‘Impact investing’ op particuliere markten

Bepaal met ons uw impactambitie en vind mogelijkheden op private markets met de juiste balans tussen potentiële rendementen en real world outcomes

Met impact investing de meest urgente uitdagingen in de wereld aanpakken

Impact investing in private markets is een snelgroeiend onderdeel in het duurzaam beleggen universum, vooral voor beleggers die real world outcomes nastreven én betere rendementen. Uw beleggingen worden een doelbewust, krachtig instrument voor positieve veranderingen als u de portfolio gelijk op laat lopen met initiatieven die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde problemen.

Drie overwegingen voor impact investing

 1. Beleggen met een bedoeling
  Uw impactdoelen bepalen helpt om keuzes te maken en de strategieën en vermogensbeheerders te identificeren waarvan wij inschatten dat ze het beste passen bij de behoeften van uw organisatie. Transparantie en heldere doelen stellen stakeholders gerust en helpen hen te begrijpen hoe u werkt, wat verslaglegging later weer vereenvoudigt.
 2. Additionaliteit realiseren
  ‘Additionaliteit’ verwijst naar de specifieke impact die u wilt hebben binnen de gemeenschap waarin u actief bent. Wilt u het aanbod van hernieuwbare energie vergroten of meer mensen helpen toegang te krijgen tot financiële diensten en armoede bestrijden? Weten hoe u impact wilt maken helpt u uw doelen te bereiken en uw rapportage te vereenvoudigen.
 3. Compliant zijn aan regelgeving
  Institutionele beleggers staan onder steeds scherper toezicht; toezichthouders en overheden stellen nieuwe eisen op voor duurzaam beleggen. Een goed uitgevoerde impact-investmentstrategie helpt om aan deze vereisten te voldoen.

Dit zijn impact investment thema’s

De klimaatcrisis beperken vereist investeringen in andere energiebronnen, het verbeteren van de energie-efficiëntie, betere infrastructuur en het vergroten van fysieke weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering.  Wereldwijd staan beleggers onder druk om hun strategieën aan te passen ten gunste van deze ‘grote’ doelen.

Dit thema gaat over sectoren en bedrijven gericht op de bescherming van natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen. Hieronder vallen afvalbeheer en recycling; het bevorderen van een circulair model dat zoveel mogelijk afval elimineert. Hiermee kunnen we een economie van overvloed creëren die onze kritieke hulpbronnen wel in stand houdt.

Toegang tot betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen als goed voedsel en schoon water vormen de fundamenten van een gezonde gemeenschap. Impact investments op deze gebieden omvatten behalve basisbehoeften ook groeiende issues als financieel welzijn, digitale inclusie en duurzaam transport. Investeringen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het uitbannen van armoede.

Onderwijs en gezondheid zijn erkende mensenrechten; toch heeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking er geen toegang toe. We richten ons op welzijn en zelfredzaamheid met investeringen die ook inclusie en gelijkheid bevorderen in al haar facetten. Er zijn initiatieven die onderwijs voor meisjes bevorderen, of gezondheidszorg voor moeders of die een volgende generatie ondernemers uit kansarme milieus helpt succesvol te worden.

Identificeren van impact investing-kansen in private markets

Impact investing wordt vaak geassocieerd met private equity, infrastructuur, vastgoed, natuurlijke hulpbronnen en private debt. Binnen deze sectoren zijn er voor beleggers veel kansen om assets te vinden die een mooie aanvulling vormen op hun portefeuilles.  Private equity biedt bijvoorbeeld een breed scala aan kansen, van venture capital tot transacties in een later stadium en buy-outs. Investeringen in risicokapitaal en groeifasen zijn gericht op het toepassen van innovatieve technologie en bedrijfsmodellen, het transformeren van segmenten en het creëren van nieuwe producten en diensten in verouderde industriesectoren.
 • Impact door private equity

  Impactthema's binnen deze beleggingsklasse zijn circulaire economie, energie-efficiëntie, milieuondersteuning, afvalbeheer, voedsel, landbouwtechnologie, onderwijs en financiële inclusie.
 • Impact door infrastructuur

  Potentiële investeringskansen in infrastructuur zijn hernieuwbare en alternatieve energie, oplossingen voor fysieke weerbaarheid/aanpassing, duurzaam transport en watertechnologieën.
 • Impact via vastgoed

  Impact investments in vastgoed focussen op investeringen in gemeenschappen die baat hebben bij sociale of betaalbare huisvesting en groene of energiezuinige gebouwen.
 • Impact met private debt

  Impactinvesteringen op het gebied van private debt variëren van microfinanciering tot groene en sociale obligaties, waarbij sommige partijen financiële incentives gerelateerd aan ESG-factoren en impactdoelen opnemen in hun leningsovereenkomsten.

Zo helpen we u om impact te meten

Het meten van impact over de hele linie is een belangrijk onderdeel van uw impact-investingstrategie. Zo kunt u uw beleggingsresultaten kwantificeren en rapporteren aan stakeholders en toezichthouders. Wij helpen u met rapportagemethoden en statistieken die passen bij uw portefeuille en benadering.

Rapportage is kostenintensief, maar van vitaal belang om zeker te zijn van de juiste koers om uw doelen te behalen. Effectieve rapportage onderscheidt echte impactstrategieën van producten die puur gecreëerd zijn door marketingafdelingen (ofwel ‘greenwashing’).

Met een heldere visie op uw totale impact investing portefeuille kunt u uw asset managers aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hun voortgang monitoren op weg naar uw ESG-doelen.

Hoewel er nieuwe standaarden zijn ontwikkeld en meetinstrumenten bij zijn gekomen, blijft het aantal verplichte vereisten relatief laag als het gaat om rapportage. Hierdoor worden er soms ongelijke methodes toegepast.

Wij moedigen investment managers aan om op onderliggend bedrijfs- of activaniveau te rapporteren in overeenstemming met de Vijf impact dimensies van het Impact Management Project. Dit framework biedt u vertrouwen in de impactintentie van de manager en tot welk niveau die intentie reikt

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u opereert bent u wellicht verplicht om regelmatig rapporten te publiceren voor beleggers, stakeholders of toezichthouders. Vaak rapporteren asset managers over impact met behulp van hun eigen methoden en metingen, aangepast aan hun strategieën en de bedrijven in hun portefeuille. Dit levert veel losse gegevens die vervolgens moeten worden samengebracht in één rapport.

Waarom klanten met ons samenwerken voor impact investing

Echt impact maken met investeringen is niet simpel, maar  zeker mogelijk. Met onze wereldwijde omvang en schaalgrootte doen we onderzoek naar managers. We gebruiken onze ervaring in private markets en bredere beleggingscategorieën om met u thema’s vast te stellen, kansen te vinden en te integreren in uw portefeuille en de voortgang te rapporteren en monitoren.

Uw wensen zijn leidend, of u simpelweg advies nodig heeft of uitvoering via ons platform met investment solutions. Wij kunnen u helpen:

 1. Bepaal uw ambitie en thema’s
  Waar wilt u echt impact maken? Wij helpen u te definiëren hoe dit eruit zou kunnen zien voor uw portefeuille.
 2. Asset managers contacteren en selecteren
  Ons relatienetwerk van honderden asset managers wereldwijd helpt u bij het kiezen van de juiste partij met de vaardigheden en opportuniteit voor echte impact.
 3. De juiste balans vinden
  Wij helpen bij het vinden van die optimale balans tussen rendement genereren en impact versnellen, zonder dat het een ten koste gaat van het ander.
 4. Voortgang rapporteren
  We helpen voortgang te volgen en te rapporteren en u te distantiëren van organisaties die aan greenwashing lijken te doen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten