Slik sikres fremtiden med god styring av innskuddspensjon

Valgene man tar i dag angående pensjon kan ha store konsekvenser senere i livet. Vi sørger for god governance rundt innskuddspensjon og tilbyr rådgivning fra eksperter.

Få god kontroll over innskuddspensjon

Innskuddpensjon er den vanligste pensjonsordningen i Norge og i dag har rundt 90% av norske selskaper i privat sektor innskuddpensjonsordning.

En godt styrt innskuddspensjon fungerer som regel veldig bra, med både bedre oversikt og mindre kostnader – men det er visse fallgruver arbeidsgivere bør være klare over.

Sørg for at din innskuddsbaserte pensjonsordning er bærekraftig og optimaliserer avkastningen dine ansatte får for å sikre fremtiden deres ved å samarbeide med Mercer Marsh Benefits.

Et partnerskap med oss er aldri basert på en tilnærming som passer alle. Du kan tilpasse tjenestene våre slik at de passer best mulig til dine nåværende og fremtidige pensjonsbehov, inkludert:

 • Grundig markedsanalyse
 • Nyskapende innsikt
 • Dataanalyse
 • Evaluering, rådgivning og megling av pensjonsordningen i din bedrift
 • Investeringsanalyse

Sørg for en sikker pensjonsfremtid for dine ansatte

Stadig flere norske selskaper velger innskuddspensjon. Innskuddspensjonsordninger gir arbeidsgivere bedre kontroll over faste utgifter, og gjør fremtidige kostnader mer forutsigbare.

Det er viktig at arbeidsgivere setter seg inn i de mulige problemområdene innen innskuddspensjon, som for eksempel undereksponering for risiko, tapte muligheter for meravkastning og dårlige beslutninger.

Som arbeidsgiver bør man ha en god forståelse for pensjonsordningen man tilbyr sine ansatte. Det handler om å ta ansvar for medarbeiderne sine og å evalurere risiko på en god måte.

Mercer Marsh Benefits støtter arbeidsgivere i å sikre best mulig pensjon for sine ansatte ved grundig analyse, markedsforståelse og rådgivning skreddersydd til din bedrift. Med vår hjelp blir det enklet å etablere gode styringsrutiner for innskuddsbaserte pensjonsordninger.

Får man én prosent mindre avkastning i året i 30 år, får man ca. 20 prosent mindre pensjon når man går av. Det er betydelig, og vi vet at det er noe som med stor sannsynlighet kommer til å ramme mange ansatte.
Tore Martin Andersen

Seniorkonsulent og landsleder, Mercer Marsh Benefits Norge

Skap en bærekraftig og konkurransedyktig pensjonsordning

Pensjonsreformen i 2011 førte til store endringer i det norske pensjonsmarkedet. Overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har gjort livet lettere for arbeidsgivere, men det har også presentert visse utfordringer som gjør det vanskelig å optimalisere pensjonssparingen.

Utfordringene vi nå ser i markedet inkluderer:

 1. Mangel på kunnskap om pensjon og pensjonssparing
  Mange arbeidsgivere og ansatte mangler dybdekunnskap, interesse og engasjement når det gjelder sparing til pensjon.
 2. Innskuddspensjonsordninger med lav risikoprofil
  I Norge har mange arbeidsgivere ordninger for innskuddspensjon der innskuddene automatisk blir plassert i kombinasjonsfond med svært lav risikoprofil. Dette fører til langt lavere avkastning over tid.
 3. Mangel på forståelse av leverandørenes egeninteresser
  Noen av pensjonsleverandørene i Norge har klare egeninteresser som mange arbeidsgivere og ansatte ikke er kjent med. Ofte tilbys produkter som sørger for høyere marginer for leverandøren selv om andre fond ville ført til høyere avkastning for kunden.

Pensjonsordninger kan fremstå som komplekse og forvirrende, men det er mulig å møte disse utfordingene gjennom god governance på innskuddspensjon.

Mercer Marsh Benefits kan hjelpe deg med å belyse utfordringene knyttet til innskuddspensjon og hvilke tiltak som kan settes i gang til fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Du trenger slett ikke å være en ekspert på dette selv – når du samarbeider med Mercer Marsh Benefits, tilfører vi spesialisert kompentanse, solid markedskunnskap og innsikt som sørger for at den beste pensjonsløsningen for deg kan utvikles.

 

 • Informajson og insikt

  • Markedstrender og observasjoner
  • Investeringsanalyse of rating av pensjonsleverandør
  • Benchmark av kvaliteten på innskuddspensjonen
 • Pensjonordningen I din bedrift

  • Gjennomgang av investeringsalternativene i din pensjonsordning
  • Rapportering av utvalgte data tilpasset din bedrifts behov
  1. Medlemsdata
  2. Kostnadsoversikt
 • Rådgivning

  • Analyse av data
  • Identifikasjoin av problemområder
  • Foreslå tiltak

Etabler de beste pensjonsordningene for din bedrift

Mercer Marsh Benefits hjelper deg med å finne de beste pensjonsløsningene for din virksomhet. Vi har et bredt utvalg tjenester og løsninger tilgjengelig innen pensjon og forsikring. Med velutviklet markedskunnskap og mange års erfaring som rådgivere, kan vi hjelpe din bedrift med å utarbeide gode pensjons- og forsikringsløsninger for ansatte.
 • Pensjon og forsikringsmegling

  Vi har lang erfaring med rådgivning og megling innen pensjon og forsikring, og hjelper deg gjerne med å planlegge for morgendagen.
 • Aktuartjenester og ytelsespensjon

  Mercer Marsh Benefits er en ledende leverandør av aktuartjenester i Norge, og vi gir profesjonell rådgivning rundt ytelsespensjon for din bedrift.
 • Frivillige forsikringer

  Noen ansatte ønsker ekstra trygghet. Vi kartlegger dine medarbeideres behov for tilleggsgoder, og fremforhandler gode tilbud.
Som med mobiloperatører, er det ikke slik i dag at man bør velge én pensjonsleverandør og beholde leverandøren i flere tiår. Et passivt forhold til leverandørenes vilkår og forvaltning kan være kostbart
Scott Ørmen

CEO, Mercer og Marsh Norge


Relatert innhold  Kontakt en spesialist

  Ta kontakt med oss for å få rådgivning angående dine behov – våre spesialister kan hjelpe deg med å komme i gang.