Risikorådgivning og due diligence for investorer

Vi kan hjelpe deg med å gjennomføre due diligence og redusere driftsrisikoer innen dine porteføljer og strategier. Vi vurderer aktivaforvaltere, forvaltere og andre tjenesteleverandører for å bidra til å veilede din beslutningstaking og oppnå dine styrings målsetninger. Vi kan også gjennomgå din interne drift for å sikre at de er i tråd med Mercers beste praksis.

Driftsmessig due diligence er avgjørende for investeringer

Å bygge og vedlikeholde en investeringsportefølje krever betydelig arbeid på tvers av mange funksjoner. Ett av de viktigste områdene er driftsmessig due diligence. Å prøve å få en detaljert forståelse av en tjenesteleverandør før engasjement er en prosess med flere lag – og en kritisk prosess. Når du utnevner aktivaforvaltere, hjelper prosessen for driftsmessig due diligence deg med å forstå deres investeringsstrategier, struktur, ressurser, retningslinjer, systemer og andre grunnleggende faktorer.

Ved utføring av due diligence-gjennomganger, er hovedfokuset vårt å hjelpe deg med å skille ut godt administrerte aktivaforvaltere og andre tjenesteleverandører, som for eksempel forvaltere, fra de som potensielt utsetter deg for økt og unødvendig risiko og kostnader. Vi kan hjelpe deg med å vurdere disse leverandørene og støtte deg med risikoreduksjon. 

Hensyn ved vurdering av tjenesteleverandører

Hver gang du utnevner en ny aktivaforvalter inn i porteføljen din, etablerer du et nytt forhold til en ny organisasjon. Dette medfører utfordringer, risikoer og muligheter.

Vi mener at det er viktig å ha en robust, driftsmessig due diligence-prosess for å sette organisasjonen din i den beste posisjonen for å oppnå investeringsmålene dine, samtidig som du håndterer risiko. 

Vår omfattende vurdering kan hjelpe deg med å skille mellom aktivaforvalterne som er godt administrert og har et sterkt og godt kontrollert driftsmiljø fra dem som potensielt kan utsette deg for unødvendige risikoer og kostnader.

Å utnevne en forvalter betyr å inngå ett av de viktigste forholdene du vil etablere. Forvalteren din er ansvarlig for sikkerheten til dine aktiva, nøyaktig behandling og administrasjon av investeringsdataene dine. Dette inkluderer alle administrative funksjoner som underbygger den daglige driften av investeringene dine.

Etter vår erfaring er det å ha en forvalter i tråd med dine nåværende og fremtidige behov kritisk for organisasjonens suksess. Sikker og god investeringsadministrasjon og interne kontroller er hjørnesteinene i så å si alle aspekter av dine investeringsordninger.

Fire trinn i en robust driftsmessig due diligence-prosess

En robust, driftsmesssig due diligence-prosess kan utgjøre hele forskjellen når du ønsker å utnevne leverandørene som er best plassert for å støtte dine forretningsmålsetninger. Fire hovedfokusområder kan hjelpe deg med å avdekke nødvendig informasjon:
 1. Forstå driftsmodellen 
  Du må danne deg en generell forståelse av din aktivaforvalters (eller andre leverandørers) driftsmodell. På dette første stadiet bør du få et toppnivå-bilde av organisasjonens kvaliteter, kultur og prioriteringer.
 2. Gjennomføre møter på stedet der det er mulig 
  Å utforske en tjenesteleverandørs arbeidsmiljø på nært hold kan være nyttig når du vurderer kulturen og vurderer om virksomheten har riktig nivå av ressurser til å støtte mandatet ditt og de bredere målsetningene dine. Hvis det er mulig kan et møte på stedet kan hjelpe deg med å verifisere og validere dine første funn. 
 3. Dokumenter funnene dine 
  Etter å ha fullført gjennomgangen din på stedet, er det viktig å dokumentere funnene og registrere ytterligere informasjon for å støtte beslutningstakingen din. Nøyaktige registreringer av resultatene av din driftsmessig due diligence vil også bidra til å demonstrere robustheten av prosessene dine til tilsynsmyndigheter og interessenter.
 4. Planlegg dine neste trinn 
  Når du har etablert en grundig og ordentlig dokumentert prosess, bør du være godt plassert for å iverksette eventuelle påfølgende tiltak og følge opp eventuelle bekymringsområder. Resultatene fra din driftsmessige due diligence bør hjelpe deg med å føle deg trygg på å ta den riktige beslutningen, i samsvar med din spesifikke risikoappetitt.

Hvordan vi kan støtte dine behov for driftsmessig due diligence 

Ved å utnytte vår omfattende erfaring i investeringsbransjen kan vi hjelpe deg med å få en dypere forståelse av dine krav. Vi har tilgang til en dyp innsiktsbase, inkludert en proprietær database over bransjepraksis samt analytiske verktøy. Vårt team av 50 fagfolk1 er plassert på tvers av regionene i Stillehavsområdet, Nord-Amerika, Europa og Asia. 
 • Driftsrisikovurdering

  Vi kan hjelpe deg med å utvikle en driftsmessig due diligence-prosess som oppfyller dine styringskrav og budsjett. Vår vurderingsprosess og proprietære referanseverdisetting mot Mercers beste praksis kan hjelpe deg med å velge og overvåke tjenesteleverandører som oppfyller dine behov. 
 • Driftsrisikorådgivning

  Ved å bruke vårt rammeverk for driftsmessig due diligence, kan vi vurdere og gi anbefalinger om hvor operasjoner i investeringsprosessen din kan forbedres. Vi hjelper deg med å forstå om din eksisterende driftsmodell er passende og konkurransedyktig, i forhold til dine peers.
 • Forvalterrådgivning

  Vi har lang erfaring med å gi råd om valg av forvaltere. Vår evalueringsprosess og proprietære referanseverdisetting mot beste praksis kan hjelpe deg i din misjon med å velge tjenesteleverandørene som passer best til dine behov.
 • Utlån av verdipapirer

  Vi kan hjelpe deg med å strukturere et program for å optimalisere kostnadsfordelene fra investeringene dine, samtidig som vi hjelper deg med å sikre at du har de rette långiverne for å redusere risiko og oppfylle dine resultatmålsetninger. 
 • Pågående overvåking

  Vi kan hjelpe deg med å etablere pågående overvåkning for å sikre kontinuerlig styring av eventuelle driftsrisikoer forbundet med investeringene dine.
 • Lokal ekspertise

  Vi har fagfolk over hele verden som er klare til å støtte deg. Vi kan vurdere de regionale nyansene du kan møte i de ulike regulatoriske jurisdiksjonene der du og dine tjenesteleverandører opererer. 

Hvordan vi hjalp et globalt forsikringsselskap med due diligence

Et globalt forsikringsselskap og aktivaforvalter var på utkikk etter driftsmessig due diligence-støtte for sin portefølje med mer enn 110 tredjeparts aktivaforvaltere.

En intern revisjon avdekket et behov for robust driftsmessig due diligence og tilsyn for relasjoner med eksterne aktivaforvaltere. Dette inkluderte en analyse av styringsstrukturer, bedriftsfaktorer, selskapets omdømme, samsvar, drift og miljømessig, sosiale og styringsmessige (ESG)-evner. Klienten ønsket også et risikoscoringssystem for å fremheve områder med potensiell bekymring.

Leverandøren av driftsmessig due diligence trengte skalaen og ekspertisen ikke bare for å håndtere et betydelig antall aktivaforvaltere, men også for å håndtere klientens egne komplekse natur. 

Ved å samarbeide tett med klientinteressenter kunne vi demonstrere et høyt nivå av profesjonalitet og teknisk evne.

Kombinasjonen av ulike driftsmessige due diligence-produkter sørget for at klienten var i stand til å oppfylle sine krav til timing og budsjett.

Vår eksisterende database med driftsmessig due diligence-rapporter var av vesentlig verdi for klienten, og informerte beslutningsprosesser om eldre og nye eksterne forvaltertildelinger.

Teamets robuste tilnærming til driftsmessig due diligence for alle typer forvaltere globalt skiller oss også fra andre.

Alt er her: MercerInsight® Community

Gjør søket ditt enklere. Få strategisk forskning skreddersydd til dine interesser fra tankeledere på tvers av investeringsbransjen, inkludert Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere. Medlemskapet er gratis, og det tar sekunder å registrere seg.
Bli med i fellesskapet

Relatert innsikt  Kontakt våre spesialister på due diligence