Oplossingen voor defined benefitregelingen om u te helpen risico’s te verminderen en betere resultaten te behalen

Wij bieden duizenden Defined Benefitregelingen met waardevolle inzichten, vertrouwd advies en praktische ondersteuning in elke fase van het traject. Dankzij onze internationale en uitgebreide resources kunnen we u in elk scenario ondersteunen en op maat gemaakte inzichten, begeleiding en ondersteuning bieden, afgestemd op de behoeften van uw programma.

Belangrijkste doelstellingen van een defined benefit pensioenregeling

Miljoenen mensen over de hele wereld vertrouwen voor hun pensioeninkomen op een defined benefitregeling. Hoewel plannen zich in verschillende stadia van volwassenheid kunnen bevinden, is een groot deel in het proces van het verminderen van risico's en het werken aan het afsluiten van plannen. Wij zijn van mening dat een DB-plan een paar belangrijke focuspunten heeft: het beperken van risicoblootstelling en het leveren van een beter pensioeninkomen voor werknemers (de begunstigden).  
 • Het leveren van positieve pensioenresultaten

  Het beheren van een DB-strategie is niet zo eenvoudig. Om betere rendementen te behalen, moet u kansen kunnen identificeren en benutten die helpen om aan uw financieringsvereisten op lange termijn te voldoen, terwijl u te maken krijgt met uitdagingen zoals duurzaamheid, levensduur, rentevolatiliteit en druk op de regelgeving.
 • Beperking van het planrisico

  Over het algemeen is het belangrijk dat bij DB-plannen rekening wordt gehouden met het risico van toekomstige financieringstekorten en dat er stappen worden ondernomen om de pensioenuitkering van werknemers te garanderen. Om deze onzekerheden te helpen beheersen, kunnen fondsbeheerders een reeks oplossingen overwegen, waaronder beleggingsstrategie, afdekking, risico-overdracht, het aanbieden van opties aan de deelnemers en het regelen van financiële steun.

Hoe u gemeenschappelijke pensioenuitdagingen op basis van defined benefit regelingen kunt aanpakken 

Er zijn geen twee defined benefit (DB)-plannen hetzelfde. Elk individueel plan heeft zijn eigen financieringspositie, risicoprofiel, beleggingsstrategie, sponsorrelatie en governancevereisten. Desondanks zijn er enkele thema’s en vereisten die de meeste db-plannen gemeen hebben.

Afhankelijk van uw risicobereidheid en doelstellingen zijn er een aantal strategieën die u kunt overwegen om uw pensioenrisico te beheren. U kunt bijvoorbeeld een strategie kiezen die uw risicoblootstelling aan fluctuerende markten vermindert of een strategie die snelle reacties mogelijk maakt om in te spelen op dynamische marktveranderingen.

Uw risicobereidheid moet in lijn zijn met uw algehele financieringsdoelen en moet u in staat stellen om de voordelen te onderzoeken van risicobeperkende opties (waaronder buy-in of buy-out), beleggingen op basis van verplichtingen en asset liability modelling.

Onze adviseurs op het gebied van pensioenrisico's kunnen u helpen bij het opzetten van glide paths en de-risk niveaus, en bij het integreren van risicobeheer met financieringsverbetering, liability driven investments (LDI), asset liability modelling, portefeuilleconstructie, opties voor deelnemers en opties voor risico-overdracht zoals buy-out. 

Veranderingen in wet- en regelgeving, politieke onzekerheid en marktvolatiliteit zorgen ervoor dat beleggers een breder scala aan mogelijkheden binnen de pensioenbalans nastreven om rendementspotentieel te zoeken of risico's te beheersen.

Veel vermogensbeheerders en beleggingsstrategieën zijn zich nu meer bewust van hun bredere sociale context en integreren duurzaamheidsdoelstellingen. Om een beleggingsstrategie te implementeren die uw langetermijnverplichtingen en -doelen weerspiegelt, moet u de juiste strategische assetallocatie en portefeuille van vermogensbeheerders kunnen identificeren en ontwikkelen om aan uw behoeften te voldoen.

Wij kunnen u helpen bij het onderzoeken van een groot aantal beleggingscategorieën en markt-/rendementsfactoren om een volgens ons optimaal strategisch plan op te stellen om de groeidoelstellingen van uw pensioenfonds te behalen met een passend risicoprofiel. 

Actuariële vereisten omvatten regelmatige waarderingen, toezicht op uw financieringspositie, budgetprognoses en nalevingseisen. Dit kan betekenen dat u meerdere regelingen in verschillende regio's moet coördineren of dat u moet voldoen aan lokale vereisten. Het kan nodig zijn om het ontwerp van pensioenregelingen te onderzoeken, veranderingen in de regelgeving aan te pakken, de impact van bedrijfstransacties te ondervinden of zelfs een mogelijke beëindiging van de regeling aan te pakken.

We hebben over de hele wereld gediplomeerde actuarissen en analisten die u kunnen helpen om aan uw actuariële vereisten te voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie over actuariële diensten in uw rechtsgebied.

Toegang tot externe expertise en middelen kan de administratieve last van pensioenregelingen verlichten. Of uw regeling nu open of gesloten is, opbouwt of bevroren, wij kunnen u helpen de beperkte middelen te benutten, de complexiteit van de regeling te beheren en de compliance risico's te beheren.

Onze diensten variëren van co-sourcing tot volledige uitbesteding - en omvatten tijdelijke assistentie in tijden van kritieke bedrijfs- of personeelswisselingen.

Een reeks oplossingen voor elke fase in defined benefit plan 

 • Mercer Pension Risk Exchange

  Een online marktplaats voor organisaties en trustees die een bulklijfrentetransactie overwegen. De uitwisseling biedt directe toegang tot actuele prijzen van verzekeraars en zet de kosten van een annuïteitentransactie af tegen de financiering van de regeling en de boekhoudstatistieken.
  Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Mercer Dynamic De-risking Solution

  Deze oplossing maakt gebruik van onze expertise op het gebied van risicobeheer en bedrijfsvoering, en biedt een kader om uw doelstellingen te definiëren, samen met een stappenplan om deze te realiseren. Het stappenplan helpt u te reageren op marktomstandigheden en uw pad naar het gewenste eindresultaat te vervolgen.
  Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Implementatie en OCIO

  Wij helpen bij het bepalen, ontwikkelen en implementeren van uw beleggingsstrategie en kijken daarbij naar governance, risico, duurzaamheid en diversificatie. Wij stemmen onze diensten af op uw behoeften en helpen u uw beleggingsdoelen te bereiken.
 • Defined benefit (DB) dashboard

  Dit is een interactieve online tool die een overzicht biedt van de belangrijkste statistieken van al uw defined benefitplannen wereldwijd, waaronder beleggingsstrategie, financieringspositie, verwachte kasstromen en risicowaarde. De tool kan worden aangepast om plannen op verschillende detailniveaus te bekijken en stelt gebruikers in staat om diverse scenario’s te beoordelen.
  Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Sustainable investments

  Wij helpen u een duurzame beleggingsstrategie op te stellen waarin environmental, social en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn geïntegreerd. En streven naar een optimale mix tussen positieve verandering en gunstige rendementen. 
 • Asset manager research

  Door u te abonneren op MercerInsight ®, een alliantie met eVestment, krijgt u toegang tot gegevens, analyses en ons toekomstgerichte onderzoek naar vermogensbeheerders en duizenden beleggingsstrategieën in zowel de openbare als de particuliere markt.
 • Wereldwijde en lokale actuaris

  Wij richten ons op kwesties die een impact hebben benefits en de brede compensatie behoefte van multinationals. Daarnaast bieden we advies, strategie en gecoördineerde implementatie van wereldwijde en regionale oplossingen. Door gebruik te maken van onze eigen Mercer Globe-tool, bieden we wereldwijde coördinatie van financierings- en boekhoudkundige waardering, maken van voorspellingen, geconsolideerde rapportage en wereldwijd beheer van DB and DC plan management
  Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Transactiediensten

  Onze teams zijn zeer ervaren in het helpen van klanten bij het beheren van de complexiteit van transacties zoals buy-ins, buy-outs en grote ledenoptieprogramma's.  We kunnen een beroep doen op onze sterke relaties in de sector, bijvoorbeeld met de verzekeraars community, om klanten bij te staan bij het beoordelen van de haalbaarheid en het optimale ontwerp van hun oplossingen. Klanten kunnen tijdens elke fase van het implementatietraject rekenen op onze assistentie.
  Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Strategisch onderzoek

  Word vandaag nog lid van de MercerInsight ® Community om toegang te krijgen tot strategisch onderzoek van honderden opinieleiders over de hele wereld, waaronder Mercer en externe uitgevers. Het is gratis en gemakkelijk om lid te worden.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Neem vandaag nog contact op met een pensioenspecialist

Wij zijn er om u te helpen de verschillende uitdagingen aan te gaan en kansen binnen  defined benefit regelingen te grijpen

Bekijk onze belangrijke mededelingen

1 ESG-beleggingen verwijzen naar milieu-, sociale en governanceoverwegingen die een wezenlijke impact kunnen hebben op de financiële prestaties. Naast andere economische en financiële statistieken, wordt er daarom rekening gehouden met ESG bij het beoordelen van het risico- en rendementspotentieel van een belegging. Thematisch beleggen omvat beleggen met als doel om, ten minste gedeeltelijk, een impact te bereiken betreffende een environmental, social, and governance kwestie, naast het genereren van rendement en het beperken van risico’s. Zoals altijd moet de beslissing om al dan niet te beleggen in ESG-gerelateerde opties weloverwogen genomen worden in een gedegen proces. Met als doel het financiële belang van het plan en de deelnemers te bevorderen.