Flexibiliteit en aanpassingsvermogen opbouwen

Het organisatieontwerpadvies van Mercer helpt je om over te stappen van een traditionele meerlaagse organisatie naar een eenvoudige, flexibele en gedistribueerde structuur.

Bedrijfsdoelen moeten worden ondersteund door de juiste bedrijfsmodellen

Organisaties moeten complexe beslissingen nemen terwijl ze mobiliseren om hun bedrijfsdoelen te bereiken. Geconfronteerd met concurrerende prioriteiten, beperkte middelen en ongeschikte werkingsmodellen slagen velen er niet in hun doelstellingen te bereiken.

De kansen, uitdagingen en barrières waarmee organisaties te maken kunnen krijgen, zijn onder meer:

 • Groei, snellere besluitvorming, innovatie en grotere wendbaarheid mogelijk maken
 • Organiseren van werk in de post-COVID wereld
 • Echt klantgericht worden
 • De transformatie van het workforce afstemmen op de organisatiestructuren
 • Hun strategie laten werken 

Onder toenemende interne en externe druk kan de verleiding groot zijn om reactionaire initiatieven te nemen die er op korte termijn goed uitzien, maar geen blijvend effect hebben. Om uitdagingen te overwinnen en hun bedrijfsstrategie te realiseren, moeten leiders opnieuw nadenken over hoe hun organisatie functioneert en operationele modellen ontwerpen voor duurzame resultaten.

Organisaties kunnen hun bedrijfsdoelstellingen bereiken door de grondbeginselen goed te krijgen, te beginnen met het holistisch (her)ontwerpen van bedrijfsmodellen, structuren, processen, capaciteiten, bestuur, werkwijzen, statistieken, stimulansen, financiering en middelen.

Groter aanpassingsvermogen levert duidelijke zakelijke voordelen op. De inkomsten van responsieve bedrijven groeien 37% sneller en genereren 30% hogere winst dan niet-responsieve bedrijven.

De pijlers van agile organisaties

Om te slagen in tijden van transformatie moeten organisaties voortdurend hun bedrijfs- en organisatiemodellen, personeelspraktijken en cultuur beoordelen en op elkaar afstemmen. Goed presterende organisaties zorgen consequent voor afstemming van deze aspecten om succes te behouden en hun bedrijfsstrategieën te realiseren.

Goed presterende, flexibele organisaties:

 • Een ambitieus doel omarmen en hun strategie duidelijk communiceren
 • Monitor de actualiteit en reageren snel
 • Weet hoe ze waarde creëren, vastleggen en leveren
 • Testen, leren en herhalen
 • het vermogen en de capaciteit hebben om basis van rousources snel te veranderen en te herconfigureren

Continuüm van keuzes in organisatieontwerp

Om organisaties te helpen hun besluitvorming te kaderen, stellen we vijf dimensies van organisatieontwerp voor. Elke dimensie vertegenwoordigt een spectrum aan keuzes die leiders moeten maken, en elke keuze heeft bredere organisatorische implicaties.
De afbeelding geeft een overzicht van vijf dimensies van organisatieontwerp. Onder elke dimensie bevindt zich een spectrum van opties gelabeld aan elk uiteinde met overeenkomstige kenmerken. De eerste dimensie van organisatieontwerp, betrokkenheid van belanghebbenden, varieert van gefocust tot complex. De tweede dimensie, breedte van focus en reikwijdte, varieert van smal tot breed. De structuur en het bestuur variëren van lokaal ingebed tot centraal beheerd. Het resource management varieert van stabiel tot fluïde. De vijfde dimensie (statistieken, incentives en financiering) loopt van functie-/projectgebaseerd tot organisatorisch ingebed. 

Opties voor organisatieontwerp

Er is geen uniforme aanpak voor het creëren van een flexibele organisatie; er zijn verschillende manieren om flexibiliteit te injecteren. Voor verschillende gebieden van uw organisatie zullen sommige methoden geschikter zijn dan andere. Waarbij het gemak van implementatie afneemt en de mate van wendbaarheid toeneemt naarmate u het continuüm volgt. Enkele opties die Mercer aanbeveelt zijn:

Mensen werken voornamelijk in de lijnorganisatie, maar dragen ook bij aan functieoverschrijdende initiatieven of projecten (bijvoorbeeld met een verdeling van 80/20).

Zelfgeorganiseerde (niet zelfgestuurde) teams bepalen hun manier van werken en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de individuele prestaties van werknemers.

Capaciteit wordt gedeeld en gevonden op verschillende platforms of gedefinieerde ecosystemen (waarbij de toegang wordt beheerd, in plaats van dat er sprake is van eigenaarschap van middelen).

Een groep beschikbare mensen die voltijds verschillende activiteiten uitvoeren, op basis van de prioriteit van de behoeften. Opdrachten kunnen een uur tot maanden duren.

Coördinatie tussen producteigenaren en lijnmanagers om prioriteit en visie vast te stellen; resultaten worden bereikt met functieoverschrijdende teams (bijvoorbeeld georganiseerd in squads en tribes).
HR-transformatie

Inrichting van het werk

Reageer proactief op snelle digitalisering en geef functies opnieuw vorm voor een geoptimaliseerde en duurzame combinatie van menselijk en geautomatiseerd werk.
Gerelateerde producten voor aankoop

  Gerelateerde onderwerpen

  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten
    Gerelateerde casestudy's