Mercers globale HR-konferanser samler beslutningstakere og tankeledere fra hele verden.  Kjøresamtaler som tar for seg aktuelle temaer for internasjonal arbeidsstyrkestyring.