Bruksvilkår 

Ikrafttredelsesdato: Februar 2023

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK («vilkårene») FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Velkommen til Mercer.com. Vi refererer til dette nettstedet eller applikasjonen og hele innholdet, funksjonene, designen og funksjonaliteten som "Nettstedet". Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke dette nettstedet, eller noen tjeneste på dette nettstedet, betyr du at du godtar disse vilkårene. Mercer (US) LLC («Mercer») eier og driver dette nettstedet på vegne av seg selv og dets datterselskaper rundt om i verden (samlet kalt «Mercer-selskaper») for å levere informasjon og elektroniske tjenester til sine brukere for Mercer-selskapene («tjenesten»). Fra tid til annen kan Mercer endre eller modifisere vilkårene. Følgelig må du fortsette å gjennomgå vilkårene når du får tilgang til eller bruker dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet, eller en tjeneste på dette nettstedet, etter at endringene er lagt ut, vil utgjøre din aksept av de endrede vilkårene. Hvis du på noe tidspunkt ikke ønsker å godta vilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet. Eventuelle vilkår eller betingelser foreslått av deg som kommer i tillegg til eller som er i konflikt med vilkårene, avvises uttrykkelig av Mercer og skal ikke ha noen kraft eller virkning. Disse vilkårene styrer din bruk av dette nettstedet og er atskilt fra vilkårene eller betingelsene i eventuelle andre avtaler du har inngått med Mercer.

 1. Brukersamtykke til vilkår og betingelser for bruk. Du bekrefter at du har lest og godtar å være bundet av vilkårene. Du samtykker videre i: (i) å overholde gjeldende amerikanske føderale, statlige, lokale og utenlandske lover og forskrifter angående overføring av data innhentet fra nettstedet i samsvar med vilkårene; (ii) ikke å bruke nettstedet til ulovlige formål; og (iii) ikke å forstyrre eller forstyrre nettverk koblet til nettstedet.

 2. Immaterielle rettigheter. Dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, skrifttyper, innhold, fotografier, video, lyd og grafikk, er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, internasjonale traktater og/eller andre eiendomsrettigheter og lover i USA og andre land. Nettstedet er også beskyttet som et kollektivt arbeid eller en samling under amerikanske lover og traktater. Alle individuelle artikler, spalter og andre elementer som utgjør nettstedet, er også opphavsrettslig beskyttet. Varemerkene, tjenestemerkene, varenavnene, varekjolen, logoene, designene og lydene knyttet til nettstedet eies av Mercer eller tredjeparter. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett, varemerker og andre lover, samt eventuelle ytterligere merknader om immaterielle rettigheter eller begrensninger på nettstedet.

 3. Autorisert bruk, bruksbegrensninger. Du kan ikke bruke nettstedet til ulovlige formål eller på måter som er uforenlige med vilkårene. Du samtykker i å bruke nettstedet utelukkende for din egen og organisasjonens bruk og fordel, og ikke til videresalg eller annen overføring til, eller bruk av eller til fordel for, noen annen person eller enhet. Du samtykker i å ikke bruke, overføre, distribuere eller avhende informasjon som finnes på nettstedet på noen måte som kan konkurrere med, eller være skadelig for, Mercers virksomhet. Du erkjenner at nettstedet er utviklet, kompilert, forberedt, revidert, valgt og arrangert av Mercer og andre (inkludert visse andre informasjonskilder) gjennom bruk av metoder og standarder for dømmekraft utviklet og anvendt gjennom utgifter av betydelig tid, innsats og penger og utgjør verdifull intellektuell eiendom og forretningshemmeligheter til Mercer og slike andre. Du samtykker i å beskytte Mercers og alle andres eiendomsrettigheter på nettstedet under og etter denne avtalens varighet og å overholde alle rimelige skriftlige forespørsler fra Mercer eller deres leverandører av innhold, utstyr eller på annen måte ("leverandører") for å beskytte deres og andres kontraktsmessige, lovbestemte og vanlige lovrettigheter på nettstedet. Du samtykker i å varsle Mercer skriftlig umiddelbart etter å ha blitt oppmerksom på uautorisert tilgang eller bruk av nettstedet av en part eller av ethvert krav om at nettstedet krenker opphavsrett, varemerke eller andre kontraktsmessige, lovbestemte eller vanlige lovrettigheter.

 4. Ytterligere bruksbegrensninger. DU KAN IKKE KOPIERE, REPRODUSERE, REKOMPILERE, DEKOMPILERE, DEMONTERE, FORETA OMVENDT UTVIKLING AV, DISTRIBUERE, PUBLISERE, VISE, UTFØRE, ENDRE, LASTE OPP, LAGE AVLEDEDE VERK FRA, OVERFØRE ELLER PÅ NOEN MÅTE UTNYTTE NOEN DEL AV NETTSTEDET, MED UNNTAK AV AT DU KAN LASTE NED MATERIALE FRA NETTSTEDET OG/ELLER SKRIVE UT ET RIMELIG ANTALL KOPIER FOR PERSONLIG BRUK ELLER BRUK I ORGANISASJONEN DIN, FORUTSATT AT ALLE KOPIER BEHOLDER ALT AV OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET INFORMASJON. UTEN Å BEGRENSE GENERALITETEN TIL DET FOREGÅENDE, KAN ANALYSEN OG PRESENTASJONEN SOM ER INKLUDERT PÅ NETTSTEDET IKKE RESIRKULERES, REDISTRIBUERES ELLER PUBLISERES AV DEG UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MERCER. ENDRING AV NETTSTEDETS INNHOLD ER ET BRUDD PÅ MERCERS OPPHAVSRETT OG ANDRE PROPRIETÆRE RETTIGHETER. I TILLEGG KAN DU IKKE TILBY NOEN DEL AV NETTSTEDET FOR SALG ELLER DISTRIBUERE DET OVER NOE MEDIUM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL OVER-THE-AIR TV ELLER RADIO KRINGKASTING, ET DATANETTVERK ELLER HYPERKOBLING INNRAMMING PÅ INTERNETT UTEN SKRIFTLIG FORHÅNDSSAMTYKKE FRA MERCER. NETTSTEDET OG INFORMASJONEN PÅ DET KAN IKKE BRUKES TIL Å KONSTRUERE EN DATABASE AV NOE SLAG, OG NETTSTEDET KAN HELLER IKKE LAGRES (I SIN HELHET ELLER I NOEN DEL) I DATABASER FOR TILGANG TIL DEG ELLER NOEN TREDJEPART ELLER FOR Å DISTRIBUERE NOEN DATABASESIDER SOM INNEHOLDER HELE ELLER DELER AV NETTSTEDET. DU KAN IKKE BRUKE NETTSTEDET PÅ NOEN MÅTE FOR Å FORBEDRE KVALITETEN PÅ DATA SOLGT ELLER BIDRATT AV DEG TIL EN TREDJEPART. DU KAN IKKE BRUKE NOEN AV HANDELSNAVNENE, VAREMERKENE, NETTSTEDSMERKENE OG LOGOENE SOM VISES PÅ NETTSTEDET (SAMLET KALT «MERKER»), MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE. INGENTING SOM VISES PÅ NETTSTEDET ELLER ANDRE STEDER SKAL TOLKES SOM Å GI, VED IMPLIKASJON, INNSIGELSESAVSKJÆRING ELLER PÅ ANDRE MÅTER, NOEN LISENS ELLER RETT TIL Å BRUKE NOEN MERKER. DU VIL IKKE BRUKE NETTSTEDET, INFORMASJONEN SOM FINNES DERI ELLER NOEN AV MERCERS NAVN ELLER MERKER I UØNSKEDE UTSENDELSER ELLER SPAMMATERIALE OG VIL IKKE SPAM ELLER SENDE UØNSKEDE UTSENDELSER TIL NOEN PERSON ELLER ENHET SOM BRUKER NETTSTEDET.

 5. Kommunikasjonstjenester. Dette nettstedet kan inneholde nyhetsgrupper, fora og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter som er utformet for å gjøre det mulig for deg å kommunisere med allmennheten eller med en gruppe (samlet, "kommunikasjonstjenester"). Du kan bli bedt om å registrere deg for å bruke kommunikasjonstjenestene. Du samtykker i å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt som følge av registreringen, og du samtykker i å ikke offentliggjøre det til noen annen person eller enhet. Du samtykker i at du er fullt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og at du vil være ansvarlig for eventuelle brudd på denne forpliktelsen, inkludert eventuelle skader som oppstår på grunn av eller som er knyttet til et slikt brudd, uten begrensning. Du samtykker i at du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under passordet ditt. Du samtykker også i å kontakte Mercer umiddelbart hvis du har grunn til å tro at passordet ditt har blitt kompromittert.

Vi kan gi deg og andre brukere en mulighet til å legge ut eller sende inn innhold gjennom kommunikasjonstjenestene på dette nettstedet. Mercer støtter ikke noen brukerinnlegg, og de bør ikke betraktes som å reflektere Mercers meninger eller synspunkter. Du samtykker i at du er ansvarlig for alt innhold du legger ut eller på annen måte sender inn gjennom kommunikasjonstjenestene, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett. Du samtykker i å kun bruke kommunikasjonstjenestene til å legge ut, sende og motta meldinger og materiale som er passende og relatert til den bestemte kommunikasjonstjenesten. Som eksempel, og ikke som en begrensning, godtar du at når du bruker en kommunikasjonstjeneste, skal du ikke:

 • Ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter (som personvern og publisitet).
 • Publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller spre upassende, blasfemiske, ærekrenkende, krenkende, uanstendige, usømmelige eller ulovlige emner, navn, materialer eller informasjon.
 • Laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter (eller personvernsrettigheter for publisitet), med mindre du eier eller kontrollerer de aktuelle rettighetene eller har mottatt alle nødvendige samtykker.
 • Laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller lignende programvare eller programmer som kan skade andres datamaskiner.
 • Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for noe forretningsformål, med mindre en slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike meldinger.
 • Gjennomføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev.
 • Laste ned filer som er publisert av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du vet, eller burde vite, ikke kan distribueres på en lovlig måte.
 • Forfalske eller slette forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende merknader eller rettighetsbeskyttede betegnelser eller etiketter av opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale i en fil som lastes opp.
 • Begrense eller hindre andre brukere fra å bruke og finne glede i kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte etiske retningslinjer eller andre retningslinjer som kan gjelde for en bestemt kommunikasjonstjeneste.
 • Innhente eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte gjeldende lover eller forskrifter.

Mercer har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Mercer forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale som er lagt ut på en kommunikasjonstjeneste, og å fjerne materiale etter eget skjønn. Mercer forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til noen eller alle kommunikasjonstjenestene når som helst uten varsel av hvilken som helst grunn.

Mercer vil administrere all personlig informasjon som samles inn via dette nettstedet i samsvar med personvernerklæringen på  https://www.mercer.com/footer/privacy-notice. I samsvar med personvernerklæringen forbeholder Mercer seg retten til å til enhver tid offentliggjøre all informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel, eller for å redigere, nekte å legge ut eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter Mercers eget skjønn.

Mercer krever ikke eierskap til materialene du leverer til Mercer (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger ut, laste opp, legge inn eller sende til kommunikasjonstjenester (samlet "innsendinger"); imidlertid ved å legge ut, laste opp, legge inn, å levere eller sende inn innsendingen din som du gir Mercer, tilknyttede selskaper, underlisenstakere og andre brukere av dette nettstedet gir tillatelse til å bruke innsendingen din i forbindelse med driften av deres virksomheter, inkludert uten begrensning, Rettighetene til å: kopiere, distribuere, overføre, offentlig visning, offentlig utføre, reprodusere, redigere, oversette og omformatere innsendingen din; og for å publisere navnet ditt i forbindelse med innsendingen din.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt med hensyn til bruken av innsendingen, som angitt her. Mercer er ikke forpliktet til å legge ut eller bruke noen Innsending du måtte gi og kan fjerne eller redigere enhver Innsending når som helst etter Mercers eget skjønn.

Du forstår også at alt du legger ut vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn innsendingen garanterer du og representerer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innsendingen som beskrevet i dette avsnittet, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene som er nødvendige for at du skal kunne levere, legge ut, laste opp, legge inn eller sende inn innsendingene.

 6. Lisens. Du erverver ingen rettigheter eller lisenser i eller til nettstedet og materialet deri, annet enn den begrensede retten til å bruke nettstedet i samsvar med vilkårene.

 7. Kobling og innramming. Mercer forbyr hurtigbufring av nettstedet, uautoriserte hypertekstlenker til dette nettstedet og innramming av materiale som er tilgjengelig gjennom dette nettstedet. Mercer forbeholder seg retten til å deaktivere uautoriserte lenker eller rammer og fraskriver seg spesifikt ethvert ansvar for innholdet på andre nettsteder som er koblet til dette nettstedet. Andre nettsteder som er lenket til nettstedet, har sine egne vilkår og betingelser for bruk og retningslinjer for personvern. Tilgang til andre nettsteder som er koblet til nettstedet skjer på egen risiko, og Mercer fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar knyttet til slike nettsteder.

 8. Kobling. Uten spesifikt, skriftlig samtykke fra Mercer, kan du spesifikt ikke koble til dette nettstedet, enten hjemmesiden eller til noen annen side som ligger ett eller flere nivåer ned fra hjemmesiden ("dyp lenke "), og du har heller ikke lov til å hente opp eller presentere innhold på dette nettstedet på et annet nettsted ("ramme ").

 9. Rettigheter forbeholdt. Alle nåværende og fremtidige rettigheter i og til forretningshemmeligheter, patenter, opphavsrettigheter, handelsnavn, varemerker, tjenestemerker, databaser, kunnskap og andre eiendomsrettigheter av enhver type i henhold til lovene til enhver offentlig myndighet, innenlands eller utenlandsk, inkludert rettigheter i og til alle applikasjoner og registreringer knyttet til nettstedet ("IP-rettighetene") skal, som mellom deg og Mercer, til enhver tid være og forbli Mercers eneste og eksklusive eiendom. Alle nåværende og fremtidige rettigheter i og eiendomsrett til nettstedet (inkludert retten til å utnytte nettstedet og eventuelle deler av nettstedet over enhver nåværende eller fremtidig teknologi) er forbeholdt Mercer.

 10. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning. Informasjonen på dette nettstedet gir kun en generell oversikt over emnene som dekkes. Den er ikke ment å bli tatt som råd om en individuell situasjon, og bør ikke brukes som sådan. Den utgjør ikke og er ikke en erstatning for å få egne juridiske og skatterelaterte råd. Du bør konsultere dine forsikringsrådgivere og juridiske rådgivere angående spesifikke dekningsproblemer. All forsikringsdekning er underlagt vilkårene, betingelsene og utelukkelsene i de gjeldende individuelle polisene. Mercer kan ikke gi noen forsikring om at forsikring kan skaffes for en bestemt kunde eller for en bestemt risiko.

Du samtykker i at din bruk av nettstedet skjer på egen risiko og erkjenner at nettstedet og alt som finnes der, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, tjenester, varer eller annonser, eller andre dokumenter på nettstedet («artiklene») leveres «SOM DE ER» og «SOM TILGJENGELIG», uten representasjoner, garantier eller vilkår av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, om nettstedet og artiklene, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte fremstillinger, garantier eller vilkår for salgbarhet, ikke-krenkelse, tittel, egnethet for et bestemt formål eller bruk, ytelse, tilgjengelighet, aktualitet, nøyaktighet eller fullstendighet. Mercer garanterer ikke at nettstedet er kompatibelt med utstyret ditt eller er fritt for feil eller virus, ormer eller "trojanske hester", og er ikke ansvarlig for eventuelle skader du måtte lide som følge av slike destruktive funksjoner. Du godtar at Mercer, Leverandørene og tredjepartsagentene skal ikke ha noe ansvar for: (i) enhver skade eller skade, om det er forårsaket av Mercers uaktsomhet, sine ansatte, underleverandører, agenter, Leverandører eller på annen måte som oppstår i forbindelse med nettstedet; eller (ii) en feil, unøyaktighet, utelatelse, forsinkelse eller annen svikt på nettstedet forårsaket av ditt datautstyr eller som oppstår fra din bruk av nettstedet på slikt utstyr; eller (iii) enhver tillit du legger på varene uten vårt uttrykkelige samtykke.

Lenker fra eller til nettsteder utenfor nettstedet er kun ment for bekvemmelighets skyld. Mercer gjennomgår, støtter, godkjenner eller kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for nettsteder som er koblet fra eller til mercer.com-nettstedet, innholdet på disse nettstedene, tredjepartene som er navngitt deri, eller deres produkter og tjenester. Kobling til andre nettsteder skjer på egen risiko, og Mercer vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med kobling. Innholdet på andre nettsteder, tjenester, varer eller annonser som kan være knyttet til nettstedet, blir ikke vedlikeholdt eller kontrollert av Mercer. Lenker til nedlastbare programvarenettsteder er kun for enkelhets skyld, og Mercer er ikke ansvarlig for eventuelle vanskeligheter eller konsekvenser forbundet med nedlasting av programvaren. Mercer er derfor ikke ansvarlig for tilgjengeligheten, innholdet eller nøyaktigheten til andre nettsteder, tjenester eller varer som kan knyttes til eller annonseres på nettstedet. Mercer gir ikke: (a) noen garanti, uttrykt eller underforstått, med hensyn til bruken av koblingene som er gitt på eller til nettstedet; (b) garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten eller tilstrekkeligheten til andre nettsteder, tjenester, varer eller annonser som kan være koblet til nettstedet; eller (c) gir noen godkjenning, uttrykkelig eller underforstått, av andre nettsteder, tjenester, varer eller annonser som kan være koblet til nettstedet. Mercer er heller ikke ansvarlig for påliteligheten eller fortsatt tilgjengelighet av telefonlinjer og utstyr du bruker for å få tilgang til nettstedet. Du forstår at Mercer og/eller tredjeparts bidragsytere til nettstedet kan velge når som helst å hemme eller forby at innholdet deres blir åpnet under vilkårene.

 11. Begrensning av ansvar. DU SAMTYKKER I AT DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET, SKAL MERCER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTSAGENTER ER ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, FØLGESKADER, SPESIELL, STRAFFENDE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR MERCER HAR BLITT INFORMERT SPESIFIKT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER LENKER ELLER ELEMENTER PÅ NETTSTEDET ELLER NOEN BESTEMMELSE I VILKÅRENE, SLIK SOM, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKTER ELLER FORVENTET FORTJENESTE ELLER TAPT VIRKSOMHET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, OVERFØRING AV VIRUS SOM KAN INFISERE EN BRUKERS UTSTYR, SVIKT I MEKANISK ELLER ELEKTRONISK UTSTYR ELLER KOMMUNIKASJONSLINJER, UAUTORISERT TILGANG ELLER EVENTUELL FORCE MAJEURE. MERCER KAN IKKE OG GARANTERER IKKE KONTINUERLIG, UAVBRUTT ELLER SIKKER TILGANG TIL NETTSTEDET. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE SKADER, SÅ DET KAN HENDE AT DE OVENNEVNTE UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DEG. DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. EVENTUELLE RETTIGHETER DU MÅTTE HA SOM FØLGE AV ANVENDELSEN AV GJELDENDE LOVER I DISSE JURISDIKSJONENE, SKAL IKKE PÅVIRKES AV DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN.

 12. Representasjoner og garantier. Du erklærer, garanterer og forplikter deg til at du: (i) er minst 18 år gammel og/eller har myndighet og myndighet til å inngå denne avtalen; (ii) kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov; (iii) ikke skal bruke noen rettigheter gitt herunder for ulovlige formål; og (iv) skal kun bruke nettstedet som angitt i disse vilkårene.

 13. Skadeserstatning. Du samtykker, på egen bekostning, for å holde skadesløs, forsvare og holde Mercer og dets ansatte skadesløse, representanter, Leverandører og agenter, mot ethvert krav, dress, handling eller annen prosedyre, i den grad det er basert på eller oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedet, eller lenker på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) din bruk eller noen som bruker datamaskinens bruk av nettstedet; (ii) et brudd på vilkårene av deg eller noen som bruker datamaskinen din; (iii) en påstand om at enhver bruk av nettstedet av deg eller noen som bruker datamaskinen din krenker IP-rettigheter (som definert her) til en tredjepart, eller enhver rett til personlighet eller publisitet, er injurierende eller ærekrenkende, eller på annen måte resulterer i personskade eller skade på en tredjepart; (iv) eventuelle slettinger, tillegg, innsettinger eller endringer i, eller uautorisert bruk av, nettstedet av deg eller noen som bruker datamaskinen eller passordet ditt; eller (v) enhver uriktig fremstilling eller brudd på representasjon, garanti eller pakt inngått av deg i dette dokumentet. Du samtykker i å betale alle kostnader, skader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) og kostnader som tildeles mot eller pådras av eller i forbindelse med eller som følge av slike krav, søksmål, handlinger eller rettsprosesser.

 14. Oppsigelse. Enten du eller Mercer kan si opp disse vilkårene med eller uten grunn når som helst og tre i kraft umiddelbart. Du kan si opp ved å avslutte bruken av nettstedet og ødelegge alt materiale som er skaffet fra nettstedet. Disse vilkårene vil opphøre umiddelbart uten varsel fra Mercer hvis Mercer bestemmer, etter eget skjønn, at du ikke har overholdt noen bestemmelse i disse vilkårene. Ved oppsigelse av deg eller ved varsel om oppsigelse av Mercer, må du umiddelbart ødelegge alt materiale som er anskaffet fra nettstedet og eventuelle kopier av det. Punktene 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 og 23 skal overleve enhver oppsigelse av disse vilkårene.

 15. Gjeldende lov. Disse vilkårene skal reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i USA og delstaten New York, uten at det tas hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Du samtykker i å underlegge deg den personlige jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstolene i New York County med hensyn til eventuelle rettslige prosesser som oppstår som følge av denne avtalen, og frafaller enhver innvending mot rettens anstendighet eller valg av lokale i slike domstoler.

 16. Tilgang utenfor USA. Hvis du velger å gå inn på nettstedet utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde utenlandske og lokale lover. Mercer skal ikke gi forsikring eller gjenforsikringsbrudd, risikorådgivning, krav eller andre tjenester eller gi noen fordel i den grad levering av slike tjenester eller fordeler ville bryte gjeldende lov eller utsette Mercer eller dets tilknyttede selskaper for noen sanksjoner, forbud eller begrensning under FNs sikkerhetsråds resolusjoner eller under andre handels- eller økonomiske sanksjoner, lover eller forskrifter Ved å bruke nettstedet, representerer og garanterer du at du er i samsvar med alle lokale og utenlandske lover.

 17. Diverse. Offisiell korrespondanse må sendes via post til:

 Mercer (US) LLC

 Generaladvokatens kontor

 Attn: Website Inquiries

 1166 Avenue av Amerika

 New York, New York 10036

 18. Visse områder av dette nettstedet er underlagt ytterligere vilkår for bruk. Ved å bruke slike områder, eller deler av disse, samtykker du i å være bundet av de ytterligere bruksvilkårene som gjelder for slike områder. 

 19. Alvorlighet. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke håndhevbare, skal denne bestemmelsen anses å være fjernet fra resten av disse vilkårene og skal ikke påvirke lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle gjenværende bestemmelser.

 20. Ingen oppgave. Bestemmelsene i disse vilkårene vil være til fordel for og være bindende for hver av Mercer og deres etterfølgere og stedfortredere og relaterte personer, og du og dine arvinger, eksekutører, administratorer, etterfølgere, tillatte stedfortredere og personlige representanter. Du kan ikke overdra disse vilkårene eller dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Mercer som kan holdes tilbake etter Mercers eget skjønn. Mercer kan overdra disse vilkårene og sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten ditt samtykke.

 21. Ingen fraskrivelse. Ingen samtykke eller fraskrivelse fra noen av partene når det gjelder brudd eller mislighold fra den andre parten i deres utførelse av forpliktelser i henhold til disse vilkårene, skal anses som eller tolkes som et samtykke til eller fraskrivelse av et kontinuerlig brudd eller mislighold eller noe annet brudd eller mislighold av disse eller andre forpliktelser for den aktuelle parten. Ingen samtykke eller fraskrivelse vil være gyldig med mindre det gjøres skriftlig og signeres av begge parter.

 22. Hele avtalen.  Disse vilkårene og betingelsene for bruk utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet herav.

 23. Agent for opphavsrett

Mercers agent for opphavsrett for varsel om krav som gjelder brudd på opphavsretten kan nås på:

 Mercer (US) LLC

 Generaladvokatens kontor

 Attn: Agent for opphavsrett

 1166 Avenue av Amerika

 New York, NY 10036 

Hvis du mener at det finnes innhold på nettstedet som krenker ditt opphavsrettsbeskyttede arbeid, må du oppgi følgende informasjon til Mercers agent for opphavsrett:

(a) en elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten

(b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du hevder er krenket

(c) en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket befinner seg på dette nettstedet

(d) din adresse, telefonnummer og e-postadresse

(e) en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven

(f) en erklæring fra deg, gjort under eds ansvar, om at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Les loven om moderne slaveri