Integrerte talentstrategier

Agendaen for fremtidens arbeid får arbeidsgivere til å revurdere forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte, skape banebrytende utforminger av arbeidsplassen og arbeidsstyrken og skape differensierte ansattopplevelser.

Talent strategy challenges

 • Tiltrekke, utvikle og beholde talent for de viktigste stillingene i selskapet
 • Økende konkurranse og endrede talentforventninger
 • Kombinere forretnings- og ansattprioriteringer med talentopplevelsen i sentrum
 • Vurdere og forstå ansatte og ferdighetene vi har nå og forberede oss på det vi trenger i fremtiden
 • Kompetanseøkning og omskolering i arbeidsstyrken for å løse betydelige forretningsutfordringer
 • Revurdere hvordan man prioriterer talenter knyttet til automatisering, AI og andre digitale krefter
 • Forstå hva ulike ansattgrupper forventer av oss

Lage en fremtidsfokusert talentstrategi

Dagens organisasjoner står overfor et enormt press til å omskolere og omplassere talenter for å holde seg konkurransedyktige. En mer mangfoldig demografisk profil, digitale måter å jobbe på og skiftende forventninger endrer fremtidens arbeid. Disse kreftene krever en revurdering av hvordan organisasjoner forbereder seg på å tiltrekke, utvikle og beholde talenter for de viktigste stillingene som trengs nå og i fremtiden. De rette talentene skaper innovative kulturer i et selskap, og kan dermed tiltrekke flere av de beste talentene.

En effektiv strategi for talentstyring bidrar til å:

 • Forvandle organisasjonen og utformingen av arbeidet til en enklere og mer fleksibel struktur som beveger seg bort fra en tradisjonell organisasjon med flere lag
 • Identifisere hvilke hjelpemidler som trengs for å løse HR utfordringer
 • Tilpasse nyskapende teknologi og ferdigheter for å forvandle arbeidsplassen
 • Balansere strategier for en strategisk virksomhet og arbeidsstyrke med operasjonell implementering

Gjør organisasjonen din fremtidssikker ved å lukke beredskapsgapet og ta tak i hvordan det påvirker de ansatte

85 %

av bedriftene samarbeider om å skape nye ansattopplevelser med sine ansatte.

77 %

av de ansatte stoler på at selskapene deres investerer i deres læring og ferdighetsutvikling.

Opprett en virkningsfull talentstrategi

Med et driftsmiljø i stadig utvikling som skaper nye utfordringer relatert til omdefinering av arbeid, fleksible ordninger og nye tider etter pandemien, må organisasjoner gjenskape sine talentprioriteringer med en oppdatert strategi.

Disse fem hovedspørsmålene er viktige å vurdere under en ny strategi for talentstyring:

 1. Hva er det beste rammeverket for å aktivere organisasjonens forretningsstrategi gjennom HR?
 2. Hvordan distribueres organisasjonens talenter over viktige demografiske grupper, og hva er prognosen for fremtiden?
 3. Hvilke eksterne talentstyrker må vurderes når vi tenker på hvordan de påvirker arbeidsstyrken vår?
 4. Hva er vårt syn på hvordan arbeid vil bli omdefinert for å levere ansvarsoppgaver innenfor stadig mer fleksible rammeverk?
 5. Hvordan sikrer vi at mangfold, likhet og inkludering veves inn i vårt verdiforslag fra start til slutt?

Talentstrategier prioriterer fremtidige behov i arbeidsstyrken

Covid-19-pandemien satte fart på samtaler om fremtidens arbeid, og forvandlet tiår med tanker om arbeidsautomatisering og fleksibilitet til handling. Denne endringen gir en mulighet til å fornye strategiene for talentstyring og forberede bedriften din på fremtidig suksess.
Én av tre

ledere mener at det å investere i gode arbeidsstandarder vil gi størst avkastning på investeringen.

Én av tre

selskaper er overbevist om at å låne nødvendige ferdigheter ved å utnytte prosjektøkonomien kan tette ferdighetsgapet.

64 %

av ledere sier at prosjektarbeidere i betydelig grad vil erstatte heltidsansatte i selskapene deres i løpet av de neste ett til tre årene.

Vårt rammeverk for talentstrategier

Mercer er unikt posisjonert til å levere verdi gjennom talentsegmentering og engasjement ved å utvikle samvirke mellom mennesker og teknologi. La oss hjelpe deg med å tenke nytt om hvordan talent kan knyttes til arbeid. Vårt rammeverk for talentstrategier balanserer innvirkninger på virksomheten og ansatte med talentopplevelsen.
 • Innvirkning på virksomheten

  inkluderer de interne og eksterne faktorene som former en organisasjon og dens ansatt- og kapasitetsbehov. Fremragende talentstyring støtter forretningsmål og strategier.
 • Innvirkning på ansatte

  handler om behovene og preferansene til brukere/målgrupper. Fremragende talentledelse leverer når det gjelder de ansattes forventninger, noe som også er målbart gjennom engasjement og prestasjon.
 • Talentopplevelse

  samler opplevelsene til alle i en organisasjon. Det handler om kontaktpunkter og prosesser for talentstyring innenfor et talentrammeverk som imøtekommer interessene til både virksomheten og de ansatte.

Få rammeverket for talentstyring til å fungere

Å få talentstyringsstrategi til å fungere krever en flerdimensjonal implementeringstilnærming for å håndtere strategi og formål, organisering og stillinger, tjenester og prosesser samt kultur og lederskap. Talentopplevelsen står i hjertet av talentstrategien og er involvert i hvert trinn.

Fire områder innen talentopplevelsen som har en innvirkning på både virksomheten og de ansatte

Sirkulært bilde som viser de tilkoblede områdene av talentopplevelsen som har både en virksomhet og innvirkning på mennesker. De fire områdene er strategi og formål, tjenester og prosesser, kultur og lederskap samt organisasjon og stillinger.

Strategi og formål

 • Verdi for virksomheten
 • Helhetlig arbeidsstyrkeplanlegging og avledning av prioriteringer og tiltak
 • Fokus på viktige målgrupper
 • Fremtidsrettede beslutninger

Tjenester og prosesser

 • Talentstrategi som grunnlag for målgruppetilbud og -tjenester
 • Engasjerende plattformer og formater
 • Tilknyttede talenttjenester langs den ansattes livssyklus
 • Smart integrering av teknologi

Organisasjon og stillinger

 • Talentstyringsstillinger basert på forretnings- og ansattbehov
 • Klar og målrettet distribusjon av ansvar og oppgaver
 • Fornuftige samhandlinger og forbindelser
 • Aktiv involvering av virksomheten

Kultur og lederskap

 • Inkluderende kommunikasjon, dialog og aktivering
 • Transparent kommunikasjon om muligheter og forventninger
 • Tilpasset ledertankegang
 • Empowerment av ansatte


Relaterte løsninger


  Relatert innsikt


   Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med talentstrategien din.