Institutioneel vastgoed voor institutionele beleggers

Wij kunnen u helpen bij het vinden en selecteren van hoogwaardige vermogensbeheerders en strategieën die zijn afgestemd op uw risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. We houden de vastgoedmarkt in de gaten om u te voorzien van het nieuwste onderzoek, inzichten en aanbevelingen om u te helpen bij uw besluitvorming.

Een vastgoedportefeuille opbouwen{ut}

Met vastgoedactiva kunnen hogere rendementen gegeneerd worden dan met vastrentende activa met een lagere volatiliteit dan aandelen. Er is een breed scala aan vehikels en strategieën om uit te kiezen bij het samenstellen van uw vastgoedportefeuille. Wij kunnen u helpen een passende strategie te kiezen op basis van uw risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen.

Vastgoedbeleggingen op lange termijn hebben doorgaans holdingperiodes die variëren per regio, strategie en vermogensbeheerder. Fondsenwerving en kapitaalimplementatie kunnen, net als andere vermogenscategorieën van particuliere markten, maanden of zelfs jaren duren wanneer vermogensbeheerders passende kansen identificeren en beoordelen.

Voor sommige vastgoedbeleggingen is het nodig om kapitaal beschikbaar te hebben op het moment dat zich kansen voordoen. Maar sommige particuliere vastgoedfondsen (meestal beleggingen van het ‘core’-type) bieden toegang tot een bestaande pool met vastgoedkansen die binnen enkele maanden kunnen worden belegd. Voor vastgoedbeleggingen met een hoger risico zou je moeten overwegen om te diversifiëren over vintage jaren, maar ook over managers, strategieën en regio's.

Vastgoedbeleggingsmogelijkheden{ut}

Goed gelegen, hoogwaardige logistieke gebouwen zijn steeds meer in trek bij gebruikers van dit soort vastgoed.{ut} De vraag naar transport en opslag van goederen is gegroeid in deze wereldwijde economie wereldwijd die meer en meer wordt bepaald door e-commerce.{ut}

Naarmate meer organisaties en huizen cloud-internetdiensten gebruiken, is er meer fysieke capaciteit nodig voor servers. Beveiliging en connectiviteit zijn belangrijke overwegingen bij investeringen in dit gebied.{ut}

Huisvesting is een essentiële waarde voor ons allemaal. Vastgoedbeleggers financieren actief de ontwikkeling van appartementen en andere woonvoorzieningen om te voldoen aan de behoefte aan huisvesting in steden wereldwijd.{ut}

ESG en vastgoedbeleggingen{ut}

Door te beleggen in vastgoed neemt u rechtstreeks deel aan de reële economie. Of u nu investeert in kantoren, industriële gebouwen, residentieel vastgoed of alternatieve soorten onroerend goed zoals datacenters, u hebt een directe impact op lokale gemeenschappen en bedrijven. Deze activa hebben direct impact op het milieu en sociale gevolgen die moeten worden beschouwd als onderdeel van uw beleggingsstrategie.{ut}

Ons vastgoedteam werkt samen met onze kundige duurzame investerings- en infrastructuurteams, doet beoordelingen en deelt het nieuwste onderzoek zodat u een volledig beeld hebt van de impact van uw beleggingen.

 • Milieuoverwegingen

  Factoren als vervuiling en energie zijn belangrijke overwegingen voor nieuw gebouwde en bestaande activa. Het verbeteren hiervan kan je helpen bij je missie om een optimale balans te vinden tussen goed doen en het bereiken van je doelen.
 • Sociale impact overwegingen

  Real-estate kan een sterke invloed hebben op sociale kwesties. U kunt investeren in sociale huisvesting of gemeenschappen ondersteunen door toe te wijzen aan activa die werkgelegenheid bevorderen en essentiële faciliteiten bieden.

Veelvoorkomende vastgoedstrategieën

Beleggen in vastgoed kan op veel verschillende manieren, met een scala aan strategieën die een variëteit aan verwachte rendementen bieden. Dit komt voornamelijk door de variatie in impliciet risico van het onderliggende vastgoed. Ook de fondsstructuur waarin strategieën worden aangeboden kan een verschil maken.

De meeste vastgoedfondsen met een lager risico noemen we semi-liquide, aangeboden in eeuwigdurende fondsstructuren met een open einde die gericht zijn op rendementen die voornamelijk worden gedreven door inkomsten. Waardetoevoeging en kansen voor vastgoed, vaak ook wel private equity vastgoed genoemd, is vergelijkbaar met andere private marktoplossingen. Deze strategie richt zich op het creëren van waarde in gesloten structuren.

 • Core vastgoed

  Dit betreft hoogwaardige woningen op de sterkste locaties, zoals hoofdsteden en andere grote stedelijke gebieden. Het zijn doorgaans langetermijn assets waar zeer veel vraag naar is en die een gematigd liquiditeitsniveau bieden.
 • Core plus vastgoed

  Dit zijn gebouwen van hoge kwaliteit maar met enge ruimte voor verbeteringen die het rendement in de loop van de tijd of geconcentreerd in één vastgoedsector verder kunnen verhogen.
 • Real-estate met toegevoegde waarde

  Dit zijn eigenschappen die herpositionering of herontwikkeling vereisen om hun aantrekkelijkheid te vergroten en hun gebruik te maximaliseren. Deze activa zijn doorgaans minder liquide, maar hebben de mogelijkheid tot hogere rendementen.
 • Opportunistisch vastgoed

  Dit omvat noodlijdende eigendommen of schulden, ‘grond-op-grond’ ontwikkelingsprojecten en investeringen op entiteitsniveau. Deze beleggingen hebben een hoger risiconiveau, inclusief illiquiditeitsrisico, omdat het moeilijker is om posities snel te verlaten.

Hoe we u kunnen helpen bij het opbouwen van een vastgoedportefeuille{ut}

De eerste stap in vastgoedbeleggen is het begrijpen van uw risicobereidheid en -benadering. U moet ook kiezen tussen een wereldwijde, regionale of lokale benadering.

Wij kunnen u helpen bepalen wat volgens ons de beste managers en strategieën zijn om uw risicobereidheid en rendementsdoelen te behalen.{ut}

Het verschil in beleggingsrendementsprofielen tussen verschillende fondsen kan aanzienlijk zijn. U moet de beleggingsstrategieën van het fonds begrijpen en weten hoe elke beheerder verzekeringen en activa sourcing benadert. Door te kijken naar de staat van dienst van bestaande en eerdere beleggingen, kunt u de kracht en diepte van het team en platform van een fonds bepalen. De manager die u selecteert, moet zijn afgestemd op uw visie.

Vastgoedbeleggen is een unieke beleggingscategorie, dus zorg ervoor dat de managers die u kiest over voldoende expertise en operationele middelen beschikken om hun strategieën uit te voeren.

Ons wereldwijde manageronderzoeksteam heeft een lange geschiedenis in het identificeren van hoogwaardige vastgoedbeheerders. Wij houden een stevige vinger aan de pols van de vastgoedsector, zodat u beschikt over de meest actuele informatie over managers, strategieën en markten.

Wij kunnen u helpen het brede aanbod te verfijnen en een strategie en portefeuille op te bouwen die passen bij uw risicobudget en beleggingsdoelstellingen. We kunnen u ook helpen bij het opstellen van een meerjarige kapitaalimplementatiestrategie om uw portefeuille in een passend tempo op te schalen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten