Unike planer for talentmobilitet tiltrekker fremtidens arbeidsstyrke 

Young businesswoman looking up on Brooklyn Bridge against New York cityscape

Skap et program for global mobilitet for å tiltrekke og beholde de beste mobile talentene 

Nå som topptalenter er høyt ettertraktet, hever organisasjoner den mobile ansattopplevelsen for å tiltrekke den internasjonale arbeidsstyrken de trenger for å lykkes. Organisasjoner som kan gi en riktig grad av fleksibilitet til sine ansatte og som tilbyr attraktive og bærekraftige programmer for global mobilitet, oppnår et konkurransefortrinn.  

For å optimalisere programmer for global talentmobilitet tar internasjonale HR-team i økende grad i bruk banebrytende teknologi som gjør hele mobilitetsadministrasjonsprosessen enkel og sømløs for mobilitetsteam, ledere og internasjonale oppdragstakere. Bedrifter må styre kostnadene samtidig som de tilbyr konkurransedyktige godtgjørelsespakker. Å forske på levekostnader og lønnsforskjeller rundt om i verden samtidig som man sjekker lokale talentutvalg for å finne nye talenter er en del av denne balansegangen.

Organisasjonens kostnadshensyn må være balansert med de ansattes levestandard. Levevilkår varierer og drives av faktorer som losji, medisinsk pleie, infrastruktur, kultur og fritid, utdanning, tilgjengelighet av varer og tjenester, klima, sanitærforhold, geografisk avstand og utbredelse av sykdom og vold. Selskaper prøver å vurdere disse forskjellene objektivt for å sikre likhet for alle mobile ansatte, uansett hvor de jobber. Ansatte som flytter til en by med lavere livskvalitet, får livskvalitetsgodtgjørelser.

Å finne den rette balansen mellom motstridende prioriteringer og den rette blandingen av teknologi, fleksibilitet og konsekvente retningslinjer, fastslår selskapenes kapasitet til å tiltrekke og beholde de beste mobile talentene.

Dypere dykk i talentmobilitet

Oppretthold kjøpekraften til dine mobile ansatte, uansett hvor de flytter. Mercers årlige rangering av byer etter levekostnader avslører de dyreste byene for internasjonale ansatte over hele verden.
Nøyaktige vurderinger av levevilkår for byer over hele verden gjør det mulig for organisasjoner å tilby rettferdige ødemarkstillegg for ansatte og avgjøre steder for utvidelse. 
Hvordan bringe programmet ditt for global talentmobilitet inn i den digitale tidsalderen? Les om de siste markedstrendene og få tilgang til praktiske råd for å støtte din HR-transformasjon og forbedre ansattopplevelsen.

Relatert innhold

    Relaterte løsninger
      Relevant innsikt