Haal het maximale uit uw pensioeninvesteringen

De pensioenregeling is één van de duurste arbeidsvoorwaarden die werkgevers bieden. Met Mercer Pensioenbeheer haalt u de maximale waarde uit uw pensioeninvesteringen. 

Mercer Pensioenbeheer: persoonlijk advies en ondersteuning

Mercer Pensioenbeheer bestaat uit persoonlijk advies over alle facetten van uw pensioenregeling, gegeven door onze pensioenexperts.

De persoonlijke ondersteuning en advies van onze experts bestaat uit:

 • Controleren van de pensioenadministratie.
 • Monitoren van de prestaties van de pensioenregeling.
 • Benchmarken van de beleggingen in uw pensioenregeling.
 • Selecteren van de uitvoerder die het beste past bij de behoefte van u en uw medewerkers.

De voordelen voor u:

 • Uw pensioenplan voldoet aan de wet- en regelgeving en aan het pensioenakkoord.
 • Medewerkers begrijpen de regeling beter waardoor ze deze hoger waarderen.
 • U kunt medewerkers makkelijker aanzetten tot actie en waardoor de (financiële) stress minimaliseert.

Met Mercer Pensioenbeheer hebt u altijd en direct zicht op:

Pensioen als onderdeel van uw Employee Value Proposition

De pensioenregeling maakt onderdeel uit van uw Employee Value Proposition. Door een juiste afstemming met de wensen van uw medewerkers en met de andere onderdelen van uw Employee value proposition kunt u vaststellen welk pensioenaanbod het aantrekkelijkst is.

Wetswijzigingen

De wetswijzigingen in pensioenland volgen elkaar de laatste jaren snel op. Mercer zorgt ervoor dat u ruim op tijd op de hoogte hiervan bent zodat u hierop kan anticiperen. Mercer Pensioen Beheer start met een controle of uw pensioenregeling voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. 

Benchmark uitvoerder

Hoe zorgt u ervoor dat u altijd de beste uitvoerder heeft?

Eens in de drie of vijf  jaar benchmarkt Mercer uw huidige uitvoerder zodat u inzicht heeft en indien noodzakelijk stappen kunt nemen.

Administratieve controle

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Mercer zorgt ervoor dat de administratie van de uitvoerder wordt gecontroleerd en informeert u over de resultaten.

Keuze deelnemer

Uit Mercer onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de deelnemers actief een beleggingskeuze maakt.

Hoe kunnen werkgevers voldoen aan hun zorgplicht en ervoor zorgen dat deelnemers wel actief aan de slag gaan?

Deelnemerscommunicatie

Pensioenregelingen zijn ingewikkeld. Een goede communicatie over pensioen vergroot het bewustzijn van werknemers over deze waardevolle arbeidsvoorwaarde. Mercer staat aan uw zijde met diverse vormen van communicatie.

Ondernemingsraad / Pensioencommissie

Voor een ondernemingsraad / pensioencommissie is het van belang om periodiek op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen, trends, wetswijzigingen etc.

Mercer helpt daarbij door de commissie of ondernemingsraad adequaat te informeren zodat deze altijd volledig op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken en hierop adequaat kunnen acteren.

De Mercer pensioencursus voorziet in een goede basis voor het gesprek over de toekomst van de pensioenregeling. 

Rendementen

Mercer benchmarkt jaarlijks de belangrijkste beleggingsfondsen van uw uitvoerder en geeft u inzicht in de relatieve performance van deze fondsen op basis van een tijdsperiode van 1 en 3 jaar. Op deze wijze weet u of de uitvoerder in vergelijking met de relevante benchmark goed presteert op beleggingsgebied.

Naast de relatieve performance geeft Mercer u inzicht in de absolute performance van de belangrijkste beleggingsfondsen van de uitvoerders op basis van een tijdsperiode van 1 en 3 jaar.

Lifecycles

Uitvoerders beleggen in een mix van onder andere aandelen, vastgoed en obligaties en hanteren lifecycles om de mate van belegginsrisico af te stemmen met onder andere de risicohouding en leeftijd van de deelnemer.

Mercer beoordeelt de lifecycles van alle uitvoerders in Nederland en informeert u hoe de lifecycles (standaard de default lifecycle) van uw uitvoerder zijn ontworpen. Hierbij beoordelen we onder andere de diversificatie, de afbouw van de risicovolle beleggingen, de afbouw van het renterisico, de kosten en daarbij wordt aangegeven of dit wel of niet marktconform is.

Voor drie verschillende leeftijden van deelnemers (35, 55 en 66) wordt inzage gegeven in de performance van de Lifecycles bij de uitvoerder en vergelijken wij deze met de lifecycles van andere uitvoerders.

We ontzorgen u graag en maken het ogenschijnlijk complexe pensioenlandschap voor u inzichtelijk 

Het  nieuwe pensioenstelsel, we hebben het er al jaren over. Maar nu hebben we ook echt harde deadlines waar we op moeten acteren. Uiterlijk 1 januari 2028 moet iedereen zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Het klinkt ver weg, maar deze overstap is een ingewikkeld en complex traject, niet alleen voor pensioenfondsen maar zeker ook voor werkgevers
 • De Wet Toekomst Pensioenen

  Om u te helpen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hebben we een stappenplan voor u klaar liggen. 
 • Pensioenbeheer 

  Persoonlijk advies over alle facetten van uw pensioenregeling van onze pensioenexperts en toegang tot een online werkgeversportaal. 
 • Defined contribution regelingen 

  DC-plannen kunnen echter complex en belastend zijn en nieuwe risico's en verantwoordelijkheden met zich meebrengen.
 • Asset Liability Management 

  Wij vinden voor u de juiste balans tussen rechten en plichten; de pensioenpremie en de verplichte uitkeringen. 

Zo kijken wij naar pensioen 

  Ons pensioen team 


  Aan de slag!

  Laat ons weten waar wij u bij kunnen helpen en we gaan samen aan de slag.