Beleggen in private debt

Wij kunnen u helpen bij het inrichten, opbouwen en monitoren van goed gespreide private debt portefeuilles, om zo de best mogelijke risico gecorrigeerde rendementen te vinden. We maken deze beleggingscategorie minder complex door ons vooral te richten op risico- en rendementsdoelstellingen, inkomensoriëntatie, flexibiliteit en ESG-integratie. Onze schaalgrootte geeft ons een betere onderhandelingspositie en biedt toegang tot gerenommeerde vermogensbeheerders en strategieën.

Waarom beleggers kijken naar private debt

Beleggers kijken naar private debt voor veerkracht, diversificatie en om betere rendementen na te streven. Beleggen in private debt kan uw portefeuille toegang geven tot alternatieve bronnen met een hoger rendement en flexibiliteit om te beleggen in de wereldwijde reële economie. Particuliere schuldbeleggingen kunnen ook een effectieve manier zijn om zich af te scheiden van beursgenoteerde obligaties en groeiactiva.

Beleggers in private debt ontvangen over het algemeen een rendementspremie boven traditionele vastrentende waarden. De rendementspremie kan variëren afhankelijk van het type beleggingsstrategie, maar is de afgelopen tien jaar robuust geweest.

Private debt leningen hebben doorgaans een variabele rente. Ze bieden beleggers enige bescherming tegen inflatie die tegen hun rendement wegsijpelt, vooral in vergelijking met obligaties met een vaste rente, die waarde verliezen in een omgeving met een hogere inflatie of stijgende rente. In een periode van deflatie, met een daling van de rentetarieven, kunnen rentevoeten in private debt deals ook het effect van die rentedalingen helpen verzachten.

Thema’s in private debt

Nu de inflatie terugkeert, is het moeilijk om toegang te krijgen tot het reële rendement op de openbare markten. In de afgelopen jaren hebben veel beleggers met succes een core allocatie gedaan in private debt om zo het inkomen te genereren dat ontbreekt in andere delen van hun vastrentende portefeuilles.

Veel private debt beheerders hebben ingezet op het vinden van de juiste kansen en het beperken van risico’s in verband met milieu-, duurzaamheids- en governance-overwegingen (ESG). Door rechtstreeks te investeren kunnen managers meer invloed uitoefenen op de voorwaarden van de leningen. Zo bieden kredietverstrekkers steeds vaker rentekorting aan bedrijven voor het behalen van ESG-doelstellingen.

Sinds de financiële crisis verstrekken banken minder krediet, vanwege wereldwijd strengere regelgeving. Particuliere schuldeisers zijn ingestapt om het leegte op te vullen in een poging om deze organisaties te helpen op de weg naar voortdurende groei. Wij geloven dat deze trend zich zal voortzetten, met groei die kansen biedt aan beleggers in de loop der tijd.

Private equity is de afgelopen jaren sterk gegroeid, er zijn nu meer bedrijven in privébezit dan beursgenoteerde ondernemingen. Er is meer vraag naar private debt kapitaal om de uitbreiding van de private equity-markt te kunnen ondersteunen. Dit heeft de illiquiditeitspremie voor private debt beleggers gestaag doen toenemen, een ontwikkeling waarvan wij denken dat die door zal zetten

Mogelijke voordelen van beleggen in private debt

Private debt kan verschillende potentiële voordelen bieden, waaronder hogere rendementen, diversificatie en toegang tot een breed scala aan wereldwijde beleggingsmogelijkheden.

Private debt is een illiquide beleggingsklasse die niet wordt verhandeld op de openbare kapitaalmarkten. Dit betekent dat er een “illiquiditeitspremie” is als compensatie voor het aangaan van dit risico, waardoor rendementen hoger kunnen zijn dan bij traditioneel liquide kredieten.

Private debt is een aantrekkelijke portefeuillediversifieerder omdat er doorgaans een lage correlatie is met beursgenoteerde aandelen en obligaties. Het levert diversificatie op door lagere volatiliteit en op inkomsten gebaseerde rendementen.

Asset managers in private debt hebben directe invloed op de voorwaarden van de leningen die zij verstrekken. Hierdoor kunnen specifieke kredietverstrekkerbeschermingen worden 'ingebakken', waardoor u mogelijk meer zekerheid krijgt als belegger.

Het kiezen van een strategie voor private debt die is afgestemd op uw doelstellingen

Het private debt universum is extreem breed en biedt een breed scala aan strategieën om uw portefeuille mee in te vullen.

Dit is een van de breedste gebieden van de private debt markt. Leningen kunnen rechtstreeks worden verstrekt aan bedrijven van elke omvang, van large-capbedrijven tot en met door durfkapitaal gefinancierde startups.

Structured credit transacties worden meestal ondersteund door een pool van assets, waarbij de prestaties afhankelijk zijn van die onderliggende assets. Asset pools kunnen bestaan uit vastgoed, hypotheken, consumentenschulden (zoals creditcards), bedrijfsleningen en vele andere soorten activa. De beleggingsstrategieën zijn vaak complex en kunnen een hoger rendement opleveren als compensatie voor het accepteren van deze complexiteit.

In de markt voor private debt zie je een breed scala aan aandachtsgebieden. U kunt alloceren aan muziek-, film- en mediaroyalty's, verzekeringen, geschillenfinanciering, transportfinanciering, handelsfinanciering en toegewijde ESG- of impactactiva. Deze niches zijn complex en vragen om gespecialiseerde kennis, waardoor barrières voor toegang ontstaan en potentiële rendementen toenemen.

Dit segment omvat in brede zin schulden die worden gedekt door reële activa, zoals vastgoed en infrastructuur. Onze private debt teams werken nauw samen met specialisten om kansen te identificeren.

Als u bereid bent om wat meer risico te nemen in uw private debt portefeuille en toegang wil krijgen tot kansen voor kapitaalgroei, kunt u overwegen om te investeren in speciale situaties of distressed debt strategieën. Dislocaties in krediet- of aandelenmarkten (hetzij specifiek voor activa of breder) kunnen aantrekkelijke beleggingskansen creëren, zij het met een hoger risico.

Hoe u de juiste beheerder vindt

Private debt is een uiterst brede en veelzijdige beleggingscategorie, met een verscheidenheid aan benaderingen. Daarom moet u bij het samenstellen van een portfolio weten welke stijlen en strategieën het beste bij uw behoeften passen.

Uw beleggingsdoelstellingen en bestaande deelnemingen bepalen hoe u private debt benadert en welke subcategorieën u selecteert. We gebruiken ons wereldwijde bereik en geavanceerde tools om hoogwaardige managers te selecteren en portefeuilles te bouwen die passen bij uw gewenste risico- en rendementsprofiel.

Twee belangrijke factoren voor private debt beleggingen:

  • 1. Vermogen om schaal te benutten

    Als u meer geld kunt toewijzen, kunt u diversifiëren over meer managers en activa. Het kan ook de kosten verlagen en de efficiëntie verbeteren. Toegang tot schaalvoordelen via een samenwerkingsplatform kan u helpen deze doelen te bereiken.
  • 2. Relaties met asset managers

    Toegang tot hoogwaardige managers vereist langdurige relaties. Vermogensbeheerders moeten vaak snel handelen om toegang te krijgen tot nieuwe kansen, en beleggers moeten contant geld klaar hebben om snel en efficiënt toe te wijzen.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten