Personvernerklæring for Mercer 

DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ER FOR ALLE BESØKENDE FRA DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET. HVIS DU BEFINNER DEG UTENFOR KØEN, KLIKK HER.

Mercer LLC og dets tilknyttede selskaper (vi/selskapet) er alle tilknyttede selskaper av Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere (du/din) som besøker våre nettsteder ("nettstedet). Denne personvernerklæringen er ment å informere deg om måtene vi samler inn personopplysninger på, bruken som denne informasjonen vil bli lagt til, og måtene vi vil beskytte personopplysninger du velger å gi oss direkte eller via dette nettstedet, eller via din arbeidsgiver eller din fordelsprogramsponsor.

Det kan være ytterligere personlig (og annen) informasjon som vi har eller samler inn om deg eller selskapet ditt i henhold til andre forhold som er underlagt andre merknader, avtaler og regler.

Denne personvernerklæringen dekker følgende områder:

(1) Informasjon vi innhenter om deg

(2) Hvordan vi bruker dine personopplysninger

(3) Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

(4) Kontakte oss & dine rettigheter til å forhindre markedsføring og få tilgang til og oppdatere dine personopplysninger

(5) Hvordan vi bruker informasjonskapsler

(6) Hvordan endringer i denne personvernerklæringen vil bli gjort

(1) Informasjon vi innhenter om deg

Vi vil samle inn og behandle alle eller noen av følgende personopplysninger om deg:

(a) Informasjon frivillig oppgitt av deg:

Når du bruker dette nettstedet, kan du velge å gi oss informasjon for å hjelpe oss med å oppfylle dine behov. Du kan for eksempel gi oss e-postadressen din for å be om informasjon, eller du kan sende oss postadressen din slik at vi kan sende deg materiell du har bedt om. Du kan også velge å søke på en jobb i selskapet og sende inn en jobbsøknad via vår karriereside  https://careers.mmc.com/. Alle personopplysninger du sender oss vil kun bli brukt til det formål som er angitt på karrieresiden eller i denne erklæringen.

(b) Vår korrespondanse

Hvis du kontakter oss, vil vi vanligvis holde oversikt over korrespondansen.

(c) Informasjon om undersøkelsen

Hvis vi ber deg om å fylle ut spørreundersøkelser som vi bruker til forskningsformål, samler vi inn informasjonen som er gitt i den fullførte spørreundersøkelsen.

(d) Bruk av nettsted og kommunikasjon

Detaljer om dine besøk på nettstedet og informasjon innhentet gjennom informasjonskapsler og andre sporingsteknologier, inkludert, men ikke begrenset til, din IP-adresse og domenenavn, nettleserversjon og operativsystem, trafikkdata, stedsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata, og ressursene du får tilgang til.

(2) Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Denne delen beskriver formålene vi bruker personopplysninger til som vi samler inn, og i samsvar med våre forpliktelser i henhold til gjeldende databeskyttelseslover i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia (Storbritannia), identifiserer vi de «rettslige grunnlagene» som vi er avhengige av for å behandle informasjonen.

Databeskyttelseslover i EØS og Storbritannia tillater selskaper å behandle personopplysninger kun når behandlingen er tillatt av de spesifikke «juridiske grunnlagene» som er fastsatt i loven (den fullstendige beskrivelsen av hvert av disse grunnlagene finner du  her ).

Vær oppmerksom på at i tillegg til offentliggjøringene vi har identifisert nedenfor, vil vi under noen omstendigheter også offentliggjøre personopplysninger til tjenesteleverandører, entreprenører, agenter og tilknyttede selskaper av selskapet eller MMC som utfører aktiviteter beskrevet i denne erklæringen på våre vegne.

(a) For å kommunisere effektivt med deg og drive vår virksomhet

For å drive vår virksomhet, inkludert for å svare på dine spørsmål, for på annen måte å kommunisere med deg, eller for å utføre våre forpliktelser som oppstår fra avtaler inngått mellom deg og oss, som i noen tilfeller kan inkludere deling av dine data med tredjeparter som agenter eller entreprenører eller med våre rådgivere (f.eks. juridiske, økonomiske, forretningsmessige eller andre rådgivere) eller med andre selskaper i MMCs konserngruppe (MMC-tilknyttede selskaper).

Bruksbegrunnelse: kontraktsytelse og legitime interesser (for å gjøre det mulig for oss å utføre våre forpliktelser og levere våre tjenester til deg)

(b) For å gi deg markedsføringsmateriell

For å gi deg oppdateringer og tilbud, der du har valgt å motta disse. Vi kan bruke dine personopplysninger til å gi deg informasjon om produkter eller tjenester som vi tror vil være av interesse for deg. Vi kan også dele dine personopplysninger med MMC-tilknyttede selskaper slik at de kan gi deg informasjon om deres produkter og tjenester. Disse kan sendes via e-post, SMS, telefon, faks eller post.

Innenfor MMC opererer vi under en rekke merker, og du kan motta slik kommunikasjon fra våre forskjellige handelsnavn, for eksempel Mercer, Mercer Marsh Benefits (MMB), Darwin, Marsh, Marsh Commercial, Marsh Networks og andre.

Vi sørger for at markedsføringsaktivitetene våre overholder alle gjeldende juridiske krav i EØS og Storbritannia. I noen tilfeller kan dette bety at vi ber om ditt samtykke før vi eller MMC-tilknyttede selskaper sender deg markedsføringsmateriell.

I alle tilfeller kan du når som helst velge å ikke motta markedsføringskommunikasjon fra oss eller MMC-tilknyttede selskaper. Vi vil alltid gi deg et alternativ til å melde deg av eller velge bort ytterligere kommunikasjon om elektronisk markedsføringskommunikasjon som sendes til deg, eller du kan melde deg av ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

Vær oppmerksom på at selv om du velger å ikke motta markedsføringsmeldinger, kan vi fortsatt sende deg kommunikasjon i forbindelse med tjenestene vi tilbyr deg.

Bruksbegrunnelse: samtykke og legitim interesse (for å holde deg oppdatert med nyheter i forhold til våre produkter og tjenester)

(c) For forskning og utviklingsformål

For å analysere dine personopplysninger sammen med informasjon fra andre kunder for dataanalyseformål, inkludert for å skape innsikt, rapporter og andre analyser for å bedre forstå og forbedre kvaliteten på og markedsføre Mercers råd, produkter og tjenester. Resultatet av slike analyser identifiserer ikke bestemte kunder eller enkeltpersoner.

Begrunnelse for bruk: legitime interesser (for å tillate oss å forbedre tjenestene våre)

(d) For å overvåke visse aktiviteter

For å overvåke forespørsler og transaksjoner for å sikre servicekvalitet, overholdelse av prosedyrer og for å bekjempe svindel.

Begrunnelse for bruk: juridiske forpliktelser, juridiske krav og legitime interesser (for å sikre kvaliteten og lovligheten av tjenestene våre)

(e) For å informere deg om endringer

For å varsle deg om endringer i våre tjenester og produkter

Begrunnelse for bruk: legitime interesser (for å varsle deg om endringer i tjenestene våre)

(f) For å sikre at innholdet på nettstedet er relevant

For å sikre at innhold fra våre nettsteder presenteres på den mest effektive måten for deg og for enheten din, som kan inkludere overføring av dataene dine til MMCs tilknyttede selskaper, forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteleverandører.

Bruksbegrunnelse: kontraktytelse, legitime interesser (for å la oss gi deg innhold og tjenester på nettstedene)

(g) For å omorganisere eller gjøre endringer i virksomheten vår

Hvis vi: (i) er underlagt forhandlinger om salg av vår virksomhet eller deler av den til en tredjepart; (ii) selges til en tredjepart; eller (iii) gjennomgår en omorganisering, kan det hende vi må overføre noen eller alle dine personopplysninger til den relevante tredjeparten (eller dens rådgivere) som en del av en due diligence-prosess med det formål å analysere et foreslått salg eller omorganisering. Vi kan også måtte overføre dine personopplysninger til den omorganiserte enheten eller tredjeparten etter salget eller omorganiseringen for at de skal kunne bruke dem til de samme formålene som er angitt i denne erklæringen.

Bruk begrunnelse: legitime interesser (for å tillate oss å endre vår virksomhet)

(h) I forbindelse med juridiske eller regulatoriske forpliktelser

Vi behandler dine personopplysninger for å overholde våre regulatoriske krav eller som en del av dialogen med våre regulatorer som aktuelt, som kan inkludere avsløring av dine personopplysninger til tredjeparter, rettstjenesten, regulatorer og/eller politimyndigheter i forbindelse med forespørsler, saksbehandlinger eller etterforskninger av slike parter hvor som helst i verden eller der det er tvunget til å gjøre det. Der det er tillatt, vil vi rette en slik forespørsel til deg eller varsle deg før du svarer, med mindre dette vil skade forebyggingen eller oppdagelsen av en  forbrytelse.

Begrunnelse for bruk: juridiske forpliktelser, juridiske krav, legitime interesser (for å samarbeide med politimyndigheter og tilsynsmyndigheter)

(i) For screening av svindel, hvitvasking av penger og sanksjoner

Når vi etablerer eller vedlikeholder kundeforhold for levering av visse tjenester, behandler vi personopplysningene dine med det formål å utføre kontroller for svindel, hvitvasking av penger eller sanksjonsbrudd.

Bruk begrunnelse: juridiske forpliktelser

(3) Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

(a) Sikkerhet over Internett

Ingen dataoverføring over Internett eller nettstedet kan garanteres å være sikker mot inntrenging. Vi opprettholder imidlertid kommersielt rimelige fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med lovkrav for databeskyttelse.

All informasjon du gir oss lagres på våre eller våre sikre servere og åpnes og brukes i henhold til våre sikkerhetsretningslinjer og standarder. Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gjør det mulig for deg å få tilgang til visse deler av nettstedene våre, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og for å overholde andre sikkerhetsprosedyrer som vi varsler deg om. Vi ber deg om ikke å dele et passord med noen.

(b) Eksport utenfor EØS og Storbritannia

Dine personopplysninger kan nås av ansatte, MMC-tilknyttede selskaper eller leverandører i, overført til og/eller lagret på, en destinasjon utenfor landet du befinner deg i, hvis datavernlover kan være av en lavere standard enn de i ditt land. Vi vil under alle omstendigheter beskytte personopplysninger som angitt i denne  personvernerklæringen.

Når vi overfører personopplysninger fra EØS eller Storbritannia til utenfor EØS eller Storbritannia, er vi pålagt å iverksette spesifikke tiltak for å beskytte de relevante personopplysningene. Visse land utenfor EØS og Storbritannia har blitt godkjent av EU-kommisjonen eller den britiske regjeringen som å gi i hovedsak tilsvarende beskyttelse av EØS og britiske databeskyttelseslover, og derfor er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. I land som ikke er underlagt denne godkjenningen (se den fullstendige listen for EØS her og den fullstendige listen for Storbritannia her ), vil vi etablere juridiske grunner som rettferdiggjør slik overføring, for eksempel  MMC Binding Corporate Rules , modellkontraktsklausuler eller andre juridiske grunner tillatt av gjeldende juridiske krav.

Ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor hvis du ønsker å se en kopi av de spesifikke sikkerhetstiltakene som gjelder for eksport av dine personopplysninger.

(c) Lagringsbegrensning

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for behandlingsformålet(ene) de ble samlet inn for og andre tillatte tilknyttede formål (for eksempel der vi er pålagt å beholde personopplysninger lenger enn formålet vi opprinnelig samlet dem inn for for å overholde visse regulatoriske krav). Oppbevaringsperiodene våre er basert på forretningsbehov, og informasjonen som ikke lenger er nødvendig, er enten irreversibelt anonymisert (og den anonymiserte informasjonen beholdes) eller ødelegges på en sikker måte.

(4) Dine rettigheter ved & å kontakte oss

(a) Markedsføring

Du har rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan utøve retten når som helst ved å klikke på «avslutt abonnement»-alternativet på all elektronisk markedsføringskommunikasjon sendt til deg eller ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

(b) Oppdatere informasjon

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at dine personopplysninger er nøyaktige. For å hjelpe oss med dette, bør du varsle oss om eventuelle endringer i personopplysningene du har gitt oss ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

(c) Dine rettigheter

Hvis du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger, bør du kontakte oss som beskrevet nedenfor. Under visse forhold har du rett til å kreve at vi:

  • gi deg ytterligere detaljer om bruken vi gjør av informasjonen din;
  • gi deg en kopi av informasjon som du har gitt oss;
  • oppdatere eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene vi har;
  • slette personopplysninger som vi ikke lenger har lovlig grunnlag for å bruke;
  • protestere mot enhver behandling som Mercer rettferdiggjør på grunnlag av «legitime interesser», med mindre våre grunner til å foreta denne behandlingen oppveier eventuelle fordommer mot dine personvernrettigheter;
  • protestere mot direkte markedsføring (inkludert profilering for slike formål); og
  • begrense hvordan vi bruker informasjonen din mens vi vurderer forespørselen din, og der behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor eller som indikert når samtykke ble gitt.

Din utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse unntak for å beskytte den offentlige interessen (f.eks. forebygging eller oppdagelse av kriminalitet) og våre interesser (f.eks. opprettholdelse av juridisk privilegium). Hvis du utøver noen av disse rettighetene, vil vi sjekke din rett og svare i de fleste tilfeller innen en måned.

Hvis du ikke er fornøyd med vår bruk av dine personopplysninger eller vårt svar på enhver utøvelse av disse rettighetene, har du rett til å klage til databeskyttelsesregulatoren i ditt land.

(d) Kontakte oss

Avhengig av hvor du befinner deg, vil «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger behandlet av oss under denne personvernerklæringen være annerledes. Se her for en liste over hvilke konsernselskaper som vil være behandlingsansvarlige i hvilke land.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du kontakte vårt personvernombud på privacycoordinator@mercer.com.

(5) Hvordan vi bruker informasjonskapsler

For å forstå hvordan vi kan bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt, se vår erklæring om informasjonskapsler her .

(6) Hvordan endringer i denne personvernerklæringen vil bli gjort

Vi kan endre innholdet på nettstedene våre og hvordan vi bruker informasjonskapsler, og derfor kan personvernerklæringen og retningslinjene våre for informasjonskapsler endres fra tid til annen i fremtiden. Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, oppdaterer vi datoen da personvernerklæringen sist ble endret nedenfor. Hvis disse endringene er vesentlige, vil vi ta rimelige skritt for å varsle deg om endringene.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1 . juni  2021.