Een strategische benadering van diversiteit, gelijkheid en inclusie kan mensen en samenlevingen helpen zich te ontwikkelen 

De gezondheid van organisaties is in toenemende mate afhankelijk van de integratie van DEI-maatregelen in het hele bedrijf.

Versneld door de wereldwijde roep om raciale rechtvaardigheid en gelijkheid is de aandacht van organisaties voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) uitgegroeid van "a nice to have" tot een zakelijke noodzaak. Consumenten, beleggers, gemeenschappen en talent zijn nu op zoek naar bedrijven die vooruitgang boeken op het gebied van sociale duurzaamheidsmaatregelen en de nadruk leggen op maatschappelijke verantwoordelijkheid en DEI.

Als leiders proactief werken aan het bevorderen van gelijkheid, zien ze vaak verbeteringen in de bedrijfsresultaten. De werknemerservaring wordt aantrekkelijker - organisaties zijn beter in staat om toptalent aan te trekken en te behouden, en medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd om de productiviteit en prestaties te verhogen. En wanneer het personeelsbestand bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die zich gestimuleerd voelen om ideeën te presenteren die zijn gebaseerd op verschillende ervaringen, nemen de mogelijkheden voor innovatie toe.

Daarom integreren meer organisaties DEI-maatregelen in hun strategieën en creëren ze meetbare bedrijfsdoelen om hen heen. Dit betekent dat DEI-overwegingen moeten worden geïntegreerd in:

  • Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en leiderschap
  • Organisatieontwerp en -bestuur
  • Toezegging én analyse van salarisgelijkheid
  • Talentontplooiing en loopbaanontwikkeling
  • Financieel welzijn, gezondheid en zorg
  • Organisatorische flexibiliteit
  • Beleid en programma's
Terwijl toonaangevende organisaties ernaar streven om impact te maken, hebben ze ook de kracht om verandering van binnenuit uit te breiden en bij te dragen aan een meer open en inclusieve samenleving.
Organisaties worden steeds vaker beoordeeld op hun prestaties aan de hand van criteria die verder gaan dan financiële prestaties - maatregelen die verschillende dimensies van stakeholderkapitalisme vertegenwoordigen.
Wegen naar sociale rechtvaardigheid: Een vernieuwde visie op diversiteit, gelijkheid en integratie in de Workforce

Wegen naar sociale rechtvaardigheid: Een hernieuwde visie op diversiteit, gelijkheid en inclusie in het personeelsbestand

In deze tijden met een wereldwijde pandemie, raciale en sociale onrust en de opkomst van stakeholderkapitalisme is het noodzakelijk dat leiders actie ondernemen om een meer diverse, rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren.

Lees het artikel en leer hoe u uw visie voor DEI nieuw leven kunt inblazen

Richtlijn van de Europese Unie (EU) over gelijke beloning en transparantie van beloning

Als er één ding is dat bedrijven moeten prioriteren om een evenwichtige gendervertegenwoordiging te stimuleren, dan is het loonsgelijkheid garanderen, toont ons onderzoek aan.

Meer informatie over het realiseren van salarisgelijkheid

Stepping up for equity: Hoe werkgevers de kloven op het gebied van carrière, gezondheid en rijkdom, die worden ervaren door zwarte Amerikaanse medewerkers, kunnen dichten

Gegevens en inzichten over raciale gelijkheid op de werkplek kunnen organisaties op weg helpen om maatregelen op te stellen voor de gelijkheid van zwarte werknemers.

Lees Stepping up for Equity

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten