Fremtidens arbeid transformeres med lysets hastighet

COVID-19-pandemien har bevist at uventede hendelser kan sette verden raskt på hodet. I disse raskt utviklende tidene vil vellykkede organisasjoner omfavne transformasjon, finne innovative måter å jobbe på og gjenoppfinne sine ansattopplevelser for å passe til det nye, blandede arbeidsmiljøet.

Utfordringer og barrierer organisasjoner kan møte på sin transformasjonsreise inkluderer:

 • Forretningsstrategi er feiljustert i forhold til arbeidsstyrke- og organisasjonsstrategi
 • Virksomhet er ikke utstyrt for den nye arbeidsformen
 • En kultur som er altfor basert på kommando og kontroll 
 • Digitalisering realiserer ikke sitt fulle potensial
 • Lav effektivitet i HR-funksjonen

Transformere for fremtiden

Mercer hjelper organisasjoner med å tilpasse transformasjonsinnsats til kulturen, formålet og verdiene deres – ved å levere bærekraftig fremgang mot strategiske mål, inkludert vekst, innovasjon og bærekraft. Ved å samarbeide med oss for å utvikle nye arbeidsstyrkekapasiteter og øke smidighet, kan selskaper drive ytelse og forbedre forretningsresultater.

En transformasjonsreise presenterer en mulighet til å tilpasse lederskap og inspirere og knytte interessenter sammen. Effektiv endringsstyring sikrer at alle er utstyrt for endringen og tilpasset en delt fremtidsvisjon.

I en verden av avbrudd i forretningsmodellen, er uorganiske vekststrategier stadig viktigere for suksess. Med investortrykk fra alle sider, får dette dynamiske miljøet for M&A-avtaler stadig mer oppmerksomhet. Mercers M&A-rådgivningstjenester kan løse selv de tøffeste medarbeiderutfordringene – og hjelpe organisasjoner med å maksimere verdi, redusere risiko og moderere kostnader for å fange opp den totale verdien av avtalen.

Mercers transformasjonsløsninger

 • Transformasjon av arbeidsstyrke og organisasjon

  Vi transformerer arbeid, arbeidsstyrken og organisasjonen ved å forutse og forme fremtidens arbeid slik at din virksomhet og dine medarbeidere trives.
 • Endringsstyring

  Mercers metodikk for endringsstyring vil hjelpe dine interessenter med å forstå arten og nødvendigheten av endring ved å involvere dem fra begynnelsen.
 • HR-transformasjon

  Vi tilbyr en rekke konsulenttjenester og verktøy som bidrar til å transformere HR-funksjonen din på en bærekraftig måte, og som gjør den mer effektiv og akselererer digitale løsninger. Gjennomtenkt endringsstyring leverer en eksepsjonell ansattopplevelse.
 • Digital strategi for HR

  Vi utformer og implementerer bevisbaserte, ansattsentrerte digitale opplevelser og løsninger gjennom Mercers strategiske rådgivning, produkter og partnere.
 • M&A-rågivning

  Våre M&A-rådgivende løsninger bidrar til å levere avtaleverdi. Vi tilfører verdi i alle faser av avtalens livssyklus for alle typer avtalestrukturer, inkludert fusjoner, oppkjøp, salg, fellesforetak, allianser og partnerskap.

Relevant innsikt  Ta kontakt med teamet vårt

  Er du klar til å transformere arbeidsplassen din? Ta kontakt med oss