Investeringsløsninger  for institusjonelle investorer

Vi tilbyr analyse, finansielle verktøy og investeringsløsninger for å hjelpe deg med å oppnå dine investeringsmål. Anse oss som din utkontrakterte Chief Investment Officer (OCIO). Vi jobber som en forlengelse av teamet ditt, og tar opp problemer som investeringsstyring og due diligence. Vi dekker også risikoreduksjon, bærekraft, alternative investeringer og kostnadsstyring. Vi tilpasser tjenestene våre til dine behov og bestemmer den beste måten å fremtidssikre porteføljen din på.

Ta opp vanlige investeringsutfordringer

Balansering av investorrisiko, avkastning og omdømmekrav har blitt en stadig mer kompleks utfordring. Investorer må være i en posisjon for å kunne ta effektive beslutninger. De trenger derfor tilgang til riktig ekspertise og ressurser. Det er derfor mange investorer ser eksternt etter råd om strategisk porteføljeforvaltning, tilgang til forvalterforskning og støtte med aktivaallokering og daglig drift.

Investorer bruker utkontrakterte investeringsløsninger for å ta opp en rekke vanlige utfordringer. Disse inkluderer kostnadspress, driftsineffektivitet, ressursbegrensninger, reguleringsendringer, innhenting av forvaltere, tilgang til private markedsmuligheter, integrering av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte (ESG) problemer i porteføljer, og impakt investeringer.

Stadig flere investorer anerkjenner fordelene ved å samarbeide med eksterne og upartiske finanstjenesteleverandører. Men noen reservasjoner og myter forblir. Disse er beskrevet nedenfor.

Vanlige myter om investeringsløsninger

Disse løsningene er i utgangspunktet de samme, med ulike terminologier som brukes i forskjellige regioner. Uansett navn, har de som mål å levere porteføljeløsninger som hjelper institusjonelle investorer med å nå sine finansielle mål på en mer effektiv måte. Vi kaller dem investeringsløsninger. Vi kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke verktøy og strategier som vil fungere best for din/dine portefølje(r). Vi er svært fleksible og vil samarbeide med deg på en måte som best passer dine behov.

Kundene våre har alltid kontroll. Vi tilpasser tjenestene våre til dine behov, og alle investeringsbeslutninger tas i henhold til dine angitte mål og risikoappetitt. Ved å tildele visse daglige porteføljeforvaltningsansvar til teamet vårt, vil du dra nytte av ekspertisen til en stor og erfaren partner. Vi vil hjelpe deg med å håndtere risikoene i dine kundeporteføljer og identifisere nye markedsmuligheter. Vi vil også redusere byrden av implementering, overvåking og rapportering. Dette vil gi deg tid til å fokusere på de viktigere ansvarsområdene i din rolle.

Hver investor er forskjellig, med sine egne mål, målsetninger og utfordringer. Uansett størrelsen på porteføljen og firmaet ditt, kan vi hjelpe ved å tilby skreddersydde investeringsstrategier. Disse vil bli implementert, administrert og overvåket av spesialister i tråd med dine interesser.

Du kan velge løsningene som passer deg. Vi tilbyr alt fra skreddersydd design og implementering av investeringsstrategier til overvåking av forvaltere. Vi er her for å støtte deg, og kan være fleksible for å møte dine skiftende krav underveis.

Viktige hensyn for institusjonelle investorer

Krav til og utfordringer for porteføljeforvaltere blir stadig større. Presset øker for å utforske nye muligheter og forfølge avkastning. Vi har identifisert tre viktige hensyn for å hjelpe deg med å posisjonere porteføljen din for suksess.

Erfaring har vist oss at presis og intuitiv porteføljestyring og due diligence er nøkkelen. De vil hjelpe deg med å være trygg på at investeringene dine oppfyller behovene dine, og at aktivaallokeringen din har blitt testet under flere scenarier.

Investorer innlemmer ESG-hensyn i porteføljer. De snur også oppmerksomheten mot mangfold, likhet og inkludering (DEI) i forhold til både forvaltere og strategier. De søker å finne en balanse mellom å gjøre det rette og å levere på investeringsforpliktelser. Dette er ellers kjent som impakt investering. Vi jobber med kunder for å møte denne utfordringen og for å finne en optimal balanse som best vil møte deres behov.

Alternative investeringer gir en mulighet til å beskytte mot volatiliteten i aksjer, sikre mot inflasjon og oppnå bedre avkastning. Hedgefond kan levere en god måte å diversifisere fra aksjer uten å ofre avkastning. Aktive eierfondsinvesteringer har som mål å oppnå en betydelig høyere avkastning enn offentlig omsatte aksjer. Reelle aktiva, som infrastruktur og eiendom, kan gi lignende fordeler sammen med et nivå av beskyttelse mot inflasjon. Vår globale skala og ressurser kan hjelpe deg med å få tilgang til alle typer alternative investeringer, skreddersydd til dine behov og på konkurransedyktige kostnader.

Tre trinn for å optimalisere investeringsprosessen din

Investeringsstrategien og tilsynsprosessene dine bør støtte investeringsmålene dine. Det er tre trinn å vurdere som en del av denne gjennomgangen.
 1. Gjennomgå og tilpass ditt rammeverk for styring
  Det er viktig å holde porteføljen din på sporet. Hvis du trenger å forbedre styringsdriftsmodellen din, kan investeringsløsningene våre gi den støtten du trenger, både nå og i fremtiden.
 2. Vurder din portefølje opp mot dine fremtidige mål
  Å forstå hvordan investeringer presterer krever årvåkenhet. Investorer må også søke etter nye muligheter for å fremtidssikre sine porteføljer. Vi kan hjelpe deg med å være trygg på at investeringsstrategien din gjenspeiler dine krav til risiko, avkastning og omdømme.
 3. Test din evne til å tilpasse og reagere på markedsbevegelser
  Du må være i en posisjon der du kan balansere porteføljen din raskt og effektivt hvis du står overfor volatilitet i markedet. Vi kan hjelpe deg med å installere optimaliserte beslutningsprosesser. Disse vil sikre at porteføljen din er responsiv og tilpasset dine krav til resultater.

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Alison Bostock deler sin opplevelse


Løsninger som hjelper deg med å oppnå dine investeringsmål

Mange investorer søker veiledning og støtte for investeringsstrategidesign, forvalteranalyse og strategiske aktivaallokeringer. De ser også etter hjelp med den daglige driften av sine investeringsprogrammer. Vi kaller disse tjenestene investeringsløsninger. Investeringsløsninger kan også kalles Utkontraktert Chief Investment Officer (OCIO), delegerte løsninger eller representantsløsninger for forvaltning.

Våre investeringsløsninger tilbyr en rekke verktøy for å hjelpe deg med å løse dine investeringsutfordringer. De gir støtte til profesjonelle investorer, samtidig som du kan beholde kontrollen over investeringene dine. De vil gi deg ekstra trygghet og kan bidra til å redusere arbeidsmengden din.

 • Styring og due diligence

  Utnytt vår ekspertise til å utvide dine styringsfunksjoner og forbedre dine due diligence-prosesser. Dette vil hjelpe deg med å identifisere optimale investeringsmuligheter.
 • Risikostyring

  Vær bedre forberedt med vårt rammeverk for risikostyring. Dette vil hjelpe deg med å navigere dagens mest presserende risikoer og morgendagens potensielle hindringer.
 • Investere på en bærekraftig måte

  Hvis du ønsker å dra nytte av langsiktige investeringer som samsvarer med dine bærekraftsmål, har vi som mål å hjelpe deg med å ta valg som vil bidra til å levere ekte samfunnsgevinster, sammen med et godt avkastningspotensiale.
 • Forvalteranalyse og -innhenting

  Vi kan hjelpe deg med å optimalisere investeringsstrategien din ved å engasjere vårt globale forskningsnettverk og få tilgang til noen av verdens beste investeringsforvaltere og idéer.
 • Implementeringstjenester

  Vi vil få en forståelse av målene dine og deretter jobbe som en forlengelse av teamet ditt. Vi hjelper deg med å forbedre investeringsstyring, -forvaltning og -implementering. Kontakt oss for å finne ut mer.
 • Alternative investeringer

  Å oppnå eksponering mot private aktiva eller hedgefond kan diversifisere en porteføljes risiko- og avkastningsprofil, samtidig som man tar sikte på å øke dens kapasitet til å håndtere markedsvolatilitet. Dra nytte av vår ekspertise innen feltet for å øke din tilgang til nye muligheter.

Håndtere komplekse investeringsutfordringer

Våre resultatorienterte løsninger gir et holisitisk perspektiv. De vil la deg fokusere på de tingene som betyr mest for deg. Vår brede og omfattende erfaring kan hjelpe deg med å bygge tillit til dine strategiske beslutninger mens vi fungerer som din pålitelige rådgiver, med sikte på å hjelpe deg med å lykkes.
Michael Dempsey

President, Investments & Retirement

Tid, ekspertise og trygghet

Stol på konsulentene våre for å gi råd, innsikt, implementering og drift som porteføljen din trenger for å hjelpe deg med å investere trygt. Utforsk hva vårt utvalg av investeringsløsninger kan bety for din portefølje i dag.

Relevant innsikt


  Vi er her for å hjelpe deg med å nå dine investeringsmål

  Kontakt våre investeringsspesialister i dag.