Mercers globale HR-konferanser samler ekspertene fra hele verden for å drive samtaler som bidrar til å løse aktuelle internasjonale arbeidsstyrkestyringstemaer.