Forny HR-funksjonen din med HR-transformasjon 

Multi ethnic group of young people attending business event, young man using laptop, networking, self improvement, learning

Akselerer digital implementering og lever en eksepsjonell ansattopplevelse.

Mercers konsulenttjenester og -verktøy for HR-transformasjon hjelper deg med å fornye HR-funksjonen din, akselerere digital implementering og støtte endringsstyring for å levere en eksepsjonell ansattopplevelse.

Det er på tide med HR-transformasjon

Nyere Mercer-forskning fant at:
1 av 5

ledere sliter med å skaffe seg fremdrift med HR-fleksibilitet, og ytterligere 39 % fortsetter å investere i HR-fleksibilitet, men synes det er en utfordring å opprettholde det.

96 %

av organisasjonene planlegger å redesigne sine HR-funksjoner for å ha større innvirkning i 2022.

65 %

av ledere mener at ettersom de har automatiserte HR-prosesser, mistet de verdifull kontakt mellom HR og virksomheten.

Svar på dine spørsmål om HR-transformasjon

Vi kan hjelpe deg med å få svarene og levere løsninger på spørsmål du kan stå overfor, for eksempel hvordan du kan transformere for å fokusere mer på strategiske initiativer og mindre på driftsoppgaver. Dette vil hjelpe deg med å bli en mer kundesentrert HR-funksjon og forme ansattopplevelsen for å fremme talentattraksjon, produktivitet og engasjement. Det vil også gjøre deg i stand til å bli mer kostnadseffektiv og tilføre mer verdi til virksomheten, samtidig som du får digitale og automatiserte prosessflyter på plass.  

HR-transformasjon leverer

HR-transformasjon vil hjelpe deg med å utnytte kollektiv energi i en trett verden og designe menneskesentrerte arbeidserfaringer som vil skape en mer relevant medarbeiderfunksjon. Ved å optimalisere kombinasjonen av berøring og teknologi med samskapning, vil du utvikle menneskelige evner som matcher tempoet i den digitale transformasjonen. Tilnærmingen vår vil hjelpe deg med å skape en målmodell for interaksjon (target interaction model, TIM) for å utforme HR-funksjonen din på nytt.

Lede HR-funksjonen

Oppdag fem viktige egenskaper ved effektive medarbeideransvarlige – enten det er på dag én, 100 eller 1000. Hva betyr det å møte behovene til både ansatte og virksomheten i en verden i stadig endring?
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt