Beleggingsoplossingen in infrastructuur

Wij kunnen u helpen bij het vinden en uitvoeren van een reeks infrastructuurbeleggingen in belangrijke markten over de hele wereld. We richten ons op het onderzoeken en uitvoeren van beleggingsmogelijkheden voor infrastructuur en energietransitie via fondsen, afzonderlijke rekeningen en mede-investeringen.

Beleggingsmogelijkheden via infrastructuur

Private infrastructuur is meer dan alleen bruggen en wegen. Het is een groeiende en rijpende activaklasse die een breed scala aan activa omvat, van traditionele stroomgeneratoren en nutsbedrijven tot geavanceerde technologiebedrijven. De defensieve aard van deze beleggingscategorie betekent dat beleggers toegang hebben tot veiligere, door activa gedekte inkomsten. Veel kansen zijn ook nauw verbonden met positieve sociale verandering.

De toename van werken op afstand heeft de internetverbinding en logistiek tot de kern van infrastructuurportfolio's gebracht. Datacenters en opslagfaciliteiten zijn nu essentiële assets, naast nutsvoorzieningen en transport. Beleggingen in hernieuwbare energie, energieopslag, energietransmissie, nutsvoorzieningen, transport en sociale infrastructuur (zoals scholen en ziekenhuizen) zijn allemaal mogelijk als onderdeel van een gediversifieerde en duurzame portefeuille.

Soorten kansen in infrastructuur

Cloud computing is inmiddels een centrale pijler van bedrijfsactiviteiten. Datacenters zijn essentiële assets binnen een digitale infrastructuur.

Het online winkelen heeft logistiek in de schijnwerpers gezet, vooral het vervoer van essentiële goederen. Hierdoor zijn logistieke centra een essentieel onderdeel geworden van veel stedelijke gebieden.

Openbaar vervoer wordt ingezet als hulpmiddel tegen klimaatverandering. Nieuwe en efficiëntere treinen, bussen, schepen en vliegtuigen gaan een belangrijke rol spelen.

Duurzaam beleggen via infrastructuur

Duurzaamheid en infrastructuur gaan hand in hand. Kwaliteitsinvesteringen in deze activaklasse houden doorgaans rekening met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Wind- en zonneparken, hydro-elektrische energieopwekking en andere duurzame energiebronnen zullen essentieel zijn om de emissiereductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Wij zijn van mening dat hoogwaardige activa ook duurzaam en veerkrachtig moeten zijn voor de lange termijn. Ze moeten bestand zijn tegen omgevingsdruk, zoals extreme en onvoorspelbare weersveranderingen.

Door deze activa toe te wijzen, krijgt u toegang tot een snelgroeiende subsector van infrastructuur en kunt u tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelen bereiken en voldoen aan wettelijke vereisten.

ESG-overwegingen zijn volledig geïntegreerd in ons onderzoeksproces voor managers, waardoor het gemakkelijk is om te zien in hoeverre vermogensbeheerders rekening houden met deze factoren. Onze infrastructuurspecialisten werken nauw samen met onze impactbeleggende en bredere duurzame beleggingsteams, delen kennis, bieden inzichten en identificeren passende kansen.

Vier macrothema’s in infrastructuurbeleggingen

Hoewel er veel verschillende soorten infrastructuuractiva zijn en verschillende manieren om ze toe te wijzen, kunnen er veel worden ingedeeld in vier macrothema's:
 • 1. Klimaatverandering en de energie

  Klimaatverandering brengt risico's met zich mee, maar biedt ook kansen voor beleggers. Er is een groeiende focus op en behoefte aan hernieuwbare energie (waaronder wind en zon), nieuwe vormen van transport met lagere uitstoot en energieopslag.
 • 2. Verstedelijking en mobiliteit

  Naarmate steden en andere stedelijke centra groeien, moet hun infrastructuur zich aanpassen aan grotere populaties. Uiteraard zal er geïnvesteerd moeten worden in transportsystemen maar ook in andere aspecten die cruciaal zijn voor het stadsleven. Nieuwere, efficiëntere woonontwikkelingen zullen nodig zijn om meer mensen te huisvesten en een gezonde en duurzame samenleving te ondersteunen.
 • 3. Digitalisering, data en internet

  Internetconnectiviteit is een fundamentele basis geworden van de moderne samenleving en de bijbehorende activa zijn een essentiële infrastructuur geworden. Van snelle internetverbinding in stedelijke en landelijke gebieden tot datacenters en cloudcomputing, infrastructuur die de digitalisering van de economie ondersteunt, kan een belangrijke overweging zijn in uw portfolio.
 • 4. Demografische gegevens en vergrijzingspopulaties

  Mensen leven langer en de bevolking in ontwikkelde landen vergrijst. Infrastructuur zal zich moeten aanpassen om de behoeften van deze populaties te ondersteunen. Dit betekent meer investeringen in zorginfrastructuur, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, evenals geschikte transportsystemen die mensen met verschillende mobiliteitsbehoeften kunnen ondersteunen.

Risico's beheren bij het beleggen in infrastructuur

De unieke aard van infrastructuur betekent dat deze beleggingscategorie zijn eigen risico's met zich meebrengt. Deze sector is daarnaast kwetsbaar voor een aantal risico’s die gelden voor particuliere markten.

Het is niet altijd mogelijk om assets te verkopen op het gewenste moment. Dit is gebruikelijk in de activa van particuliere markten en moet altijd in aanmerking worden genomen bij het samenstellen van een portefeuille. Liquiditeitsrisico’s kunnen mogelijk extra rendement opleveren. Asset managers wijken soms uit naar de secundaire markt op zoek naar liquiditeit.

Het is altijd raadzaam beleggingen te spreiden over verschillende jaren of “vintages”. Dit kan helpen het rendementspotentieel van de portefeuille te verminderen en het risico te beperken dat uw activa worden beïnvloed door economische gebeurtenissen. Als u uw portefeuille over een periode van drie tot vijf jaar opbouwt, wordt deze door verschillende punten van een economische cyclus gestut.

Bij het investeren in gesloten fondsen hebt u geen controle op welke assets de manager selecteert. Hoewel u infrastructuur asset managers selecteert op hun expertise in asset selectie en -management, blijft het risico bestaan dat een manager assets kiest die afwijken van hoe de strategie is voorgespiegeld.  Grotere en geavanceerde beleggers kunnen dit risico mitigeren door co-investments te doen.

Veel infrastructuur assets hebben een klimaat voetafdruk die gemanaged moet worden. Regelgeving en wetgeving op nationaal en internationaal niveau zetten grote druk op gebieden als olie en gas of conventionele energieopwekking. Het niet beheersen van deze risico’s op portefeuille-bedrijfsniveau kan een ernstig reputatierisico met zich meebrengen. U moet ook rekening houden met het risico van toekomstige veranderingen in de regelgeving die negatieve gevolgen kunnen hebben voor verschillende sectoren nu de energietransitie steeds sneller gaat.

Infrastructuurassets zijn onderworpen aan verschillende wetten en regels, afhankelijk van de rechtsgebieden waarin ze zich bevinden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot boetes, beperkingen, verhoogde controle, reputatieschade en zelfs het verlies van uw operationele licentie. Deze wetten en regels kunnen in de loop van de tijd veranderen en uw portefeuille moet in staat zijn om dit risico te beheren.

We hebben goede relaties met infrastructuur asset managers en vergaande kennis van de verschillende regio's en rechtsgebieden. We helpen met deze kwesties om een veerkrachtige en duurzame portefeuille op te bouwen.

Infrastructuurassets zijn vaak ingewikkeld en hebben unieke kenmerken. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw infrastructuurbeheerders hun portefeuillebedrijven en nuances begrijpen.

Operationeel risico heeft betrekking op een bedrijf of bedrijfsmiddel dat niet efficiënt functioneert, terwijl technisch risico betrekking heeft op ontwerpfouten of een probleem met het beheer van middelen dat het vermogen van een bedrijfsmiddel om correct te werken kan aantasten. Wij zijn van mening dat due diligence essentieel is om ervoor te zorgen dat uw infrastructuurbeheerders voorbereid zijn om dergelijke specifieke problemen aan te pakken.

Selecteren van beleggingsmogelijkheden in infrastructuur

Infrastructuur is een unieke asset class die specialistische kennis en een brede beleggingshorizon vereist. Activa kunnen een stabiel, betrouwbaar rendementspotentieel bieden in een breed scala van economische omstandigheden, maar het structureren van een portefeuille om de vruchten te plukken is niet eenvoudig. Wij streven ernaar een strategie te ontwikkelen die voldoet aan uw beleggingsdoelen op basis van de volgende overwegingen:

 • U kunt kiezen voor open of gesloten vehikels - of een mix van beide via een "programma-aanpak" of een fonds-van-fondsenstructuur.

 • Net als bij andere gebieden van particuliere markten is het raadzaam om uw portefeuille te diversifiëren over activatypes, regio's, risicoprofielen en vintages die u kunnen helpen kansen van de hoogste kwaliteit te grijpen wanneer ze op de markt komen.

 • Bij infrastructuurinvesteringen is het ook belangrijk dat u een schema opstelt voor het inzetten van kapitaal, zodat u geld klaar hebt staan om te investeren wanneer de beheerders er een beroep op doen. Wij kunnen u helpen bij het plannen van een strategie om op de juiste en efficiënte manier te beleggen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten