Private-equity investment services en solutions

We benutten onze wereldwijde voetafdruk en sterke relaties tussen beleggingscategorieën om beheerders van private equity-fondsen te identificeren die zijn afgestemd op uw doelstellingen. Als adviseur of als allocator werken we met een breed scala aan soorten beleggers, waaronder pensioenen, non-profitorganisaties, vermogensbeheerders en verzekeraars. Of u nu voor het eerst uw private equity-beleggingsportefeuille opbouwt of een reeds gevestigde portefeuille wilt aanpassen, wij kunnen uw strategie sturen en u helpen uw portefeuille te positioneren voor potentieel gunstige resultaten.

Streven naar goede rendementen door beleggen in private equity

In het verleden leverde private equity vaak meer dan 8% rendement op per jaar, wat deze beleggingscategorie aantrekkelijk maakt voor beleggers. Het omvat een groot ecosysteem van investeringsmogelijkheden over de hele wereld, met meer bedrijven die genoteerd zijn dan aandelen. Enkele afzonderlijke strategieën bestaan uniek binnen de private equity-markt, waaronder risicodragend kapitaal in een vroeg stadium en bedrijfstransformaties.

Het opbouwen van een private equity portefeuille is heel anders dan het opbouwen van een traditionele portefeuille. Het is een langetermijnproces dat gedurende de levensduur van een portefeuille wordt geïmplementeerd. Het consistent vernieuwen van een portefeuille met nieuwe verplichtingen is bronintensief. Goede relaties met private equity managers is een cruciaal onderdeel van een succesvolle private equity investering. Als ervaren adviseur en implementator verbinden we klanten met general partners en kunnen nieuwe limited partners hun portefeuilles op een solide basis opbouwen.

Mogelijke voordelen van private equity-beleggingen

 • Hoger rendement door inefficiënties in de markt
  Private equity markten zijn doorgaans inefficiënter dan publieke aandelenmarkten, met name voor kleine tot middelgrote organisaties. Private equity-bedrijven kunnen profiteren van de prijsfouten die zich voordoen en mogelijk een hoger rendement behalen.
 • Uitgebreid universum van beleggingsmogelijkheden
  Ongeveer 99% van de middelgrote organisaties wordt niet verhandeld op beursgenoteerde aandelenmarkten en slechts 3% is eigendom van private equity-bedrijven1.. De private sector biedt beleggers daarom een belangrijke kans.
 • Een illiquiditeitspremie
  Een gebrek aan liquiditeit op private equity markten (in vergelijking met publieke markten) biedt beleggers een voorsprong in de vorm van een illiquiditeitspremie. Degenen die kapitaal inzetten voor private equity kunnen hierdoor mogelijk hogere rendementen behalen.

Vijf stappen om uw private equity-beleggingsstrategie te definiëren

De diversiteit van private equity-stijlen en -strategieën betekent dat u een portefeuille kunt afstemmen op het risicoprofiel en de rendementsdoelen van uw organisatie. Dit houdt echter meer in dan alleen het kiezen van sectoren en managers. Dit zijn belangrijke stappen bij het samenstellen van uw private equity-beleggingsportefeuille.

Bij private debt legt u zich vast voor langere termijn. U moet bereid zijn om gedurende meerdere jaren kapitaal te storten, met de flexibiliteit om uw plannen te wijzigen als de omstandigheden veranderen. Wij kunnen u helpen bij een meerjarige strategie om kapitaal voor meerdere jaren vast te leggen die past bij de rest van uw portefeuille, terwijl u ondertussen een gediversifieerde private-equityportefeuille opbouwt.

Private equity is een langetermijninvestering die vraagt om een gedetailleerd maar flexibel beleggingsplan. Het kan enkele jaren duren om een zinvolle toewijzing vast te stellen, aangezien vermogensbeheerders kansen beoordelen en de nodige due diligence uitvoeren. 

Uw risicobereidheid bepaalt welke soorten vermogensbeheerders, strategieën en sectoren u moet verkennen. Een aanpak met een laag risico kan bijvoorbeeld een focus op reguliere large-capfondsen opleveren, terwijl een benadering met een hoger risico meer durfkapitaalinvesteringen kan betekenen.

Het is niet ongewoon dat managers nieuwe fondsen eerst aanbieden aan vertrouwde beleggers met wie ze al een relatie hebben. Daarom zijn gevestigde managerrelaties van cruciaal belang bij het inkopen van private equity-mogelijkheden.

Due diligence is een andere belangrijke stap. Er zijn beperkte mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen na uw eerste private equity-transactie. Dit betekent dat het van vitaal belang is om due diligence uit te voeren op operationele, juridische en fiscale kwesties voordat u een toezegging doet.

We hebben langlopende relaties met een groot aantal hooggewaardeerde managers. We reviewen deze managers geregeld. We kunnen u helpen de vereiste due diligence volledig en efficiënt uit te voeren.

Wees zorgvuldig in uw diversificatiestrategie, omdat er bij private-equitymanagers doorgaans minder bedrijven in de fondsen zitten dan bij beursgenoteerde equity-managers. Het aantal managers dat u selecteert, beïnvloedt andere factoren, waaronder de interne en/of externe middelen die u nodig hebt om uw portfolio op te bouwen en te overzien. Dit is belangrijk voor diversificatie, naast andere zaken zoals kostenbeheer en toewijzing van middelen.

Verschillende beheerders en fondsen hebben verschillende minimumbeleggingsniveaus. Als u begrijpt wat deze zijn en wanneer ze waarschijnlijk nodig zijn, kunt u uw kapitaalverbintenisplan ontwerpen. Deze niveaus zullen ook een rol spelen bij het veiligstellen van uw relaties met managers, omdat zij ervan uitgaan dat u de juiste hoeveelheid kapitaal beschikbaar hebt op het juiste moment.

Zodra u uw strategie heeft geïmplementeerd, is het essentieel om uw onderliggende beleggingen te blijven monitoren. Door uw liquiditeitsbudget en toezeggingsplan voortdurend te beoordelen, kunt u uw strategie en doeltoewijzing in lijn houden met uw gewenste positie.

Ons toegewijde team kan u helpen bij het opstellen van een effectief bestuursplan terwijl onze manageronderzoekers op de hoogte blijven van managers en strategieën. We zullen u voortdurend op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen om u voor te blijven.

Mogelijkheden ontdekken in private equity

We werken al jaren met private equity asset managers over de hele wereld. Dit betekent dat we u kunnen koppelen aan strategieën waartoe sommige andere bedrijven geen toegang hebben. We kunnen u ook helpen bij het structureren van uw portefeuille om te diversifiëren tussen strategieën, managers, vintages en regio's.
 • Secondaries

  De private-equitysector heeft een gevestigde secundaire markt. Wij kunnen u helpen bij het identificeren van kansen in volwassen particuliere bedrijven.
 • Risicokapitaal

  Aan het kleinere eind van het private equity-spectrum liggen mogelijkheden om een hoog groeipotentieel te benutten en tegelijkertijd innovatieve bedrijven en startups te ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Co-investeringen

  Voor grote, geavanceerde beleggers kunnen co-investments met vertrouwde managers helpen bij het verfijnen van blootstellingen en het verbeteren van een private-equityportefeuille.
 • Impact investing

  Wij kunnen u helpen bij het vinden van private-equitykansen om impact investment-doelen te behalen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten