HR-målinteraktionsmodel: Skab en bedre medarbejderoplevelse  

31 august 2022

En medarbejdercentreret HR-driftsmodel kan transformere din organisation og engagere din arbejdsstyrke. 

Verdensomspændende tendenser har øget vigtigheden af at tilfredsstille arbejdsstyrken. Pandemien fremskyndede indførelsen af nye teknologier og fleksible måder at arbejde på. Talentmangel medfører et behov for at omskole. Medarbejdere forventer hjælp til at kunne være fysisk og mentalt sunde og at have en god work-life-balance. Der er et nyt fokus på social bæredygtighed, herunder opfordringer til øget diversitet, lighed og inklusionsresultater. 

Alt dette kræver en dristig HR-transformation, der centrerer funktionen omkring medarbejderoplevelsen og skaber en målinteraktionsmodel, der fungerer som en plan. 

Nyt forretningsmiljø kræver ny HR-model

HR har en betydelig indvirkning på medarbejderoplevelsen, så det giver mening at forbedre funktionen for bedre at imødekomme medarbejdernes behov. 

I mange årtier har HR tilpasset sig til forretningseffektivitet og omkostningsbesparelser ved at udnytte en treenighed af HR-forretningspartnere, ekspertisecentre og delte tjenester. Dette strømlinede og outsourcede HR-tjenesterne men opnåede ikke den tilsigtede omkostningsfordel, og det påvirkede medarbejderne negativt. Den traditionelle, standard måldriftsmodel tog ikke tilstrækkeligt højde for behovene i medarbejderens livscyklus og identificerede ikke huller eller udfordringer i processerne. Det var ikke effektivt dengang, og det er nu mere forældet end nogensinde. 

Placering af mennesker og deres behov i hjertet af menneskelige ressourcer kræver, at HR-transformation styres af en målinteraktionsmodel (Target Interaction Model, TIM), før man designer måldriftsmodellen. I TIM transformeres HR omkring mennesker med fokus på relevante tjenester og levering af ekstraordinære interaktioner, der giver målbar medarbejdertilfredshed. 

Mens TIM er baseret på en grundlæggende filosofi og fælles design-arketyper, er den samtidig tilpasset til hver organisation baseret på organisationens behov, kultur og afhængighed af medarbejderne. Det er vigtigt at forstå medarbejderpuljen og dennes præferencer: For eksempel kan en given arbejdsstyrke værdsætte det personlige touch mere end en anden, mens en anden arbejdsstyrke prioriterer fuld automatisering frem for alt. 

Uanset hvad, er en nøglekomponent i enhver TIM-drevet HR-transformation digitalisering, som er en undertiden ikke-værdsat men vigtig måde at støtte virksomheden og forbedre medarbejderoplevelsen på. Folk forventer enkle, brugervenlige, digitale oplevelser på arbejdspladsen, ligesom de gør i deres privatliv. 

Investering i topteknologi og design af en TIM, der først og fremmest fokuserer på at skabe en enestående medarbejderoplevelse, forbedrer forretningsresultaterne. Når virksomheder bliver personcentrerede, belønnes de med øget tiltrækning, fastholdelse og engagement, en bedre oplevelse for kunderne, mere tillid til organisationen og højere produktivitet.

Eksemplarisk målinteraktionsmodel

En eksemplarisk målinteraktionsmodel er en, der fokuserer på interaktioner

I den første kolonne har du HR-kunder, herunder kandidater, den eksterne arbejdsstyrke, medarbejdere, personaleledere og topledelsen. Den anden kolonne er mulighederne for at bruge menneskers driftsplatforme (som et selvbetjeningsværktøj). I tredje kolonne har du områder, hvor folk har brug for personlig støtte. Disse omfatter personaledrift, rådgivning og administration, ledelsespartnere og personalestrategirådgivere. HR kan derefter organisere sig med en agil HR-pulje til at dække områder med funktionel ekspertise som angivet i den sidste kolonne. Der er to hovedkategorier: HR-kundevendte fællesskaber for talenterhvervelse og talentudvikling samt virksomhedsservicende fællesskaber, herunder projektporteføljestyring, kompensation og fordele, mangfoldighed, lighed og inklusion samt HR-analyse. Denne komplette målinteraktionsmodel understøttes af en HRIS-platform.

En kundes succeshistorie: Menneskecentreret HR-transformation hos PVH

PVH er en detailhandelsorganisation (mode) med en omsætning på 9,7 mia. USD og 30.000 medarbejdere, og organisationen er meget forskelligartet i sin forretning, sine lokaliteter og sin arbejdsstyrke.

PVH var i gang med en Workday-implementering, og virksomheden ønskede at skabe en fleksibel HR-model for sin meget forskelligartede forretning, sine regioner og sin arbejdsstyrke. Virksomheden havde ambitiøse vækstplaner, der havde til hensigt at øge antallet af medarbejdere med mindst 40 % over tre år.

Virksomheden havde blandede meninger om tilfredsheden med de tjenester, som HR leverede, især med henvisning til manglende nærhed til forretningsvirkeligheden. På den anden side rapporterede HR, at de havde “ekstremt travlt” med mængden af arbejde og mere end 100 igangværende projekter.

Efter konsultation med Mercer besluttede PVH at gentænke HR som en kundecentreret medarbejderfunktion, der støtter virksomheden som en strategisk partner og understøtter deres forretning ved at:

 • udvikle en ny HR-strategi og serviceportefølje, herunder nye roller og en interaktionsmodel designet til HR-kunder
 • redesigne kerneprocesser såsom talenterhvervelse og -ledelse, forbedre vigtige øjeblikke i medarbejderens livscyklus, og strategisk udnytte HR-forretningspartnere og digitale systemer
 • kontrollere gennemførligheden af Workday-integrationen løbende, hvilket sikrer, at den er tilpasset til den globale skabelon

Ved hjælp af en TIM-tilgang til HR-transformationen gennemførte Mercer disse trin:

 • Opstart: Afstemning af en fremtidig vision og strategiske prioriteter, og etablering af et samarbejdsgrundlag for projektet 
 • Undersøg: Vurdering af den aktuelle tilstand, kritiske punkter og modenhed på en hurtig måde med fokus på de aspekter, der er relevante for en nyfortolkning 
 • Udform: Design af den fremtidige tilstand med en TIM, fremtidige rollebeskrivelser og HR-tjenester baseret på de faktiske kundebehov og brugerprocesser.
 • Gennemfør: Udvikling af en flerdimensionel og prioriteret køreplan og opstart af forandringsimplementeringen 

PVH implementerede en fuldstændigt transformeret HR-organisation, herunder nogle nyligt etablerede roller. Ikke alene gennemførte de succesfuldt og problemfrit deres Workday-implementering, men de opnåede også deres ambitiøse vækstplaner med en styrket talenterhvervelsesfunktion og topmoderne indhold og processer. De introducerede fleksible måder at arbejde på, og de prioriterer og styrer nu projekter med en fleksibel projektpulje. Mercer er sparringspartner for dem den dag i dag, og vi har samarbejdet om en række andre initiativer.

Fem trin til implementering af TIM

Udvikling fra et operationelt til et interaktionsbaseret perspektiv kræver, at HR virkelig skifter til en tankegang, der omfatter personcentrering og virksomhedsværdibidrag samt betydelig forandringsledelse.
 1. Gennemførelse af en grundig, ærlig vurdering af HR
  Skab et holistisk overblik over den nuværende HR-serviceportefølje gennem en kombination af interviews, spørgeskemaer, workshops og data.
 2. Etablering af en grundlæggende brugeroplevelse
  Overvej medarbejderoplevelsen for forskellige persongrupper, og forestil dig HR-oplevelsen set fra deres perspektiv.
 3. Overvej de interaktioner, der vil levere serviceporteføljen
  Nogle skal være automatiserede, andre skal være personlige og mere intensive.
 4. Etablering af målinteraktionsmodellen
  Udform en ny HR-model, der giver folk mulighed for at opnå forretningsstrategien.
 5. Levering af TIM-serviceporteføljen holistisk på tværs af organisationen
  Succesfulde transformationer gentænker strategi og indhold, processer, organisation og systemer, der udnytter teknologi til at forenkle opgaver og forbedre resultater.

TIPS TIL TIM

 • Tilbyd en tilpasset, fuldt digital oplevelse
  Når HR primært er transaktionsmæssig og fokuseret indad, har HR-informationstjenester en tendens til at gøre talentprocesser mere kaotiske end strømlinede. Gør dem enklere ved at være opmærksom på, hvordan folks oplevelse er, herunder at reducere antallet af forskellige systemer, der ikke taler med hinanden. Anvendelse af nye systemer i takt med forandringsledelse, uddannelse og kommunikation øger vellykket implementering.
 • Udskift traditionelle tankegange 
  Ban vejen for en medarbejdervenlig TIM ved at få virksomheden til at tænke anderledes og blive involveret i, hvorvidt medarbejdere siger, at HR-interaktioner forbedrer deres arbejdsliv. Skab en mere positiv mening om HR ved at gøre funktionens udviklende rolle og den værdi, den leverer, mere transparent.
 • Gør teknologien til en positiv medarbejderoplevelse
  Introduktion af flere separate værktøjer og apps til administration af menneskelig kapital, produktivitet og samarbejde kan være kontraproduktivt og skabe stress. Anvend teknologi fornuftigt, og tilpas den til den måde, folk arbejder på. For eksempel kan du levere en integreret oplevelse, gøre den mobilvenlig og sikre, at den fungerer problemfrit på tværs af funktioner.

Her er 10 HR-transformationsspørgsmål, du kan stille om din organisation

Etablering og introduktion af en TIM er en unik proces for hver organisation. Giv dig selv en udfordring:
 1. Hvad er organisationens overordnede forretningsstrategi?
 2. Hvilken rolle vil dine ledere spille?
 3. Skal nogle ledere skifte tankegang eller ændre deres roller for at understøtte den nye TIM?
 4. Hvilke interaktioner skal være personlige og mere intensive? 
 5. Hvilke nøgleroller er nødvendige for at levere serviceporteføljen?
 6. Hvilke kommunikationskanaler foretrækker dine medarbejdere?
 7. Kræver forskellige grupper forskellige typer interaktioner?
 8. Hvilken medarbejderstrategi er nødvendig for at gennemføre forretningsstrategien?
 9. Hvordan skal den fremtidige arbejdsstyrkestruktur se ud for at udføre medarbejderstrategien?
 10. Hvilke nye forventninger til arbejdet har medarbejderne, som skal indregnes i medarbejderstrategien?
Mennesker er organisationens hjerte og sjæl. De anerkendes med rette som vigtige aktiver, og det er vigtigt, at organisationer passer på dem, lærer dem at kende og opfylder deres behov. Dette kan opnås gennem en transformation drevet af målinteraktionsmodellen.

Topledere siger, at organisationens største udfordringer i at fremme transformation er relateret til mennesker.

 

Rapport: Mercer Global Talent Trends 2022

Ny og forbedret HR

TIM gentænker HR-funktionen. Den evaluerer HR-roller, -processer og -teknologi i forhold til arbejdsstyrkens behov og ønsker. Dette øger fleksibiliteten ved at reducere separate tiltag og samle ressourcerne på tværs af den funktion for at kunne udnytte dem til en række projekter. Den etablerer en klar, strømlinet og effektiv køreplan for levering af tjenester på en måde, der har vist sig at glæde medarbejderne, opnå gode forretningsresultater og sikre, at HR interagerer med mennesker på måder, der betyder noget. 

Efter omorganisering omkring en TIM frigør HR typisk omkring 30 % af sin administrative belastning, hvilket giver fagfolkene mere tid til at tjene organisationen i en rolle på et højere niveau. Nutidens HR-ledere sidder med ved bordet sammen med topledelsen og hjælper med at skabe en moderne medarbejderstrategi, der understøtter både arbejdsstyrken og virksomheden, og HR i mere digitalt avancerede organisationer er fire gange mere tilbøjelige til at blive betragtet som en væsentlig bidragyder til strategisk forretningsplanlægning. HR-forretningspartnere udvikler sig, for uden unødvendige, administrative opgaver kan de frit påtage sig mere meningsfuldt arbejde, hvilket gør en forskel i indflydelsesrige roller såsom strategisk rådgiver, datadrevet problemløser, indflydelsesrig historiefortæller, betroet coach og uafhængig stemme.

4 %

af HR-teams mener, at de leverer en eksemplarisk medarbejderoplevelse

13 %

af organisationer tilbyder en fuldt digital oplevelse på arbejdspladsen, der gør det muligt for medarbejdere at få fjernadgang til arbejdsdokumenter, udføre HR-statistikker intuitivt og samarbejde og innovere med kolleger.

1 ud af 3

af medarbejdere siger, at det tager mere end en time at udføre enkle HR-opgaver

Relaterede produkter til køb

  Relaterede emner

  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter
    Relaterede casestudier