Global Talent Trends Rapport 2022-2023 

Ontdek hoe organisaties van de gelegenheid gebruik maken om werk, werken en de werkplek opnieuw in te richten.
Ontdek de wereldwijde data, trends en inzichten en hun toepassing om werk, werken en de werkplek opnieuw in te richten.

Aansprekende organisaties brengen het werkplezier terug en creëren een betere toekomst

Dit is een moment van grote kansen: om de empathische benadering die tijdens de pandemieperiode is ontwikkeld verder aan te scherpen en een nieuwe manier van samenwerken te creëren die veerkrachtiger en duurzamer is en afgestemd op de nieuwe vorm van werken. Aansprekende organisaties brengen het werkplezier terug en creëren een betere toekomst

Vorig jaar vertelden bijna 11.000 leidinggevenden, HR-leiders en werknemers ons wat voor hen top of mind is. We hoorden luid en duidelijk dat ‘aansprekende’ organisaties voorop lopen in het hervormen van het werk, werken en de werkplek. Waar zijn zij op gefocust? Waar zijn zij op gefocust? Ons onderzoek toont aan dat ‘aansprekende’ organisaties vijf zaken gemeen hebben: ze zijn voortdurend aan het herijken om relevant te zijn, bedenken nieuwe manieren om samen te werken, zorgen voor welzijn, bouwen aan inzetbaarheid en gebruiken collectieve energie om verandering aan te jagen.

Volgens 2.474 HR-leiders over de hele wereld gaan deze inspanningen door in 2023. Ze geven aan dat deze prioriteiten, zelfs in het licht van sociaal-politieke en economische onzekerheid, centraal moeten blijven staan zodat organisaties en mensen kunnen gedijen.

Hoe klaar is uw organisatie voor de toekomst?

De pandemie onderstreepte het belang van ambitie en veerkracht – zowel voor organisaties als voor mensen. 2023 wordt een bepalend jaar met ambitieuze transformatieplannen en aanhoudende uitdagingen in een nieuwe realiteit. . Voor HR is het belangrijk om zichzelf en de organisatie voor te bereiden op wat komen gaat

An upside-down world demands new ways to relate

Grandparents and grandkids are connecting on TikTok®

Computers know us better than we think

Our children now learn from chatbots

The challenges aren’t over yet

Organizations must adapt

60% of executives worry top talent won’t return to work

98% of organizations report significant skills gaps

81% of employees feel at risk of burnout

Turning the world right side up means …

Reflecting employee values

82% of employees expect their employer to do what’s right for society

Harnessing the positive

Employee’s top prediction is the future of work will be more balanced

Making moments matter

High growth companies are twice as likely to design work experiences for different personas

Welcome to the rise of the Relatable Organization

Global Talent Trends 2022

Aansprekende organisaties bekijken opnieuw hoe ze omgaan met hun personeel en bijdragen aan de samenleving. Ze kijken kritisch naar oude opvattingen over toegevoegde waarde en bouwen aan een toekomst die duurzamer en rechtvaardiger is voor iedereen.

De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben de houding van investeerders, werknemers en consumenten sterk beïnvloed. De nieuwe wereld van werken – meer genuanceerd en gepersonaliseerd – vereist een reset van prioriteiten en nieuwe vaardigheden rond luisteren, leren en aanpassen om onvervulde behoeften te identificeren en aan te pakken.. Bedrijven die zich niet aanpassen, verliezen het vermogen om kapitaal aan te trekken, talent aan te trekken en te behouden en relevant te blijven. Aansprekende organisaties laten zien waar ze voor staan en stellen goede werknormen vast die de waarden van al hun stakeholders weerspiegelen. Ze luisteren goed naar wensen van consumenten en werknemers en creëren een cultuur en werkwijze die vanuit de basis adaptief is.

Mensen willen niet meer vóór een bedrijf werken; ze willen samenwerken met een bedrijf. De toekomst van werk gaat uit van plattere en meer netwerkachtige modellen, gevoed door een flexibeler, vervangbaarder en wereldwijd verspreid personeelsbestand. Dit betekent een verandering voor arbeidsovereenkomsten, die alleen werken als alle partijen het gevoel hebben dat het een eerlijke deal is. Als reactie hierop ontwikkelen gerenommeerde organisaties een partnerschapsmentaliteit in hun ecosysteem. Ze bouwen zakelijke veerkracht op door gelijkheid en inclusie in hun talentmodellen te integreren en door het opbouwen van bredere en meer diverse talentenpools en robuustere leveranciers- en partnernetwerken. Tegenwoordig is "samenwerken", nog meer dan ”leider zijn", misschien wel het grootste concurrentievoordeel van een bedrijf.

De pandemie heeft de gezondheids- en welvaartskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen blootgelegd en verergerd. Dat onderstreept dat toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg niet genoeg is. Het gaat niet zozeer over het verlagen van de zorgkosten maar meer over hoe de huidige en toekomstige gezondheidsresultaten van het personeel gestimuleerd kunnen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers emotioneel, fysiek, sociaal en financieel gezond zijn. Aansprekende organisaties stimuleren gezond, lonend en duurzaam werkgedrag en bieden persoonlijke ondersteuning op momenten die er toe doen.

De aanzienlijke kloof tussen vraag en aanbod in zowel vaardigheden als werknemers heeft de rol benadrukt die organisaties spelen, niet alleen bij het waarborgen van hun eigen duurzaamheid, maar ook bij het waarborgen van de toekomstige inzetbaarheid van hun mensen. De pandemie onderstreepte het belang van een op vaardigheden gebaseerd talentmodel en agile werkontwerp bij het opbouwen van het personeelsbestand van de toekomst. Meer dan ooit implementeren organisaties een mentaliteit van levenslang leren, krijgen medewerkers inspraak over werkmogelijkheden en zorgen ze ervoor dat werknemers van alle achtergronden en generaties hetzelfde pad naar succes kunnen bewandelen. .

De "toekomst van werk" is al vele jaren een hot topic - maar zoals de naam aangeeft, werd het altijd gezien als een spel voor de lange termijn. De pandemie heeft de tijdlijn versneld en het belang van nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe manieren van werken en nieuwe technologieën exponentieel vergroot. Ideeën die ooit op weerstand, scepsis en onwil stuitten, zijn nu oplossingen voor enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd - en hoewel mensen uitgeput zijn, zijn ze ook veel optimistischer. Organisaties hebben nu een unieke kans om te zorgen dat de transformatieagenda is gecentreerd rond de ervaring van de werknemer, en om werk, werken en de werkplek opnieuw te ontwerpen om zo klaar te zijn voor een nieuw tijdperk.

Prioriteiten voor HR-leiders verschillen per regio en sector  

Top 10 results
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

2023 priorities for HR leaders by region

Given the economic climate, where will you be investing in 2023? [Top 10 results]

List by region

Global: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Design skills-based talent processes, 4. Rethink our compensation practices, 5. Improve total rewards policies, 6. Invest in re/upskilling, 7. Deliver total well-being, 8. Redesign work, 9. Reimagine our employer brand, 10. Ensure diverse groups are represented

North America: 1. Enhance employee experience, 2. Deliver total well-being, 3. Improve total rewards policies, 4. Design skills-based talent processes, 5. Improve strategic workforce planning, 6. Rethink our compensation practices, 7. Deliver on ESG commitments, 8.  Evolve our flexible working culture, 9. Ensure diverse groups are represented, 10. Invest in re/upskilling

Latin America: 1. Enhance employee experience, 2. Implement automation, 3. Deliver total well-being, 4. Design skills-based talent processes, 5. Redesign work, 6. Improve total rewards policies, 7. Invest in re/upskilling, 8. Evolve our flexible working culture, 9. Ensure diverse groups are represented, 10. Improve strategic workforce planning

Pacific: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Deliver total well-being, 4. Invest in re/upskilling, 5. Design skills-based talent processes, 6. Improve Total Rewards strategies, 7. Ensure diverse groups are represented, 8. Evolve our flexible working culture, 9. Rethink our compensation practices, 10. Reimagine our employer brand

Middle East and North Africa: 1. Enhance employee experience, 2. Improve Total Rewards strategies, 3. Design skills-based talent processes, 4. Rethink our compensation practices, 5. Invest in re/upskilling, 6. Improve strategic workforce planning, 7. Implement automation, 8. Deliver on total well-being, 9. Reimagine our employer brand, 10. Redesign HR operations

Europe: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Rethink our compensation practices, 4. Invest in re/upskilling, 5. Design skills-based talent processes, 6. Improve Total Rewards strategies, 7. Deliver on total well-being, 8. Reimagine our employer brand, 9. Redesign work, 10. Deliver on ESG commitments

Africa: 1. Improve strategic workforce planning, 2. Invest in re/upskilling, 3. Design skills-based talent processes, 4. Deliver on total well-being, 5. Rethink our compensation practices, 6. Develop human-centric decision making, 7. Enhance employee experience, 8. Redesign work, 9. Improve Total Rewards strategies, 10. Reimagine our employer brand

Asia: 1. Enhance employee experience, 2. Rethink our compensation practices, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Improve Total Rewards strategies, 5. Design skills-based talent processes, 6. Invest in re/upskilling, 7. Deliver on total well-being, 8. Redesign work, 9. Reimagine our employer brand, 10. Ensure diverse groups are represented

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

Prioriteiten voor 2023 voor HR-leiders verschillen per sector

Waar gaat u, gezien het economische klimaat, investeren in 2023? [Top 10 results]

Lijst per sector

Totaal: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Design skills-based talent processes, 4. Rethink our compensation practices, 5. Improve Total Rewards strategies, 6.    Invest in re/upskilling, 7. Deliver on total well-being, 8. Redesign work, 9. Reimagine our employer brand, 10. Ensure diverse groups are represented                                                                                                    

Automotive: 1. Improve strategic workforce planning, 2. Enhance employee experience, 3. Design skills-based talent processes, 4. Improve Total Rewards strategies, 5. Rethink our compensation practices, 6. Invest in re/upskilling, 7. Redesign work, 8. Deliver on total well-being, 9. Ensure diverse groups are represented, 10. Develop human-centric decision making

Chemicals: 1. Enhance employee experience, 2. Design skills-based talent processes, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Redesign work, 5. Deliver on total well-being, 6. Invest in re/upskilling, 7. Ensure diverse groups are represented, 8. Rethink our compensation practices, 9. Deliver on ESG commitments, 10. Improve Total Rewards strategies

Construction: 1. Enhance employee experience, 2. Rethink our compensation practices, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Design skills-based talent processes, 5. Improve Total Rewards strategies, 6. Deliver on total well-being, 7. Invest in re/upskilling, 8. Implement automation, 9. Reimagine our employer brand, 10. Ensure diverse groups are represented

Consumer goods: 1. Enhance employee experience, 2. Deliver on total well-being, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Invest in re/upskilling, 5. Rethink our compensation practices, 6. Improve Total Rewards strategies, 7. Design skills-based talent processes, 8. Redesign work, 9. Reimagine our employer brand, 10. Implement automation

Education: 1. Rethink our compensation practices, 2. Op vaardigheden gebaseerde talentprocessen ontwerpen, 3. Redesign work, 4. Enhance employee experience, 5. Invest in re/upskilling, 6. Deliver on total well-being, 7. Ensure diverse groups are represented, 8. Improve Total Rewards strategies, 9. Develop human-centric decision making, 10. Evolve our flexible working culture

Energy: 1. Enhance employee experience, 2. Op vaardigheden gebaseerde talentprocessen ontwerpen, 3. Improve Total Rewards strategies, 4. Heroverweeg onze compensatiepraktijken, 5. Rethink our compensation practices, 5. Invest in re/upskilling, 7. Deliver on total well-being, 8. Implement automation, 9. Ensure diverse groups are represented, 10. Redesign work

Financial services: 1. Design skills-based talent processes, 2. Enhance employee experience, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Rethink our compensation practices, 5. Deliver on total well-being, 6. Invest in re/upskilling, 7. Evolve our flexible working culture, 8. Redesign work, 9. Reimagine our employer brand, 10. Improve Total Rewards strategies

Health: 1. Enhance employee experience, 2. Deliver on total well-being, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Rethink our compensation practices, 5. Design skills-based talent processes, 6. Improve Total Rewards strategies, 7. Reimagine our employer brand, 8. Invest in re/upskilling, 9. Redesign work, 10. Werk opnieuw ontwerpen, 10.-282Ensure diverse groups are represented

Insurance: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Implement automation, 4. Design skills-based talent processes, 5. Evolve our flexible working culture, 6. Improve Total Rewards strategies, 7. Rethink our compensation practices, 8. Deliver on total well-being, 9. Invest in re/upskilling, 10. Deliver on ESG commitments

Life Sciences: 1. Enhance employee experience, 2. Design skills-based talent processes, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Rethink our compensation practices, 5. Improve Total Rewards strategies, 6. Deliver on total well-being, 7. Werk opnieuw ontwerpen, 8. Invest in re/upskilling, 9. Investeren in omscholing, 9.-305Ensure diverse groups are represented, 10. Evolve our flexible working culture

Logistics: 1. Enhance employee experience, 2. Improve Total Rewards strategies, 3. Invest in re/upskilling, 4. Design skills-based talent processes, 5. Deliver on total well-being, 6. Redesign work, 7. Rethink our compensation practices, 8. Improve strategic workforce planning, 9. Reimagine our employer brand, 10. Implement automation

Manufacturing: 1. Enhance employee experience, 2. Improve strategic workforce planning, 3. Design skills-based talent processes, 4. Invest in re/upskilling, 5. Improve Total Rewards strategies, 6. Rethink our compensation practices, 7. Ensure diverse groups are represented, 8. Implement automation, 9. Deliver on total well-being, 10. Ons werkgeversmerk opnieuw vormgeven

Professional Services: 1. Enhance employee experience, 2. Improve Total Rewards strategies, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Rethink our compensation practices, 5. Invest in re/upskilling, 6. Deliver on total well-being, 7. Design skills-based talent processes, 8. Redesign work, 9. Evolve our flexible working culture, 10.Onze flexibele werkcultuur ontwikkelen, 10. Deliver on ESG commitments

Retail: 1. Enhance employee experience, 2. Rethink our compensation practices, 3. Improve Total Rewards strategies, 4.. Improve Total Rewards strategies, 4. Redesign work, 6. Design skills-based talent processes, 7. Deliver on total well-being, 8. Invest in re/upskilling, 9. Reimagine our employer brand, 10. Evolve our flexible working culture

Technology: 1. Enhance employee experience, 2. Improve Total Rewards strategies, 3. Improve strategic workforce planning, 4. Rethink our compensation practices, 5. Design skills-based talent processes, 6. Deliver on total well-being, 7. Reimagine our employer brand, 8. Invest in re/upskilling, 9. Evolve our flexible working culture, 10. Ensure diverse groups are represented

Benchmark uw organisatie

Aansprekende organisaties richten zich op vijf belangrijke gebieden: herijken om relevant te zijn voor alle belanghebbenden, het opbouwen van aanpassingsvermogen van werknemers en processen, het samenwerken als partners en het aanpakken van ongelijkheid, het stimuleren van resultaten op het gebied van de gezondheid van werknemers en het totale welzijn, het stimuleren van inzetbaarheid en het gebruiken van collectieve energie voor het aanjagen van verandering.

Hoe implementeert uw organisatie nieuwe manieren van samenwerken die herkenbaar, duurzaam en afgestemd zijn op de manier waarop mensen willen werken?

Benchmark uw strategie tegen de bevindingen uit het rapport van dit jaar.

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten
      Gerelateerde podcasts