Utform programmer for ansattbelønninger som inspirerer og beholder ansatte

Programmer for ansattbelønninger og anerkjennelse motiverer ansatte samtidig som de støtter forretningsmålene dine. Men «belønninger» betyr ulike ting for ulike mennesker, og det er like viktig å ha et balansert organisatorisk perspektiv. Derfor er det avgjørende å utforme programmet for ansattbelønninger spesielt for arbeidsstyrken din.

Standardprogrammer for ansattbelønninger kan bidra til utbrenthet

Folk må føle seg verdsatt, så innsatsen for å verdsette arbeidsstyrken har noe å si – både for å motivere og for å unngå utbrenthet.

For å støtte dine ansattes mentale og fysiske helse,er det viktig å ha de riktige belønnings- og anerkjennelsesprogrammene for ansatte. Men i denne tiden med individualisert valg betyr "belønninger" forskjellige ting for forskjellige mennesker på forskjellige livspunkter.

De «feil» programmene for ansattbelønninger – de som ikke oppfyller individuelle behov – er en del av grunnen til at ansatte blir utbrente. For å forhindre dette må organisasjoner nå gå utover de tradisjonelle belønningene i form av lønn og generelle ansattgoder, pluss ad hoc-komponenter.

Hvordan vet du hvilke belønninger dine ansatte trenger?

Begynn med å spørre dem uten forutinntatte ideer.

For å tilpasse belønningene til arbeidsstyrken har selskaper begynt å bruke «rollefigurer» til å identifisere hva som betyr mest for målgrupper, og for å klargjøre programmet for ansattbelønninger for spesifikke grupper. 

Innovative belønningsprogrammer adresserereffektivt individets preferanser - slik at de kan føle seg sunne, støttede og energiske, både personlig og profesjonelt - mens de holder seg innenfor organisatoriske og kostnadsmessige realiteter. Det kan oppnås en balanse med riktig strategi for belønning og anerkjennelse.

En effektiv utforming av arbeidsstyrkebelønninger må:

 • Omfavne de ulike behovene til en mangfoldig, flergenerasjonell arbeidsstyrke og definere passende engasjementsmekanismer for hver gruppe
 • Forstå individuelle ansattopplevelser og kategorisere disse opplevelsene i rollefigurer
 • Ta opp ansattes behov på en helhetlig måte med en mer nyansert og fleksibel tilnærming
 • Vurdere alle perspektiver: rollefigurer, organisatoriske behov, bransjestandarder, regulatorisk landskap, konkurrenttilbud, kostnader og samfunnsmessige verdier
 • Formulere et belønningsprogram som harmoniserer med dine andre verdiforslag til ansatte og totale belønningstilbud
Totale belønninger

Spørreundersøkelse om total godtgjørelse

Verdens største og mest omfattende godtgjørelsesressurs.

Programmer for ansattbelønninger som et verktøy for å beholde talenter

Det å ha et enestående program for belønninger og anerkjennelse som et verktøy for å tiltrekke seg talenter, er viktig i et konkurransedyktig, ansattorientert arbeidsmarked. Når nyansatte starter i jobben, vil imidlertid det å legge til rette for engasjement blant de ansatte og beholde dem bli den virkelige utfordringen. 

For å forbli i en organisasjon, vil ansatte ha belønninger som forbedrer deres profesjonelle og, stadig oftere, personlige opplevelser. 

Eksepsjonelle arbeidsgivere utvikler karriereveier og veiledning som er tilpasset arbeidsgivere, og jo mer transparente og fleksible disse alternativene er, desto bedre. Arbeidsgivere blir også mye mer involvert i de ansattes privatliv. blomstrende organisasjoner omfavner velvære, og gir programmer for å styrke folks fysiske, økonomiske, emosjonelle og sosiale helse.

Til sist må arbeidsgivere tilby belønninger som ansatte kan relatere seg til gjennom en følelse av felles formål. Motiverte ansatte ser på arbeidet sitt som et bidrag til et større formål, ikke bare som en jobb. Arbeidsgivere kan opprettholde en virkel unik forbindelse med organisasjonen ved å: 

Fire ting som bør være med i programmer for ansattbelønninger

For å gjøre belønningen meningsfull for både deg og dine ansatte, bør programmet ditt være:

  Mercers tjenester og løsninger for ansattbelønninger

  Våre konsulenter samarbeider med deg for å utvikle konkurransedyktige rammeverk for belønning og anerkjennelse for å hjelpe deg med å tiltrekke deg og beholde de beste talentene i markedet. Vi kan hjelpe deg med å forbedre prestasjoner og øke konkurransefortrinnet ditt.
  • Benchmarking-undersøkelser om lønn og ansattgoder

   Enten du utvikler en ny konkurransedyktig lønnsstruktur eller sørger for samsvar mellom produktivitet og prestasjon for dine ansatte, er tilgang til et robust sett med data og referanser både på markedsnivå og på spesifikke jobbnivåer avgjørende for å tiltrekke og beholde de beste talentene for virksomheten din.
  • Belønning og kompensasjon for arbeidsstyrker

   Vi samarbeider med kunder for å utvikle solide strukturer for belønninger og kompensasjon med dine forretningsmål i tankene. Vi stiller utfordrende spørsmål og analyserer data på rikholdige, målrettede måter for å hjelpe deg med å skape banebrytende løsninger.

  For å løse dine mest presserende utfordringer innen ansattbelønninger, tilbyr vi også pakkeløsninger for konsulenttjenester for arbeidsstyrkebelønninger.

  Uavhengig av organisatorisk størrelse og struktur, vil de vanligste problemene innen ansattbelønninger ofte hindre organisatorisk fleksibilitet. Som svar på dette har vi utviklet en rekke løsninger som kan brukes til å bringe struktur og drive frem konsekvent beslutningstaking når adresserer de vanligste utfordringene innen arbeidsstyrkebelønninger.

  Våre konsulentløsninger for pakkebelønninger for arbeidsstyrker er bygget på Mercers tradisjon for HR-konsulenttjenester, og leverer utforming av beste praksiser kombinert med praktiske verktøy. Løsningene våre etablerer grunnlaget for mer effektiv HR- og ansattbelønningsstyring innen områdene med høyest fokus, inkludert: 

  • Graderings- og lønnsstyring 
  • Salgskompensasjon 
  • Firmabiler
  • Rapportering om kjønnsinndelt lønn og lønnslikhet.
  Relaterte løsninger
   Relaterte podkaster
    Relevant innsikt