Den norske pensjonsundersøkelsen 

Smilende kvinner sitter i et møte

Den norske pensjonsundersøkelsen 2023 viser til viktig innsikt i dagens pensjonsmarked i Norge

Pensjonsundersøkelsen 2023 inkluderer informasjon og data fra over 400 selskaper og 18 industrier, og gir god innsikt i de ulike trendene og utfordringene rundt pensjon i Norge.

Vi har samlet hovedfunnene fra pensjonsundersøkelsen i en rapport som kan lastes ned gratis nedenfor.

Rapporten gir deg svar på spørsmål som:

  • Hva er trendene i det norske pensjonsmarkedet?
  • Hva er innskuddssatsene for det generelle markedet, og for din bransje?
  • Hvilke kriterier er viktigst når man velger pensjonsleverandør?
  • Hva gjør de små kontra de store bedriftene når det gjelder pensjon?
  • Hvor mange arbeidsgivere inkluder bonus og andre kompensasjonselementer i pensjonsgrunnlaget i det generelle markedet og i de ulike bransjene?
  • Hva er synet på likestilte pensjonsplaner i markedet?
  • Hva er nivået på risikodekningene i din bransje?
  • Hvilke industrier har de høyeste og laveste innskuddsratene?

Rapporten fra den norske pensjonsundersøkelsen 2023 gir bedrifter tilgang på viktig markedsinformasjon og benchmark data som kan hjelpe dem å optimalisere sine pensjonsplaner og forbedre sine ansattes økonomiske trygghet.

Dette vil hjelpe bedrifter med å forbedre sitt verdiforslag til sine ansatte, bli mer attraktive som arbeidsgivere og øke ansattes produktivitet og lojalitet.

Fra årets resultat ser vi at det er mer fokus på good governance, bedre pensjon og lave kostnader. Her er noen hovedpunkter fra årets rapport.

Hovedfunnene

Hvordan reagerer selskaper i Norge på markedsendringer?
42%

Av norske bedrifter mener pensjonsordningen deres kombinert med folketrygden er tilstrekkelig nok til å gå av med pensjon.

66%

Tok grep for å påvirke ansattes engasjement og kunnskap om deres pensjon.

89%

Planlegger å følge opp om pensjonsordningens innskuddssatser er godt markedstilpasset.

50%+

Inkluderer IKKE bonus i pensjonsordningens pensjonsgivende lønn. 

Om forfatteren(e)
Relaterte løsninger
    Relatert innsikt