En strategisk tilnærming til mangfold, likhet og inkludering kan hjelpe mennesker og samfunn med å trives 

Organisatorisk helse er i økende grad avhengig av innlemming av DEI-tiltak gjennom hele virksomheten.

Akselerert av globale anrop om rasemessig rettferdighet og likhet, har organisasjonsmessig fokus på mangfold, likhet og inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) utviklet seg fra en «fint å ha» til et imperativ for virksomhet. Forbrukere, investorer, lokalsamfunn og talenter søker nå etter selskaper som gjør fremskritt i sosiale bærekraftstiltak – og flytter nålen til «S» i ESG, som har DEI i hjertet. 

Når ledere proaktivt jobber for å fremme likestilling, har de en tendens til å se forbedringer i bunnlinjene. Ansattopplevelsen blir mer tiltalende – organisasjoner er bedre rustet til å tiltrekke seg og beholde de beste talentene, og medarbeidere er mer engasjerte og motiverte til å øke produktiviteten og ytelsen. Og når arbeidsstyrken inkluderer medarbeidere fra ulike bakgrunner som føler seg bemyndiget til å presentere ideer skapt av en rekke opplevelser, vokser innovasjon.

Det er derfor flere organisasjoner innlemmer DEI-tiltak i strategiene sine og skaper målbare forretningsmål. Dette betyr å integrere DEI-hensyn på tvers av: 

  • Engasjement, ansvarlighet og lederskap
  • Organisasjonsdesign og -styring
  • Forpliktelser om likelønn og analyse
  • Talentpraksis og karriereutvikling
  • Økonomisk velvære, helse og omsorg
  • Organisatorisk fleksibilitet
  • Retningslinjer og programmer
Ettersom ledende organisasjoner streber etter å gjøre en forskjell, har de også evnen til å utvide endringen fra innsiden og ut, noe som bidrar til et mer åpent og inkluderende samfunn.
Organisasjoner evalueres i økende grad på hvor godt de presterer opp mot kriterier utover økonomiske resultater – tiltak som representerer ulike dimensjoner av interessentenes kapitalisme.
Pathways to Social Justice: A Revitalized Vision for Diversity, Equity and Inclusion in the Workforce

Pathways to social justice: A revitalized vision for diversity, equity and inclusion in the workforce 

Opp mot en global pandemi, rasemessig og sosial uro, og økningen av interessentenes kapitalisme, er det et imperativ for virksomhet at ledere iverksetter tiltak for å skape et mer mangfoldig, rettferdig og inkluderende samfunn.

Les artikkelen og lær hvordan du kan skape en ny visjon for DEI 

EU-direktiv om lik lønn og lønnsgjennomsiktighet

Hvis det er en ting selskaper bør prioritere for å drive balansert kjønnsrepresentasjon, viser vår forskning at det sikrer likelønn.

Lær mer om å oppnå likelønn

Stepping up for equity: Hvordan arbeidsgivere kan lukke karriere-, helse- og formuesgapet svarte amerikanske arbeidere står overfor 

Data og innsikt om rasemessig likhet på arbeidsplassen kan veilede organisasjoner mot tiltak som hjelper fargede ansatte med å trives.

Les Stepping Up for Equity

Relaterte løsninger
    Relatert innsikt