De belangrijkste pensioenhervormingen op een rij 

Collega’s overleggen aan tafel

De Wet Toekomst Pensioenen

Over het nieuwe pensioenstelsel wordt al jaren gepraat, maar inmiddels zijn er harde deadlines. Op uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle partijen zijn overgestapt. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.
 • Beginleeftijd pensioenopbouw
  Vanaf 1 januari 2024 wordt de minimumleeftijd voor pensioenopbouw vastgesteld op 18 jaar.
 • Leeftijdsgebonden premietabel
  Kan worden voortgezet voor alle werknemers die vóór 2028 tot de pensioenregeling toetreden (de regeling moet uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 worden geïmplementeerd).
 • Verzekerde DB-regelingen
  Leeftijdsgebonden premietabel kan uiterlijk in 2027 worden ingevoerd voor bedrijven die momenteel een verzekerde DB-regeling aanbieden (alleen voor huidige populatie en nieuwe werknemers tot en met 2027.
 • Werkgevers
  Werkgevers moeten een transitieplan opstellen en dit vóór oktober 2026 aan de verzekeringsmaatschappij of Pensioenpremie-instelling doen toekomen. Dit document moet de aanpak beschrijven om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
 • Een vast premiepercentage
  Voor nieuwe pensioenregelingen die vanaf het derde kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.
 • Maximaal vast premiepercentage
  30% van de pensioengrondslag. Dit percentage zal worden geëvalueerd. Aanvullende ruimte van 3% voor compensatie (tijdelijke optie). Bovenop dit maximum komen nog de premies voor de extra risicodekkingen.
 • Compensatie in pensioen of cash
 • Partnerpensioen
  Wordt gebaseerd op een percentage van het pensioengevend salaris met een maximum van 50% en voor het wezenpensioen is dit vastgesteld op 20% van het pensioengevend salaris.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten