Innsikt i aktivaallokering innen pensjon 2022 

woman standing at a laptop
22. juli 2022

Aktivaallokering er én av de viktigste beslutningene en investor tar

En grundig vurdering av risikoer er avgjørende for å bygge en portefølje som søker å oppfylle målene dine, samtidig som den også er posisjonert for å kapitalisere på muligheter og redusere uforutsette risikoer på en betimelig måte. For å bidra til å informere om aktivaallokering kan det være nyttig å gjennomgå porteføljer mot trendene til globale institusjonelle investorer og peers over hele verden.

Tre temaer for aktivaallokering som investorer bør vurdere

 • Vaktskifte
  Å forstå effektene av de endrende resultatene for økonomiske aktører og tenkemåter som har vært dominerende over lang tid, inkludert de endrede målene for monetær politikk; utsikten til et «asiatisk århundre»; og den dramatiske omformuleringen av hvordan økonomi gis.
 • Posisjonere for overgang
  Hvordan investorer bør planlegge for endringene som kreves for å sette oss på en mer bærekraftig bane; påvirkningsinvesterings rolle; ressursforvaltningen for å legge til rette for den grønne overgangen; og kraften som kan utøves gjennom engasjement.
 • Moderne diversifisering
  Hvordan porteføljer bør gjenoppfinnes for å treffe målavkastning samtidig som beskyttelse opprettholdes, bruk av dynamisk aktivaallokering mellom strategier og temaer, og hvordan få tilgang til fremvoksende innovatører.

Aktivaallokeringstrender innen pensjon i Asia, Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika 

I juli 2022 lanserte vi en rapport som gir en omfattende oversikt og praktisk innsikt for investeringsallokeringstrender i Asia, Midtøsten og Afrika (AMEA) og Latin-Amerika. Vi dekker USD 5,9 billioner i aktiva under forvaltning på tvers av femten jurisdiksjoner, inkludert en ny deltaker i år, Dubai International Financial Center (DIFC). Mercer-spesialister i ulike regioner og våre partnere – El Dorado Investments og Alexforbes – har også delt sin innsikt på tvers av tjue markeder. Mer informasjon om strukturene til mange av disse pensjonssystemene finnes i Mercer CFA Institutes global pensjonsindeksrapport.

Viktige trender innen aktivaallokering i 2022

 • Allokeringer forblir stabile
  Samlet aktivaallokering har vært stabil. I enkelte jurisdiksjoner ser vi imidlertid økt allokering til aksjer, med mer utenlandsk diversifisering og alternativer.
 • Økende interesse for bærekraftig investering
  Bærekraftig investering krever oppmerksomhet fra mange investorer og regulatoriske myndigheter, med et bredt spekter av initiativer på tvers av ulike markeder som arbeider mot bedre integrering av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer i investeringsprogrammer.
 • Investorer responderer på inflasjon og annet markedspress
  Monetær politikk omformes etter hvert som inflasjon øker over sentralbankmål, og politikere kjemper mot konsekvensene av oppblåste balanseregnskap, den potensielle økonomiske effekten av høyere renter og forstyrrede globale forsyningskjeder. 

Fem tiltak investorer bør vurdere for aktivaallokering 

Vår analyse over mange perioder viser at en 60/40 aksje-/fast renteportefølje kunne ha vært bedre posisjonert for å fange opp muligheter hvis alternative strategier hadde blitt integrert. På grunn av dette, er det lurt å utforske alternative strategier som private aksjefond, privat gjeld, eiendom og infrastruktur for å se hvordan de kan komplementere din eksisterende portefølje.

Vi mener at mange investorer ville dra nytte av å ha en større allokering til Kinas onshore-marked gjennom en dedikert aksjeallokering til Kina. 

Da inflasjonen først begynte å klatre etter pandemien, var forventningene for en forbigående påvirkning. Likevel har den vist seg å være mer fastlimt enn mange spådde. Dette er et godt tidspunkt for å vurdere hvor porteføljen din er følsom overfor inflasjon, og vurdere eventuelle passende endringer. Les vår nyeste tankegang rundt inflasjon.

Mange institusjonelle investorer etablerer bærekraftige investeringsoverbevisninger og begynner å implementere dem i sine investeringsprogrammer. Disse inkluderer utvikling av klimaovergangsplaner for den totale porteføljen. Finn ut mer om hvordan våre holdninger mot å investere bærekraftig og anvendelige strategier for investorer.

Selv om mange investorer står overfor investeringsrestriksjoner og andre faktorer som fører til en stor innenlands allokering, er det en rekke grunner til å vurdere diversifisering utover ditt innenlandsmarked. Vår artikkel om «holde seg hjemme» gir mer innsikt.

Samlede allokeringsobservasjoner 

49 %

fast rente,
sammenlignet med 50,6 % forrige år

38,5 %

aksjer,
sammenlignet med 36,1 % forrige år

3,9 %

alternativer,
sammenlignet med 4,3 % forrige år

4,1 %

kontanter,
det samme som forrige år

4,6 %

annet,
sammenlignet med 4,9 % forrige år

Møt forfatterne
Simon Coxeter
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt