Ontwerp een employee experience die past bij de nieuwe vorm van werken

Naarmate de relatie tussen werkgever en werknemer verschuift, is het essentieel om een employee experience te ontwerpen die duurzaam en afgestemd is op de nieuwe vorm van werken. Mercer past design-thinking toe om een balans te vinden tussen data-inzichten en mensgerichtheid, en een employee experience te creëren die empathisch, verrijkend, veel omvattend en efficiënt is.

De employee experience reframen

De uitdaging om een aantrekkelijke employee experience te creëren is niet nieuw, maar blijft complex. Het is een veelzijdig onderwerp met veel raakvlakken en combineert data, instrumenten en een diepgaand begrip van werknemers, cultuur en zowel fysieke als niet-fysieke werkomgevingen.

Recente gebeurtenissen hebben de zaken gecompliceerd. Werknemers herzien hun prioriteiten en verwachtingen, en mensen proberen steeds vaker werk op hun leven af te stemmen in plaats van andersom. Dit sluit goed aan bij de volgende grote stap in de employee value propostitie, gekaraktariseerd door de overstap van het “welzijnscontract”, waarbij werknemers en werkgevers waarde hechten aan welzijnsbehoeften zoals doel, gelijkheid en impact, naar het “levensstijlcontract”, waarin werkgevers en werknemers zich richten op het krijgen van een eerlijke deal. Mensen willen een gevoel van voldoening krijgen door keuzemogelijkheden, verbinding en de bijdrage die zij leveren.

Het opkomende levensstijlcontract beweegt bedrijven ertoe om hun strategieën voor employee experience aan te passen - waar de verwachtingen, omgevingen (cultuur, collega’s, leiders, processen, technologie, werkruimten) en evenementen (zowel in het werk als in het leven leven) van hun werknemers samenkomen. Gaan bedrijven slagen? Volgens ons Global Talent Trends-onderzoek van 2022, ondanks dat 88% van de werknemers zich tevreden voelt in hun huidige functies, zijn twee op de vijf nog steeds van plan om dit jaar te vertrekken, waarbij Gen Z zowel het meest tevreden (92%) als het meest waarschijnlijk zal vertrekken (55%). Daarnaast ziet een op de drie HR-leiders een hoger dan normaal verloop in talent met gewaardeerde digitale vaardigheden.

In het licht van het tekort aan arbeidskrachten is het voor succes van cruciaal belang dat strategieën worden versterkt om inzicht te krijgen in onvervulde behoeften en dat nieuwe manieren worden gevonden om het waardevoorstel te communiceren. 
Een op de drie bedrijven heeft in 2021 vooruitgang geboekt in het creëren van een positieve employee experience, en deze bedrijven blijven experimenteren, maar 38% worstelt met schaal en duurzaamheid, en 17% worstelt om momentum en buy-in te winnen, volgens het onderzoek van 2022 naar Global Talent Trends.

Flexibel en hybride werken heeft nieuwe uitdagingen in gang gezet en organisaties proberen vooruit te komen door deze vragen op te lossen:

 • Hoe kunnen we begrijpen hoe de behoeften en omstandigheden van verschillende populaties zijn veranderd? 
 • Hoe kunnen we op genuanceerdere manieren segmenteren en meeleven met onze mensen?
 • Hoe kunnen we samen een doelgerichte oplossing creëren die voldoet aan de behoeften van onze meest cruciale werknemerssegmenten en hun uitdagingen?
 • Hoe kunnen we programma’s en processen voor employee experience ontwerpen die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften van werknemers? 
 • HR wordt in veel richtingen getrokken. Waar schieten we tekort, aan welke uitdagingen moeten we de prioriteit geven zodat we de grootste impact kunnen maken en hoe passen deze in onze bestaande initiatieven?
 • Hoe kunnen we technologie en data-analyse gebruiken om systemen te implementeren, optimaliseren of creëren waaruit we voortdurend inzichten kunnen verkrijgen over de employee experience?
 • Hoe kunnen we de voorgestelde veranderingen het beste implementeren en een communicatiestrategie ontwikkelen in een hybride wereld?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat managers zijn uitgerust om een verschil te maken in de employee experience bij een steeds diverser personeelsbestand?
 • Hoe kunnen we succes meten en de resultaten voor planning in de bredere HR-sfeer contextualiseren?
 • Hoe kunnen we een employee experience strategie ontwerpen die gekoppeld is aan de workforce strategie?

Een diepgaand begrip van de werknemer is niet voldoende. Dit jaar ligt het percentage energieke werknemers op een historisch dieptepunt. Het creëren van een employee experience die mensen energie geeft, is van cruciaal belang en nu veel organisaties een transformatie ondergaan, is dit het aangewezen moment om de transformatieagenda te combineren met verbetering van de employee experience. Dit is de sleutel tot duurzame groei. Bijvoorbeeld door betekenisvol werk te ontwerpen om mensen te betrekken en te behouden en door “ruimte” te creëren voor een focus op de employee experience.

Benut dit moment van diepgaande verandering om met behulp van design-thinking stappen te zetten in het verbeteren van de employee experience en het in focus brengen van uw werknemers.

Creëer ervaringen waar mensen naar verlangen. Vijfentachtig procent van de HR-teams creëert de employee experience samen met werknemers - een cruciaal onderdeel van mensgerichte organisaties.

Ontwerp een exceptionele employee experience

Het ontwerpen van individuele employee experience is de sleutel tot het creëren van een duurzame relatie, en niemand is beter in staat om de employee experience vorm te geven dan werknemers zelf. Mercers werknemersgerichte stelt organisaties in staat om een holistisch stappenplan te creëren en zorgt ervoor dat werknemers een goed begeleide employee experience krijgen door:

 1. Inzicht in de diverse wensen, behoeften en pijnpunten van werknemers 
 2. Het end-to-end traject door de werknemerslens begrijpen
 3. Ontwerpen voor gerichte interactie met impactvolle ervaringen op momenten die ertoe doen

Onze aanpak is onderzoeksgedreven en samenwerkend en maakt gebruik van Mercer consultants over de hele wereld en over een breed scala aan people-topics, of het nu gaat om talent, beloningen, communicatie, betrokkenheidsprogramma's of HR-processen. We werken met u samen om een employee experience te bieden die aansluit op waar uw organisatie voor staat, uw doelen te prioriteren en een pragmatisch stappenplan te ontwikkelen. 

De mensgerichte benadering van Mercer bestaat uit drie belangrijke fasen voor het ontwerpen van een exceptionele employee experience

 1. Definieer het probleem
  • Analyseren
  • Empathie tonen
  • Definiëren

  Deze dialoog- en onderzoeksfase is bedoeld om de belangrijkste uitdagingen voor mensen, die van invloed zijn op de werknemerservaring en de gewenste resultaten, te analyseren en in te begrijpen. We gebruiken workshops, analyses en data-driven inzichten uit diverse bronnen, zoals interviews, focusgroepen, betrokkenheidsenquêtes en pulsenquêtes.

 2. Ontwerp de juiste oplossing    
  • Ideeën
  • prioriteiten stellen
  • Valideren

  In deze fase worden technieken voor persona’s, het in kaart brengen van trajecten en design-thinking toegepast om samen op maat gemaakte oplossingen te creëren, prioriteren en valideren. Het houdt rekening met nieuwe en bestaande initiatieven om ervoor te zorgen dat u uw energie focust waar het het meest zinvol is.

 3. Activeren voor maximale impact
  • Plannen
  • Implementeren
  • Meten

  Deze fase omvat het ontwikkelen van een veranderings- en communicatiestrategie en het bepalen van branding en digitale behoeften. Ingebouwde feedbackmechanismen, zoals werknemersenquêtes en -analyses, kunnen helpen de voortgang te meten en flexibiliteit toe te voegen, zodat je je effectiever kunt aanpassen aan de behoeften van werknemers en je zakelijke agenda.

Gerelateerde producten voor aankoop
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten