Å bygge en robust bærekraftig investeringsstrategi

Vi kan hjelpe deg med å bygge eller optimalisere en bærekraftig investeringsstrategi som tar sikte på å hjelpe deg med å navigere morgendagens utfordringer og regulatoriske endringer. Vi ser på fremdrift opp mot peers, identifiserer potensielle endringer i aktivaallokering og vurderer din porteføljes evne til å endres. Vi kan innlemme ESG-, DEI-, klima- og påvirkningshensyn. Analysene, verktøyene, rådene og løsningene våre er utformet for å hjelpe deg med å håndtere risikoprofilen din, samtidig som du søker fordelaktig avkastning.

Hvorfor en bærekraftig investeringsstrategi er kritisk

Styresmaktene etablerer bærekraftige investeringsretningslinjer og -forskrifter. Investorene tar i bruk «mål for bærekraftig utvikling». Donorer og begunstigede krever at investorer iverksetter reelle tiltak for å stoppe forurensning, besørge bærekraftig økonomisk vekst og beskytte  sårbare grupper. Det å ha en bærekraftig investeringsstrategi er ikke lenger noe «fint å ha», det er en nødvendighet for alle typer investorer over hele verden. 

Å investere bærekraftig – for fremtiden – omfatter mer enn kun å innlemme miljømessige, sosiale og styringsmessige hensyn. Det involverer også å være oppmerksom på mangfold, likhet og inkludering (DEI) hos forvaltere , og å finne en balanse mellom å gjøre det rette og levere på investeringsforpliktelser, som ellers er kjent som Impact investeringer.

Vår bærekraftige investeringserklæring skisserer vår tilnærming og forpliktelse til å hjelpe deg med å ha en positiv bærekraftig innvirkning, samtidig som vi tar sikte på å generere fordelaktig avkastning.

Spørsmål å stille når du definerer din tilnærming: 

 • Hvor er jeg på min reise mot bærekraft?
 • Hvor er aktivaforvaltere på deres reise?
 • Hvilke praktiske endringer kan jeg gjøre i dag?
 • Hvordan kan jeg sikre at DEI er en prioritet for forvaltere og i investeringsstrategier?
 • Hvordan finner jeg en optimal balanse mellom fellesskapets vel og det å oppfylle mine økonomiske målsetninger?

Hensyn å ta når du bygger din bærekraftige investeringsstrategi

Det finnes mange måter å tilnærme seg ESG på i en portefølje. Følgende er hovedstrategiene som kan implementeres individuelt eller i kombinasjon. Vi mener at suksess krever en blanding av disse elementene:

ESG-strategier

 • Integrering: Inkluder ESG-faktorer i investeringsbeslutninger.
 • Investering: Allokere til bærekrafttemaer eller Impact investeringer for nye muligheter.
 • Stewardship: Ta del i stemmegivning og engasjer deg med underliggende selskaper og beslutningstakere.
 • Screening: Eliminer sektorer og selskaper som anses som uansvarlige og ikke er i tråd med dine verdier.

Klimaendringer er et presserende problem for planeten og for investeringsmiljøet. Institusjonelle investorer, for eksempel pensjonsfond, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, kapitalforvaltere, legater og stiftelser, har billioner av dollar av aktiva i sine porteføljer. I en dekarboniserende økonomi er disse aktivaene svært utsatt for klimaovergangsrisikoer.

Modellering av klimaendringsscenarier

Vårt globale partnerskap med Ortec Finance har gjort det mulig for oss å gi alle typer institusjonelle investorer en grundig analyse av klimakrisen. Vår scenariomodellering avdekker nye muligheter, og hjelper investorer med å bestemme hvordan de ønsker å påvirke klimakrisen og hvordan de kan gjøre porteføljene deres mer motstandsdyktige mot fremtidige utfordringer. 

Vår kvantitative analyse, i tråd med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), er basert på økonomi og vitenskap. Denne analysen gir et dypt nivå av granularitet, slik at klienter er i stand til å vurdere om klimapåvirkninger er fullt priset inn i hver aktivaklasse og økonomisk sektor før man tar beslutninger om reallokering. De langsiktige projeksjonene den leverer er integrert i Mercers kapitalmarkedsforutsetninger på tvers av alle tjenestene våre.

Som en del av en bredere strategi for å investere bærekraftig, vil integrering av en DEI-linse i beslutningsprosessen din gjøre det mulig for deg å tilpasse porteføljene dine til organisasjonens  verdier. Det posisjonerer deg også for å oppnå langsiktig bærekraftig avkastning og vil bidra til å drive endring som kan være til nytte for oss alle.

Tre trinn for å integrere DEI i investeringsporteføljen din

 1. Definer hva mangfold betyr for deg
 2. Bygg en prosess og en strategi
 3. Implementer planen din

Uansett hvor du er på dine DEI-investeringsmål, kan vi hjelpe deg med å definere hva mangfold betyr for organisasjonen din og integrere det i din portefølje og beslutningstakingsprosess for investering.

Det finnes en rekke tilnærminger til bærekraftig investering, inkludert ESG-integrering og -screening, tematisk investering og Impact investering. Flere investorer ser til Impact investeringer for å hjelpe dem med å finne en balanse mellom å gjøre det rette for planeten, samtidig som de søker finansiell avkastning. Det finnes en rekke hensyn for Impact investering.

Hensyn for Impact investering

 1. Å definere ambisjonen og prosjekttemaene dine
 2. Å identifisere muligheter for å oppnå en balanse
 3. Innhenting av og tilgang til forvaltere
 4. Rapportering om fremdrift og påvirkning

Vårt team av erfarne spesialister kan hjelpe deg med å vurdere dine ambisjoner opp mot investeringsmålene dine, og definere en optimal strategi som balanserer dine bærekraftige investeringsmål med avkastning.

Verktøy som hjelper deg med å forbedre din bærekraftige investeringsstrategi

Det er viktig å få innsikt i hvor godt du for tiden integrerer ESG-hensyn i din helhetlige investeringsbeslutningstaking. 
Vår RITE-tilnærming vil evaluere porteføljen din på tvers av hvert område av Mercers Sustainable Investing Pathway (Beliefs, Policy, Process and Portfolio) for å score porteføljen din på en skala fra A++ til C og sammenligne den med dine peers. Dette verktøyet kan også overvåke forbedringen din over tid.

Verktøy for referanseverdi for klima

Vårt verktøy for referanseverdi for klima vurderer nåværende praksis for å avdekke mangel i aktvitiet og eventuelle behov for forbedring innen  klimainvestering. Verktøyet evaluerer 10 aktivitetskategorier og vurderer ditt nåværende fremdriftsnivå på en skala fra 1 til 5; 1 indikerer «ikke startet» og 5 indikerer «fullstendig utviklet».
Dette edderkoppdiagrammet er et eksempel på resultatet av verktøyet for referanseverdi for klima, som sammenligner en investors nåværende klimapraksis sammenlignet med den deres peers har. Diagrammet viser investorenes fremdrift på 10 kategorier, med karakter fra 1 til 5.

Når du har et klart bilde av hvor du er på reisen din, må du gjennomgå målene dine opp mot din organisasjonelle visjon, retningslinjer, prosesser og helhetlig porteføljetilnærming. Dette vil hjelpe deg med å gå videre og fylle eventuelle tomrom som er spesifikke for organisasjonen din.

Transition Framework for utslippsreduksjon

Vårt Transition Framework vil hjelpe deg med å etablere dine nåværende baselinjer for utslipp, samtidig som du vurderer hvordan du kan redusere, sette milepæler og utvikle en implementeringsplan som kan integreres i strategien og porteføljen din.
Dette diagrammet viser prosessen og tidsrammen som en investor kan ta i bruk for å hjelpe med å endre porteføljer til nullutslipp innen 2050.

Sustainable Investment Pathway

Dette diagrammet er et bilde av de fire stadiene i den Sustainable Investment Pathway – overbevisninger, retningslinjer, prosess og portefølje.
Dette diagrammet illustrerer den bærekraftige investeringsveien, fra null til trettiseks måneder.

Etter å ha identifisert områder for endring, kan vi hjelpe deg med å forstå konsekvensene som kommende overganger vil ha på porteføljen din. Hvordan vil aktivaallokeringen din måtte endres over tid? Hva vil være påvirkningene på aktivaklassene og forvalterne dine? Vi kan hjelpe deg med å svare på disse spørsmålene, og dra nytte av vår kunnskap på tvers av aktivaklasser, forvaltere og strategier.

Ved gjennomgang av porteføljen og handlingsplanen din, vil vi hjelpe deg med å forstå kapasiteten til dine forvaltere og organisasjoner til å gå over til en bærekraftig strategi. Vårt analyseverktøy for klimaovergang beregner din nåværende baselinje for utslipp, identifiserer områder for mulig reduksjon og anbefaler en overgangsplan etter aktivaklasse.

Vår forpliktelse til å bidra til å gjøre en forskjell

Etterstrebe netto-null innen 2050

Bærekraft er i sentrum for vår investeringstilnærming og vårt firma som helhet. Vi har forpliktet oss til et mål om netto-null absolutte karbonutslipp innen 2050 på tvers av de fleste fondene våre. Vi forventer å redusere absolutte porteføljekarbonutslipp med 45 % fra 2019 baselinenivåer innen 2030. Her forklarer Mark McNulty, vår International Head of Clients, Mercer Investment Solutions, mer. 

Vi har identifisert klare mål og ansvar

 • Innen 2030 forventer vi å redusere absolutte utslipp med 45 % fra baseline-nivåene i 2019.
 • Innen 2050 har vi forpliktet oss til å nå netto-null absolutte karbonutslipp for våre britiske, europeiske, australske, new zealandske og asiatiske kunder med diskresjonære porteføljer og for de fleste av våre multiaktivafond hjemmehørende i Irland.   
 • Vi vil produsere årlige fremdriftsrapporter om absolutte utslipp, sammen med karbonintensitetsrapporter.

Bærekraftige investeringsløsninger for institusjonelle investorer

Vi kan samarbeide med deg for å bygge din bærekraftige investeringsstrategi, og hjelpe deg med å oppfylle dine overordnede bærekraftmålsetninger. Som en annerkjent konsulent og OCIO-leverandør har vi tilgang til et univers av ledere, aktivaklasser og muligheter. Vi kan evaluere porteføljen din gjennom flere linser, og sikre at hver investeringsbeslutning du tar, vurderer de mest presserende globale temaene som klimaendringer.
 • Total evaluering av ansvarlig investering (RITE)

  Dette verktøyet gir en evaluering på tvers av dine målsetninger, retningslinjer, prosesser og porteføljer. Den viser deg hvordan du gjør det på en skala fra A++ til C og sammenligner deg med dine peers. Det kan også overvåke forbedringen din over tid.
 • Sustainable Investment Pathway

  Dette rådgivnings- og implementeringsrammeverket gir deg grunnlaget for sterk styring og porteføljeimplementering, og hjelper deg med å iverksette tiltak på din bærekraftige investeringsreise.
 • Analyse for klimaovergang (ACT)

  Dette rammeverket vurderer et bredt utvalg av data for å rangere overgangskapasiteten til selskaper for å hjelpe deg med å posisjonere porteføljene dine for en karbonfri fremtid.
 • Investering for Impact

  Vi kan hjelpe deg med å bygge opp en robust Impact investeringsstrategi som er utformet for å fremskynde virkelig endring, og samtidig hjelpe deg med å oppnå sterkere avkastning for dine porteføljer.
 • Integrere DEI

  Vi kan hjelpe deg med å definere og bygge en investeringsstrategi for mangfold, likhet og inkludering (DEI) som søker å levere positiv endring og sterkere porteføljeresultater.
 • Investeringsanalyse

  Få tilgang til den nyeste strategiske investeringsanalysene på MercerInsight Community og vår fremtidsrettede forvalteranalyse på MercerInsight for å hjelpe deg med å styre dine investeringsbeslutninger.

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Dra nytte av vår innsikt

Vi har mer enn 20 års erfaring med å hjelpe kunder med å investere bærekraftig og finne investeringsmuligheter for å balansere god avkastning med positiv endring. Vi lanserte vår proprietære ESG-vurderingsplattform for bærekraftige investeringer i 2008, og dekker mer enn 4000 strategier. Vi har bygget en rekke rammeverk og verktøy for å hjelpe deg med å identifisere optimale bærekraftige investeringer og forbedre din bærekraftige porteføljekonstruksjon.

Utmerkelser

Årets investeringsrådgiver 2023

Mercer har blitt anerkjent som årets investeringskonsulent av Environmental Finance for å være banebrytende innen bærekraftige investeringer og bistå mer enn 25 institusjonelle investorer over hele verden for å bedre vurdere eksponeringen for klimaovergangsrisikoer. 


Relevant innsikt


  Uansett hvor du er med dine bærekraftige investeringer, kan vi hjelpe deg.

  Snakk med et medlem av teamet vårt i dag