Menneskecentreret HR-transformation låser op for medarbejderoplevelsen 

Når du slutter dig til bølgen af organisationer, der arbejder for at forbedre medarbejderoplevelsen – og placerer medarbejdere i hjertet af alt, hvad du foretager dig – kan HR-transformation gøre funktionen til en ægte partner til C-suiten og gå sammen om at drive forretnings- og medarbejderdagsordenen. Mercers innovative HR-planlægningsstrategi bruger en ny målinteraktionsmodel (Target Interaction Model, TIM), som bygger funktionen omkring medarbejderes behov og erstatter den traditionelle måldriftsmodel (target operating model, TOM), der fokuserer på organisationen.  
4 %

af HR-teams mener, at de leverer en eksemplarisk medarbejderoplevelse.

68 %

af HR-ledere siger, at vi er på et kandidatdrevet marked.

39 %

af ledere investerer i HR-fleksibilitet, men kæmper med at opretholde det.

96 %

af organisationer planlægger at omforme deres HR-funktion for større effekt i 2022.

65 %

af ledere mener, at automatiserede HR-processer skaber en kløft mellem HR og virksomheden.

Udfordringer med HR-strategi

Mercer kan hjælpe dig, hvis: 
 • Din HR-funktion ikke er direkte afstemt med din forretningsstrategi. 
 • HR ikke opfattes som at levere ægte værdi til kandidater, medarbejdere, ledelse og din bestyrelse
 • Din organisation kæmper for at forbedre HR-berøringspunkter og -praksisser.

I fremtiden er det tid til TIM 

I løbet af de sidste par årtier er den fremherskende HR-model designet omkring HR-organisationens perspektiv og opfattelse, og dens primære formål var at imødekomme lederes specifikke fokus på forretningseffektivitet og omkostningsbesparelser. Ud af denne filosofi opstod treenigheden af HR-forretningspartnere, ekspertisecentre og delte tjenester. Men denne fremherskende tresøjlede HR-driftsmodel undlod ikke kun at opnå den ønskede omkostningsfordel; den skabte også en fraktureret kandidat- og medarbejderoplevelse.

I dagens arbejdsmiljø – og for at være fleksibel og klar til at tilpasse sig fremtidens arbejde – skal organisationer omfokusere deres HR-transformation på interaktioner og vælge en målinteraktionsmodel-tilgang (TIM), før de designer måldriftsmodellen (TOM). Vores TIM-tilgang bruger en flerdimensionel og medarbejdercentreret HR-transformationsfilosofi og -metode, der giver HR-funktionen større ansvar end nogensinde før, og placerer den ved bordet med C-suiten for at skabe organisationens medarbejderstrategi. 

Succesfulde HR-strategier er centreret omkring mennesker, ikke organisationsdiagrammer

Det er på tide, at HR former fremtidens arbejde ved at yde relevant rådgivning og tjenester, der er i direkte overensstemmelse med og understøtter din organisations forretnings- og medarbejderstrategier. Den rigtige HR-transformation driver den organisatoriske strategi og medarbejderprioriteter, og den bidrager med ægte forretningsværdi.

Mercers HR-transformationstilgang bruger TIM-modellen til at stifte den fremtidige organisation omkring medarbejderoplevelsen og forretningsstrategien ved at forvandle HR til en ægte medarbejdercentreret funktion. TIM fokuserer på ekstraordinære personlige og digitale berøringspunkter med medarbejdertilfredshed som den vigtigste succesmåling. 

Ved at understrege medarbejderoplevelsen, bygge videre på slutbrugeres behov (herunder C-suiterne), kan HR’s fremtidssikrede design gavne hele organisationen, introducere en bedre måde at arbejde på og øge medarbejderengagementet. 

Målinteraktionsmodel (eksemplarisk)

TIM - Målinteraktionsmodellen ser på fire forskellige dele af HRIS-platformen, der starter med HR-kunder (kandidater, ekstern arbejdsstyrke, medarbejdere, personaleleder og topledelse. Derefter ser det på brugen af personaledriftsmodellen til at sortere gennem medarbejdererfaring og HR m.m.. Derefter yder den personlig støtte gennem personaledrift, rådgivning og administration, ledelses-, partner- og personalerådgiver. Dette bliver den agile medarbejderpulje, der fører til funktionel erfaring, uanset om det er HR-kunder (talentopkøb og talentudvikling) eller forrtenings interessenter (projektporteføljestyring, løn- og personalegoder, mangfoldighed, lighed og inklusion eller HR Analytics)

Transformering af HR

Hvorfor en målinteraktionsmodel (TIM) er nøglen til at låse op for medarbejderoplevelsen 

Fire dimensioner af vellykket HR-transformation 

Din organisation kan transformere selve karakteren, effektiviteten og opfattelsen af HR ved at nytænke funktionen og designe fire nøgledimensioner rigtigt: strategi og indhold, processer, organisation og systemer.

Udformning af HR-strategier for fremtiden

Få mere at vide om vores fleksible tilgang til at accelerere HR-transformation.

HR-accelerator

Ud over at bruge Mercers innovative målinteraktionsmodel til at fremskynde og øge effektiviteten af din HR-transformation, leverer HR-accelerator:
 • HR-vision og strategi-køreplan

  Skab en klar fremtidsvision for at beskrive og udføre din HR-strategi, der kan transformere dit HR-indhold, processer, organisation og teknologi
 • HR-proces (re-)design, automatisering og radikal forenkling

  Skab en enestående medarbejderoplevelse omkring øjeblikke, der betyder noget, ved omhyggeligt at undersøge medarbejderes forventninger og interaktioner med HR og ved at strømline og forenkle processer

HR-roller: Tendenser til medarbejderoplevelsen

Brug af målinteraktionsmodellen til at omdanne sig til en medarbejdercentreret HR-organisation understøttes af tendenser i HR-roller. 

 • Strategiske HR-rådgivere giver indsigter til topledere om, hvordan arbejdsstyrken understøtter forretningsstrategien.
 • Samarbejdseksperter formidler strømmen af information, færdigheder og evner mellem arbejdsstyrkegrupper og hjælper medarbejdere med at tilpasse sig forandring.
 • Designere af medarbejderoplevelser skaber intuitive berøringspunkter og brugerrejser, ofte for specifikke personaer, såsom nyansatte eller forretnings-/funktionsgrupper. 

 • Eksperter designer den globale talentfilosofi i samarbejde med C-suiten.
 • Kompetenceeksperter udfører HR-processer, såsom talenterhvervelse eller mobilitet, i overensstemmelse med geografiske områder eller forretningsområder.

 • HR-forretningspartnere opererer i et mikromiljø for at understøtte HR-driftsbehovene hos en central medarbejderleder.
 • Konsulenter for delte HR-tjenester håndterer ekstraordinære sager og særlige anmodninger, der strækker sig ud over digitale og automatiserede kapaciteter. 

Er du klar til at starte din HR-transformationsrejse?

Mercers digitalt aktiverede rådgivningsløsning, HR-accelerator, kan hjælpe dig med at nå dine HR-transformationsmål hurtigere og mere effektivt, hvilket forbedrer effektiviteten med op til 25 %, samtidig med at transaktionsvolumen reduceres – hvilket frigør funktionen til at genopfinde HR til fremtidens arbejde.

Mercers HR-transformationsramme

 • Begynde

  • Lede med et synspunkt og en hypotese.
  • Aftale en vision for den fremtidige tilstand.
 • Opdage

  • Skabe et grundlag for transformation gennem indsigter og benchmarks.
  • Tydeligt formulere ændringsstyringsrejsen.
 • Forme

  • Skabe dristige løsninger med målbare resultater hen imod fremtidsvisionen.
 • Køre

  • Levere bæredygtig værdi 
  • Integrere HR-transformationen i organisationens struktur.
Relaterede produkter til køb
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter