Opbygning af smidighed og tilpasningsevne

Mercers rådgivning om organisationsdesign kan hjælpe dig med at overgå fra en traditionel flerlagsorganisation til en enkel, fleksibel og distribueret struktur.

Forretningsmål skal understøttes af de rigtige driftsmodeller

Organisationer skal træffe komplekse beslutninger, når de mobiliserer for at nå deres forretningsmål. Mange når ikke deres mål, når de står over for konkurrerende prioriteter, begrænsede ressourcer og uegnede driftsmodeller.

De muligheder, udfordringer og forhindringer, som organisationer kan stå over for, omfatter:

 • Mulighed for vækst, hurtigere beslutningstagning, innovation og større fleksibilitet
 • Organisering af arbejde i en verden efter COVID
 • At blive virkelig kundefokuseret
 • Tilpasning af arbejdsstyrkeforandring til organisatoriske strukturer
 • Få deres strategi til at fungere 

Under stigende internt og eksternt pres kan det være fristende at implementere reaktionære initiativer, der kan se godt ud på kort sigt, men som ikke giver varig effekt. For at overvinde udfordringer og realisere deres forretningsstrategi skal ledere genoverveje, hvordan deres organisation fungerer, og designe driftsmodeller for bæredygtige resultater.

Organisationer kan nå deres forretningsmål ved at få det grundlæggende rigtigt, begyndende med holistisk (re)design af forretningsmodeller, strukturer, processer, evner, styring, arbejdsmetoder, målinger, incitamenter, finansiering og ressourcer.

Større tilpasningsevne giver klare forretningsfordele. Responsive virksomheders indtægter vokser 37 % hurtigere og genererer 30 % højere overskud end ikke-responsive virksomheder.

Grundpillerne i agile organisationer

For at trives i tider med forandring skal organisationer løbende vurdere og tilpasse deres forretnings- og organisationsmodeller, HR-praksis og kultur. Højtydende organisationer sikrer konsekvent tilpasning af disse aspekter for at opretholde succes og levere på deres forretningsstrategier.

Højtydende, fleksible organisationer:

 • Omfavner et ambitiøst formål og kommunikerer tydeligt deres strategi
 • Overvåger markedet og reagerer hurtigt
 • Ved, hvordan de skaber, indfanger og leverer værdi
 • Tester, lærer og gentager
 • Har evnen og kapaciteten til hurtigt at ændre og omdanne deres ressourcebase

Spektrum af valg i organisationsdesign

For at hjælpe organisationer med at indramme deres beslutningstagning foreslår vi fem aspekter af organisatorisk design. Hver dimension repræsenterer et spektrum af valg, som ledere skal træffe, og ethvert valg har bredere organisatoriske konsekvenser.
Grafikken viser fem aspekter af organisationsdesign. Under hver dimension sidder et spektrum af muligheder mærket i hver ende med tilsvarende egenskaber. Den første dimension af organisationsdesign, interessentengagement, spænder fra fokuseret til kompleks. Den anden dimension, bredden af fokus og omfang, spænder fra smal til bred. Struktur og styring spænder fra lokalt indlejret til centralt styret. Ressourcestyring spænder fra stabil til flydende. Den femte dimension, målinger, incitamenter og finansiering, spænder fra rolle- / projektbaseret til indlejret organisatorisk. 

Muligheder for organisationsdesign

Der er ingen “one-size-fits-all”-tilgang til at skabe en agil organisation, men flere måder at tilføre smidighed på. Nogle metoder vil være mere egnede end andre til forskellige områder af din organisation, med let implementering faldende og niveauet af smidighed stigende, når du bevæger dig langs spektret. Nogle af de muligheder, som Mercer anbefaler, omfatter:

Folk arbejder primært i linjeorganisation, men bidrager også til tværfunktionelle initiativer eller projekter (f.eks. en 80/20-opdeling).

Selvorganiserede (ikke selvstyrede) teams definerer deres arbejdsmetoder og er i fællesskab ansvarlige for medarbejder-til-medarbejder-præstation.

Deling og indkøb af kapacitet på tværs af platforme eller definerede økosystemer (administrering af adgang i stedet for ejerskab af ressourcer).

En pulje af personer bemandet til forskellige aktiviteter på fuld tid, baseret på prioriteten af behov – opgaver kan variere fra timer til måneder.

Koordinering mellem produktejere og afdeling fører til fastlæggelse af prioritet og vision; resultater opnået gennem tværfunktionelle teams (for eksempel organiseret i hold og stammer).
Relaterede produkter til køb
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter
    Relaterede casestudier