Secundaire beleggingsmogelijkheden en -oplossingen

Wij helpen u navigeren door volatiele markten en bij het uitvoeren van ontelbare secundaire beleggingstransacties. Met onze uitgebreide research en sterke relaties met managers en tussenpersonen wereldwijd is de toegang die we bieden tot kansen en deals ongeëvenaard. Onze bedrijfseigen inzichten, robuuste gegevens en aanbevelingen op maat zijn de gids bij uw beslissingsproces.

Waarom secundaire beleggingen

Secundaire beleggingsmarkten bieden toegang tot meer mature kansen in private markets, waardoor liquiditeit wordt toegevoegd aan een traditioneel illiquide beleggingscategorie. Secundaire beleggingen kunnen een extra bron van risicogecorrigeerd rendement vormen, waardoor u directer kunt beleggen in onderliggende bedrijven en kunt uitbreiden naar specifieke sectoren of regio's.

Naast risicogecorrigeerde rendementen bieden secundaire beleggingen het potentieel voor grotere diversificatie, specificiteit en controle over assets en exposures.

Wij kunnen u helpen om secundaire portefeuilles op te bouwen met diverse strategieën. Dat kunnen single en multi-asset algemene partner (GP) geleide deals zijn, of door traditionele limited partner (LP) geleide transacties, portefeuille- of gestructureerde deals, secundaire directs en andere niches.

Directe toegang tot private markets assets via de secundaire markt kan de management fee (basis) verlagen en de periode verkorten die nodig is om resultaten te zien van inspanningen om waarde te creëren.

Afhankelijk van het subtype van een secundaire transactie kan een belang worden verworven met een korting op de meest recente waarderingen. Deze elementen stellen secundaire beleggers in staat om de J-curve te minimaliseren of te elimineren, met verschillende beperkingsniveaus afhankelijk van het exacte subtype en de dealspecifieke kenmerken.

Door het gefinancierde karakter van een secundaire transactie bij de meeste overeenkomsten, zijn veel of alle in de secundaire transactie verworven ondernemingen bekend als de investering wordt gedaan.

De risico-/rendements- en cashflowprofielen van secundaire beleggingen zijn aantrekkelijk voor beleggers in private markets. De rendementsverdelingen zijn historisch gezien smaller en de cashflowperioden zijn over het algemeen krapper dan bij primaire fondsen.

Met secundaire beleggingen kunt u uw deelname aan private markets sneller opbouwen dan met een puur primair fondsprogramma. Door secundaire transacties kunnen beleggers een portefeuille in een specifieke richting sturen en investeringen in bepaalde assets efficiënter aanpassen.

Secundaire beleggingen doorgronden

Afwegingen bij secundaire beleggingen

Succes op de secundaire markt vraagt om sterke relaties met asset managers en intermediairs, dedicated resources, toegang tot de juiste data en stevig toezicht en due diligence-processen. Wij kunnen u helpen een sterke portefeuille op te bouwen, gebaseerd op uw specifieke doelstellingen.

Toegang tot secundaire transacties in alle beleggingscategorieën (inclusief private equity-credit, vastgoed, infrastructuur en impact investing) vergt gevestigde relaties in de markt, met asset managers, intermediairs en limited partners (LP's).

Bij secundaire transacties kijken deelnemers naar beleggers die worden beschouwd als vertrouwde en geloofwaardige partners. Deze partners kunnen aantonen dat ze op het juiste moment, snel en efficiënt kapitaal leveren, vooral bij krappe tijdschema's.

Beleggers hebben actuele informatie nodig over asset managers en fondsen van private markets, onderliggende portefeuillebedrijven en assets. Ze hebben ook specifieke marktdata nodig over vergelijkbare transacties, waarderingen van beursgenoteerde bedrijven en sectoractiviteit.

Aangezien veel asset managers nu multi-private beleggingscategorieën aanbieden, met onderliggende assets die kunnen worden gekoppeld aan meer dan één sub-beleggingscategorie, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze wisselwerking gaat. Snel relevante informatie kunnen verspreiden is belangrijk bij een secundaire transactie.

Een veilig, flexibel technologiesysteem en voldoende resources zijn nodig om gegevens op te slaan en te verwerken, zodat de secundaire beleggingsspecialisten de informatie efficiënt kunnen verwerken.

Secundaire transacties hebben een grote onderlinge afhankelijkheid met een corresponderend primair fonds en de manager. U hebt een medewerker nodig voor regelmatig contact met deelnemers, die due diligence uitvoert en u indien nodig kan vertegenwoordigen in de adviesraad.

Secundaire beleggingsspecialisten moeten worden geïntegreerd in een breder transactieteam dat ook met co-investments werkt. Zo kan het team het volledige spectrum van expertise in bedrijfsfinanciën benutten en vullen zij de structureringsvaardigheden van het secundaire beleggingsteam aan.

Secundaire transacties vereisen consistente processen, waaronder commerciële review, besluitvorming over investeringen, robuust risicobeheer, juridische beoordeling en fiscale due diligence.

Deze processen zijn met name relevant omdat secundaire deals veel verschillende structuren en mechanismen hebben. Het begrijpen van de kenmerken en weten hoe u ze kunt beheren vanuit commercieel, risico-, juridisch en fiscaal oogpunt is essentieel voor het succes van uw beleggingen.

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten