Co-investment strategieën voor institutionele beleggers

We werken met honderden hooggewaardeerde vermogensbeheerders over de hele wereld en worden beschouwd als een vertrouwd bedrijf. We maken gebruik van deze relaties om u te helpen bij het vinden en uitvoeren van co-investment mogelijkheden die zijn ontworpen om u te helpen uw algemene beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Verbeter uw portefeuille met co-investments

Co-investments bieden verschillende potentiële voordelen, zoals lagere vergoedingen, verbeterde nettorendementen, versnelde kapitaalimplementatie (of J-curve-mitigatie) en diversificatie. Ook bieden ze de mogelijkheid om sector- en geografische blootstellingen rechtstreeks te beheren. Dit is beperkter in primaire private equity-beleggingen, vanwege het blind pool-karakter van traditionele private-equityfondsen.

Bij co-investeringen in aandelen horen daarentegen ook risico's en andere overwegingen dan bij beleggingen in private market fondsen. Onze primer voor co-investments helpt klanten bij het afwegen van de potentiële voordelen, risico's, implementatiebenaderingen en kritieke factoren bij co-investments.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het werken op de co-investments markt, zowel als consultant als als algemene of beperkte partner. Wij kunnen deze ervaring, onze wereldwijde reikwijdte en gevestigde relaties benutten om u te helpen een strategie te bepalen die is afgestemd op uw behoeften, om nieuwe deals te vinden en om due diligence-onderzoeken uit te voeren als richtlijn voor uw besluitvorming.

Vijf bekende co-investment benaderingen

Er zijn verschillende manieren om co-investments in een programma voor particuliere markten te implementeren. Beleggers die actief deelnemen aan co-investments gebruiken doorgaans een van de volgende implementatiebenaderingen:
 1. Intern beheerd, met toegewijd personeel
  Een intern beheerd co-investmentsprogramma is het meest kostenefficiënt, maar tegelijk de kostbaarste optie. Het vereist een intern toegewijd co-investments team met de gespecialiseerde vaardigheden om alle noodzakelijke functies en vastgestelde processen uit te voeren.
 2. Intern beheerd met begeleiding van een adviseur
  Een toegewijde externe adviseur helpt uw interne medewerkers bij de due diligence, maar uiteindelijk neemt u de uiteindelijke investeringsbeslissing. Dit is vaak een goedkopere optie, maar een vereiste is wel dat u uw eigen algemene partner (GP)-relaties en stevige interne besluitvormingsprocessen hebt, om snel te kunnen handelen zodra zich kansen voordoen.
 3. Externe co-investment manager/co-investment fonds
  Door te investeren in het speciale co-investmentfonds van een externe beheerder, hebben beleggers toegang tot co-investments met weinig administratieve lasten en interne middelen. Deze route omvat echter een extra provisielaag voor de externe beheerder en geeft u geen zeggenschap over beleggingsbeslissingen of de mogelijkheid om uw portefeuille op maat te maken.
 4. Fund-of-one of afzonderlijk beheerde rekening

  U kunt een fonds-van-één of afzonderlijk beheerde rekening (separately managed account/SMA) creëren met een beheerder die over een co-investment team beschikt om namens u co-investeringen te zoeken, te screenen, uit te voeren en te controleren. Vergeleken met vermengde co-beleggingsfondsen bieden SMA's u de mogelijkheid om uw co-investeringen beter af te stemmen op uw bredere beleggingsstrategie.

  U kunt de doelstellingen van het co-investeringsprogramma (tempo waarin het kapitaal wordt ingezet, verwacht rendement, risiconiveaus), de beperkingen (omvang van de transactie, toegestane regio's en sectoren) en uw mate van discretie over de investeringsbeslissingen bepalen, terwijl een externe bron het vehikel beheert en toezicht houdt op het proces.

 5. Overschot- of co-investeringsvoertuigen met manager 

  Bij deze methode wordt geïnvesteerd in een "sidecar"-vehikel naast een hoofd-private-equityfonds dat door dezelfde GP wordt beheerd. Hiermee kunt u een extra belang nemen in bepaalde portefeuillemaatschappijen bovenop een allocatie naar het hoofdfonds.

  Deze optie kent doorgaans voordelige vergoedingen, maar u moet erop vertrouwen dat de beheerder de beleggingsbeslissingen neemt en de beleggingen zijn beperkt tot de bedrijven die in de hoofdportefeuille worden gebracht.

Belangrijke afwegingen bij co-investments

Om co-investments dealstromen op te sporen zijn nauwe banden en goede relaties metalgemene partners (GP's) nodig om selectief te blijven en een co-investmentsprogramma te diversifiëren.

We hanteren een proactieve benadering met GP's om voortdurend gezamenlijke investeringsmogelijkheden te vinden in strategieën, industrieën en regio's. We hebben een gevestigd netwerk van actieve private equity GP's en zitten in veel Limited Partner Advisory Committees (LPAC's).

We richten ons op co-investeringen naast hooggewaardeerde GP's in transacties die volledig in overeenstemming zijn met de capaciteiten en historische successen van de GP. We streven ernaar om een belangrijk en gewaardeerd bedrijf te zijn voor onze GP's en we geloven dat dit een cruciaal element is bij het zoeken naar en toegang krijgen tot aantrekkelijke kansen voor co-investments in aandelen.

Er zijn andere vaardigheden nodig om een co-investment te evalueren ten opzichte van een fondsbelegging. Bij het bepalen van uw aanpak is het belangrijk om rekening te houden met uw diepgaande middelen en de vaardigheden van het team om kansen te vinden en te evalueren en transacties binnen een korter tijdsbestek uit te voeren.

Co-investeringen vereisen over het algemeen snellere besluitvorming dan fondsbeleggingen; toegewijde middelen en efficiënte goedkeuringsprocessen zijn daarom belangrijk om onvoorspelbare werklasten en snelle transactietijdlijnen te ondersteunen.

Onze brede en diepgaande ervaring in particuliere markten en co-investments, ondersteund door efficiënte en effectieve commerciële, juridische en fiscale beoordelingsprocessen, versterken ons vermogen om transacties te identificeren en te evalueren en uit te voeren binnen de verwachtingen en tijdlijnen van GP.

Ons systematische due diligence- en besluitvormingsproces voor co-investeringen omvat bredere leden van ons wereldwijde private market investment team, zodat we over de juiste ervaring beschikken om co-investeringskansen voor verschillende strategieën en regio's te evalueren. Dit framework houdt risico’s beheersbaar en maakt tegelijkertijd effectieve uitvoering en toezicht mogelijk.

Een gedisciplineerde aanpak is wat de meest succesvolle co-investmentsprogramma's kenmerkt. Wij zijn van mening dat LP's die consistente en gediversifieerde kapitaalimplementatie hebben nagestreefd in termen van vintage jaar en omvang van de deal het doorgaans beter hebben gedaan wanneer de economische en/of marktomstandigheden zijn veranderd. Wij kunnen u helpen een optimale strategie te bepalen die is afgestemd op uw risico- en groeidoelstellingen.

Waarom klanten voor ons kiezen voor mede-investeringen

We hebben langdurige relaties met een omvangrijk wereldwijd netwerk van gerenommeerde GP's en ons gepositioneerd als een vertrouwd bedrijf.

Onze benadering van GP’s is proactief, zo vinden we voortdurend co-investmentmogelijkheden in verschillende strategieën, sectoren en regio's.

 • Ervaren teams en geteste processen
  Onze gespecialiseerde private-markets teams en speciale co-investments teams hebben de nodige ervaring om deze co-investmentsmogelijkheden te identificeren en te benutten. Deze ervaring wordt ondersteund door efficiënte en effectieve commerciële, juridische en fiscale beoordelingsprocessen die ons vermogen versterken om transacties te identificeren en te evalueren en uit te voeren binnen de verwachtingen en tijdlijnen van de GP's.
 • Echte wereldwijde mogelijkheden voor sourcing van co-investments
  Wij beschikken over een uitgebreid wereldwijd netwerk van langdurige relaties met gerenommeerde GP's waarvan wij de co-investeringsstromen aanwenden.
 • Flexibele benadering van werken
  Ons toegewijde team van ervaren co-investeringsprofessionals kan u helpen bij het bepalen van de juiste aanpak voor het implementeren van co-investeringen in uw programma voor particuliere markten. We hanteren een flexibele benadering van het werken met klanten en bieden verschillende niveaus van ondersteuning bij co-investments, een gecombineerd aanbod en oplossingen op maat om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten