Skap en trygg fremtid med aktuartjenester og ytelsespensjon

Mercer Marsh Benefits er en markedsleder innen pensjon og kapitalforvaltning. Som et av de største uavhengige aktuarmiljøene i Norge tilbyr vi grundige, markedsdrevne aktuartjenester og profesjonell rådgivning rundt ytelsespensjon.

Komplett leverandør med fleksible systemer

Aktuartjenester til pensjonskasser inngår i Mercers kjerneleveranser. Vi er en global leverandør av aktuarfaglige tjenester med velutviklet lokal kunnskap i det norske markedet.

Vi har utviklet våre egne fleksible systemer som sørger for at vår markedskunnskap, analyse og profesjonelle rådgivning kan benyttes på best mulig måte for å sikre tids- og kostnadssparing for din bedrift.

Våre tjenester inkluderer:

 • Aktuarberegninger av ytelsespensjon til regnskap
 • Premieanalyser
 • Forsikringsstrategi og total risiko strategi
 • ALM-analyser (Asset and liability modelling)
 • Risikostyringsfunksjon
 • IORP-II
 • M&A
 • Endring av pensjonsordninger og konstruksjon av kompensasjon/overgangsordninger

Som en komplett leverandør kan MMB bistå med et bredt spekter av aktuartjenester og rådgivning innen pensjon. Vi jobber med deg for å få god oversikt over din situasjon, og våre industrieksperter leverer datadrevne strategier skreddersydd til dine forretningsbehov.

Vår kunnskap rundt pensjon og aktuartjenester skaper solide strategier

For mange fremstår pensjon og kapitalforvaltning som komplekst og vanskelig å forstå seg på.

I MMB har vi lang erfaring med å tilby aktuartjenester og rådgivning. Vi har utviklet grundig markedskunnskap om ytelsespensjon og aktuartjenester, og våre spesialister står klare til å hjelpe deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

MMB kan tilby deg:

 1. Profesjonell rådgivning skreddersydd til din bedrift
 2. Datastøttede analyser og beregninger
 3. Utarbeidelse av solide strategier for pensjonsordninger
 4. Beregning av kompensasjonsløsninger
 5. Utførelse av en rekke andre tjenester som støtter dine bedriftsmål

Ved å dra nytte av vår kompetanse, kan du lykkes med å bygge solide pensjonsordninger som skaper velferd blant dine ansatte.

Vi kan bidra til at din bedrifts pensjonsordninger forvaltes og administreres på best mulig måte – slik at du står fri til å håndtere annet viktig arbeid.

Som med mobiloperatører, er det ikke slik i dag at man bør velge én pensjonsleverandør og beholde leverandøren i flere tiår. Et passivt forhold til leverandørenes vilkår og forvaltning kan være kostbart.
Scott Ørmen

CEO, Mercer Norge

Pålitelige analyser og beregninger innen pensjon og aktuartjenester

Det er ingen tvil om at datadreven innsikt, grundige analyser og god forståelse av risiko er sentralt for at din virksomhet lykkes på sikt.

I MMB har vi kunnskapsrike og erfarne aktuarer som gjennomfører analyser for riktig prising av pensjons- og forsikringsrisiko.

Ved bruk av vår kompetanse og våre spesialutviklede systemer foretar vi simuleringsanalyser og vurderinger både på kort og lang sikt for optimal risikoutnyttelse sett både fra passivasiden (forsikring) og aktivasiden (stresstester, ALM-analyser og vurdering av kapitalkrav).

La oss hjelpe deg med å få tilgang på nødvendig innsikt, data og informasjon som vil danne grunnlaget for bærekraftige pensjonsordninger. Våre eksperter gjør det lett å skape en tryggere fremtid for dine ansatte.

Samarbeid med oss for å finne de beste pensjonsløsningene for deg

Mercer Marsh Benefits tilbyr et bredt utvalg tjenester og løsninger innen pensjon og forsikring. Vi har lang erfaring og spesialisert kompetanse, og brenner for å skape skreddersydde løsninger for dine behov. Ta en nærmere kikk på hva vi kan hjelpe deg med nedenfor.
 • Pensjon og forsikringsmegling

  Mercer Marsh Benefits er en ledende leverandør av aktuartjenester, rådgivning, analyser og beregnelser innen ansattgoder, pensjon og forsikring. Les mer om våre tilbud innen pensjon og forsikringsmegling her.
 • Governance innskuddspensjon

  Vi kan hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig innskuddspensjonsordning.
 • Frivillige forsikringer

  Noen ansatte ønsker ekstra trygghet. Vi kartlegger dine medarbeideres behov for tilleggsgoder, og fremforhandler gode tilbud.

Tankelederskap innen aktuartjenester og pensjon  Kontakt en spesialist

  Ta kontakt med oss for å få rådgivning angående dine behov – våre spesialister kan hjelpe deg med å komme i gang.