Transformere HR

Mercers konsulenttjenester og verktøy for HR-transformasjon hjelper deg med å fornye din personalfunksjon, akselerere digital implementering og støtte endringsstyring for å levere en eksepsjonell ansattopplevelse.

Utfordringer

 • Hvordan kan vi transformere for å fokusere mer på strategiske initiativer og mindre på driftsoppgaver?
 • Hvordan kan vi bli en mer kundefokusert funksjon for HR? 
 • Hvordan kan vi forme ansattopplevelsen for å fremme tiltrekning, produktivitet og engasjement blant talenter?
 • Hvordan kan vi bli mer kostnadseffektive og tilføre mer verdi til virksomheten?
 • Hvordan kan vi bli mer digitale og få på plass automatiserte prosessflyter?

Det er på tide å omforme din HR-strategi og HR-driftsmodell

1 av 5

ledere sliter med å skaffe seg fremdrift med HR-fleksibilitet, og ytterligere 39 % fortsetter å investere i HR-fleksibilitet, men synes det er en utfordring å opprettholde det.

96 %

av organisasjoner planlegger å redesigne HR-funksjonene sine for å ha større innvirkning i 2022.

65 %

av ledere mener at siden de har automatisert HR-prosesser, har de mistet verdifull kontakt mellom HR og virksomheten.


Vår filosofi om HR-transformasjon

Denne pyramiden illustrerer hva HR-funksjonen gjør i dag, som vanligvis er å bruke mer tid på driftsaspektene til HR nederst og mindre tid på strategiske initiativer. Utfordringen er å transformere fra en transaksjon til et strategisk fokus gjennom automatisering og forenkling. 
HR Transformation philosophy
HR-strategien er på toppen, støttet av HR-kjernen med HR-administrering som grunnlag. To hovedaspekter ved HR-administrering er automatisering og forenkling. HR-strategi, HR-kjerne og HR-administrering brukes sammen for å skape digitalisering og prosessorientering, noe som fører til en smidig, fleksibel og fokusert organisasjon. Automatiser for effektivitet og hastighet, bli fleksibel og forenkle med kundefokus. 

HR-funksjonen blir transformert

65 %

av ledere mener HR-hovedtellingen vil krympe med 10 %+ de neste fem årene på grunn av automatisering.

50 %

av de ansatte mener at HR-prosesser er for komplekse og trenger ytterligere forenkling.

Mercers løsninger for HR-transformasjon

 • Veikart for HR-visjon og strategi (HR-akselerator)

  Lag et kart over din fremtidige HR-visjon og strategi som kan transformere HR-innhold, prosesser, organisasjon og teknologi.
 • HR-målinteraksjonsmodell og HR-driftsmodell

  Opprett en målinteraksjonsmodell for HR («target interaction model», TIM) for å oppfylle de strategiske målene for organisasjonen og låse opp ansattopplevelsen.
 • Prosessutforming, automatisering og radikal forenkling for HR

  Å skape eksepsjonelle øyeblikk som betyr noe for alle ansatte, krever en nøye gjennomgang av ansattprogrammer og prosesser, hvorav de fleste ble utformet med personlig samhandling i tankene. 
 • Strategi og rådgivning for HR-teknologi

  Vi kan implementere en rekke løsninger med interne ressurser fra våre digitale team. Vi samarbeider med en rekke leverandører for å velge de beste løsningene for våre kunders individuelle behov. Anbefalingene våre er upartiske og ikke forutinntatt til fordel for noen spesifikke leverandører.
 • Talentanskaffelse

  Mercers løsninger for talentanskaffelse hjelper kundene med å sette opp medarbeiderløfter, rekrutteringsprosesser, organisasjon og teknologi for å tiltrekke og beholde ansatte som er viktige for deres fremtidige suksess.
 • Fremtidige HR-ferdigheter

  Mercer Learning samarbeider med ledende innholdsleverandører og tilbyr de beste skalerbare (digitale) læringsløsningene tilpasset dine krav om kompetanseøkning innen HR.

Hva er annerledes med Mercers tilnærming?

Mercer bruker en Targeted Interaction Model(TIM) for å hjelpe HR-team med å identifisere deres spesifikke behov (interaksjoner) fra ulike deler av organisasjonen. Deretter setter vi opp kryssfunksjonelle serviceteam for å håndtere disse interaksjonene. Den ansattfokuserte modellen bidrar til å:

 • Utforske ansattreiser og -modeller
 • Samarbeide om å utforme en ny tilnærming innen virksomheten
 • Implementere ny utforming med teknologiske verktøy som er tilgjengelige
 • Lage en prototype, teste og gjenta

Hvordan kan du utnytte kollektiv energi i en sliten verden?

 • Utform menneskefokuserte jobbopplevelser.
 • Bygg opp en personalfunksjon folk kan relatere til.
 • Optimaliser kombinasjonen av berøring og teknologi med samskapning.
 • Bygg menneskelige evner som matcher tempoet i den digitale transformasjonen.
 • Bruk en TIM til å omforme personalfunksjonen din.

Relevant innsikt


  Kontakt oss

  Kontakt våre spesialister i dag.