Skap en digital strategi for å harmonisere teknologien din 

Forretningskvinne i samtale med forretningsmann på kontorarbeidsstasjon

Hvor mange uensartede systemer og manuelle prosesser administrerer du?

Trenger du en digital strategi?

Selskaper med digitale ambisjoner og modenhet får større utbytte av sin digitale transformasjon, øker omsetning med 16 % og er 9 % til 26 % mer lønnsomme enn konkurrentene deres i bransjen. Er det på tide at du investerte i en digital strategi?

Vi anbefaler at organisasjoner tar en helhetlig tilnærming over hele spekteret av HR-strategi, HR-prosesser, teknologi og brukere i virksomheten. Dette gjelder spesielt for fusjoner, oppkjøp og avhendinger, der det er behov for å harmonisere disse systemene.

Mangel på standardisering fører til rapporterings- og analytiske problemer.

Vurder din nåværende tilstand

La oss vurdere din nåværende systemtilstand for å avgjøre om du trenger en digital strategi:
 • Hva er prevalensen av interne, skreddersydde systemer som krever betydelig vedlikehold og støtte?
 • Hvor mange uensartede systemer og manuelle prosesser administrerer du? Finnes det for eksempel ikke et enkelt registersystem for HR/økonomi/fordeler?
 • Hvordan utnytter du nye teknologier, som kunstig intelligens, maskinlæring, algoritmer og robotprosessautomatisering?
 • Hva er din nåværende teknologisk landskaps- og driftsmodell?
 • Hvordan hjelper eller hindrer din nåværende teknologi din evne til å iverksette retningslinjer og prosesser?

Komme i gang

Mercer har ekspertisen til å hjelpe deg med å harmonisere HR-teknologien din. Vi starter med å gjennomgå nåværende og ofte fragmenterte systemer for å samarbeide med kunder i å utvikle koordinerte, strømlinjeformede prosesser for å forbedre ytelse, styring, digitalisering og ansattes opplevelse.

Vi bygger kundeløsninger ved å grundig evaluere de rette partnerne for digitale strategier, skyberedskap og leverandørvalgtjenester.

Dele erfaringsprinsippene

Mercer hjalp Santander med å forberede seg på å forvandle sine HR-prosesser, sin organisasjon og teknologi. Etter å ha analysert situasjonen gjennom intervjuer med interessenter, utviklet vi et ideelt prosesslandskap og definisjon av styring og bestemte fremtidige IT-støttebehov. Deretter opprettet vi et veikart og utdyping for å implementere en ny HR-samhandlingsmodell.

Relatert innhold

  Å feste ny teknologi på gårsdagens infrastruktur vil ikke skape den fleksibiliteten som trengs for å lykkes i det stadig skiftende, svært konkurransepregede fremtidens marked. Reell transformasjon kreves.
  Julie Humphries

  Seniorpartner, digitale løsninger, Mercer

  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt