Strategiske programmer for belønning og anerkjennelse engasjerer og motiverer ansatte

Arbeidsstyrkebelønninger er en del av rammeverket for talentstrategien som støtter dine forretningsmål. Men «belønninger» betyr ulike ting for ulike mennesker, og det er like viktig å ha et balansert organisatorisk perspektiv. Det er også viktig at du utformer programmet du har for ansattbelønninger spesielt for dine ansatte.

Standardprogrammer for ansattbelønning og anerkjennelse er ineffektive

For å virkelig motivere dine ansatte til å utføre og engasjere dem i verdiene i kulturen din,er det avgjørende å ha de riktige belønningsprogrammene for ansatte. Men med mer fokus på individer nå, betyr «belønninger» ulike ting for ulike mennesker i ulike perioder i livet deres.

For å utnytte potensialet i belønninger fullt ut som et verktøy for engasjement blant ansatte og for å tiltrekke seg talenter, må organisasjoner nå gå utover de tradisjonelle kontraktsmessige belønningene som lønn og generelle fordeler pluss ad hoc-komponenter.

For å skreddersy verdiforslagene sine har selskaper begynt å bruke «rollefigurer» for å identifisere hva som betyr mest for målgrupper og for å drifte deres programmer for ansattbelønninger for spesifikke grupper.

Innovative belønningsprogrammer tar effektivt for seg en persons preferanser – slik at de kan føle seg sunne, støttet og energiske, både personlig og profesjonelt – samtidig som de holder seg innenfor organisasjonsmessige og kostnadsrelaterte realiteter. Det kan oppnås en balanse med riktig strategi for belønning og anerkjennelse.

En effektiv strategi for utforming av arbeidsstyrkebelønninger krever nå: 

 • Å omfavne de ulike behovene til en mangfoldig, flergenerasjonell arbeidsstyrke og bruke de relevante mekanismene for ansattengasjement for hvert av dem
 • Å forstå individuelle ansattopplevelser og kategorisere disse opplevelsene i rollefigurer
 • Å ha mekanismer på plass for å gjøre det mulig for enkeltpersoner å uttrykke sine preferanser 
 • Å ta opp ansattes behov på en helhetlig måte med en mer nyansert og fleksibel tilnærming
 • Å vurdere alle perspektiver: rollefigurer, organisatoriske behov, bransjestandarder, regulatorisk landskap, konkurrenters tilbud, kostnader og samfunnsmessige verdier
 • Formulere et belønningsprogram som harmoniserer med dine andre tilbud om ansattes verdiforslag (EVP), og 
 • Å kombinere de nyeste dataene om godtgjørelse, ansattundersøkelser og innsikt på arbeidsplassen slik at du kan bygge på det som fungerer.
Den nye verdensordenen – en som er mer nyansert og personlig – krever nye organisatoriske ferdigheter for å lytte, lære og tilpasse seg for å identifisere og håndtere udekkede behov.
Ilya Bonic

President, leder for strategi og Career Practice, Mercer


Data-, teknologi- og rådgivningsløsninger som hjelper deg med å bygge programmer for belønning og anerkjennelse

 • Data om kompensasjon, innsikt og forskning

  Mercer har verdens største og mest omfattende samling av data om arbeidsstyrkebelønninger, innsikt og forskning – slik at du alltid kan være sikker på at du tar de rette beslutningene når det gjelder belønning.
 • EVP og totale belønninger

  De ansattes grunnleggende forventninger til arbeid er i endring. Mange leter nå etter en omtenksom bedriftskultur som prioriterer deres mentale og fysiske helse samtidig som den gir balanse mellom jobb og fritid samt karriereveier – på en bærekraftig måte.

  For å tiltrekke seg og beholde talenter er det viktig å sørge for at ditt EVP gjenspeiler vår verden i endring.

 • Lønnslikhet

  Transparent og lik lønn er i ferd med å bli det «normale» i moderne bedrifter.

  En transparent kultur gir bedre resultater for arbeidsstyrken.

  Transparent lønn er nå også et juridisk samsvarsproblem på et økende antall steder.

 • Talent All Access Portal

  En pakke med proprietære data, teknologi og innsikt for å hjelpe deg med å ta bedre HR-beslutninger, raskere.
 • Ansattbelønninger

  Innsikter og løsninger som hjelper deg med å utvikle ansattbelønninger som motiverer og bidrar til å unngå utbrenthet.
Nesten alle ledere (96 %) sier at vi er i et ansattorientert arbeidsmarked, og 70 % av HR-fagfolk forutsier et høyere nivå av utskifting enn normalt i år.
Mercer Global Talent Trends 2022

Relevant innsikt


  Ta kontakt