Private equity-diensten

Mercer werkt gedurende het transactietraject samen met private equity-partners en hun portefeuillebedrijven. We bevorderen schaalbaarheid, elimineren barrières voor groei en versnellen het creëren van waarde door middel van talentoptimalisatie.

Uitdagingen

  • Niet-gerealiseerd waardepotentieel als gevolg van beperkingen in de strategie voor menselijk kapitaal.
  • Gebrek aan informatie over de bereidheid van HR om de overeenkomst te sluiten.
  • Onvoldoende aandacht voor vaardigheden en ontslagen.
  • Geen kader voor het identificeren en leveren van snelle overwinningen met een hoge impact vroeg in de wacht.
  • Te lang wachten om HR-leiderschap te verbeteren en een stappenplan te ontwikkelen.
  • HR niet koppelen aan het dealtraject.
  • Het negeren van de menselijke risico's en factoren die deals doen ontsporen en waardecreatie in de weg staan.

We bekijken private equity-overeenkomsten door een andere lens

Onderzoek en ervaring tonen aan dat om het potentieel van een overeenkomst te maximaliseren, de HR-afdeling in staat moet zijn om waarde te ontsluiten en te versterken. Waar mogelijk is het in het belang van een private equity investeerder om HR als strategische partner in te schakelen.

Mercers benadering van private equity advies verschilt van andere bedrijven. Wij richten ons op exit-waarde en helpen kopers de waarde van hun deals te optimaliseren door hen te adviseren op welke human capital instrumenten zij zich na de closing moeten richten. Deze instrumenten omvatten: personeelsbeheer, cultuur en bestuur, verloop en retentie, diversiteit, gelijkheid en inclusie, matchen van skills, opertations en systeemarchitectuur. Allemaal hebben ze het vermogen om de koers van mislukking naar succes te doen veranderen.

Door de HR-strategieën van onze klanten doelbewust en zorgvuldig af te stemmen op hun bedrijfsdoelstellingen, helpen we hen de productiviteit te verbeteren, verstorende krachten te verminderen, de gegevensintegriteit te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Dit stelt ons in staat om het grootste potentieel voor waardecreatie te ontsluiten. Onze aanpak biedt veel voordelen:

We voeren een holistische beoordeling uit van de HR-functie van de klant en beoordelen diens bereidheid om overeenkomstpropositie te ondersteunen. We markeren de hiaten in de middelen die moeten worden gesloten en benadrukken de kansen die in de eerste 100 dagen na de deal kunnen worden gecreëerd. Dat betekent dat private equity-kopers weten wat ze kunnen doen om onmiddellijk waarde te creëren - voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Wij treden op als strategisch partner voor onze private equity-klanten. Daarom blijven we na het sluiten van de overeenkomst in contact met deal teams, operationele teams en portefeuillebedrijven en bieden we doorlopend inzichten en oplossingen om hen te ondersteunen op het traject naar waardevermeerdering.

Elk van onze private equity-klanten heeft een unieke reeks waardeproposities, belangrijke markten en benaderingen voor waardecreatie. Ze ervaren allemaal nieuwe uitdagingen en krijgen nieuwe kansen aangeboden. Daarom optimaliseren en versterken we voortdurend het werk dat we doen en de benaderingen die we volgen, om ervoor te zorgen dat onze klanten voorop blijven lopen. We werken met u samen naarmate er dingen veranderen, om onze aanpak te vernieuwen en irrelevante kaders af te schaffen.

Evolved private-equity HR-ondersteuning gaat verder dan due diligence om dealwaarde te maximaliseren

Onze private-equity-adviesdiensten gaan verder dan core diligence en informeren, operationaliseren en verfijnen voortdurend korte- en langetermijnstrategieën. Wij doen dit door het leveren van quick wins met grote impact, ontworpen om waarde te creëren door het gebruik van menselijk kapitaal.
PE deal transaction lifestyle PE deal transaction lifestyle
De PE-deal levenscyclus zoals uitgelegd via het geëvolueerde ondersteuningsmodel om de waardestroom van de deal te laten zien. Denk aan een piramide - aan de top hebben we de deal close fase 1 pre-close diligence, gevolgd door de versnelling van de fase 2 post-close management readout, als laatste komt de optimalisatie fase 3 voortdurende ondersteuning ingeschakeld voor groei en optimalisatie van waardecreatie. Hier komen we aan de basis van de piramide om de uitgangswaarde te zien.
Naast grondstoffen zijn mensen onze grootste investering ... en waarschijnlijk is dat ook waar we de minste kennis over hebben.
CFO, Portefeuillebedrijf met private equity-klanten, omzet van US$ 1,5mld+

De deal sluiten door risico's te beperken en factoren weg te nemen die een project kunnen doen ontsporen

Met de expertise van Mercer op het gebied van private equity kunt u risico's beperken en het dealvoorstel waarmaken.
47%

van de deals mislukken voornamelijk vanwege people risks.

44%

van de leidinggevenden meldt dat de risico's voor het personeelsbestand niet zijn gekwantificeerd of in het financiële model zijn ingebouwd.

21%

rapporteert het leiderschapsteam als de belangrijkste oorzaak dat de financiële doelen die in het dealmodel staan niet worden gehaald.

20%

stijging van de sales.

21%

grotere winstgevendheid.

Bron : Onderzoek Gallup Workplace

Waardepropositie van Mercer

Geen enkele andere adviseur (of makelaar) kan het wereldwijde bereik van Mercer evenaren - niet ons uitvoeringsvermogen, of de diepte en breedte van onze transactionele human capital diensten. Wij hebben een uniek perspectief omdat ons wereldwijde platform voor menselijk kapitaal onze analyse ondersteunt gedurende de gehele periode waarin de investering wordt aangehouden. Met ruim 25.000 vakexperts in ruim 140 landen kunnen we aan elke behoefte op het gebied van personeel, HR compliance of technologie voldoen.
Voor een succesvolle exit, moeten we aantonen dat we meer zijn dan slechts de som van onze delen.
CEO, Portefeuillebedrijf met private equity-klanten, omzet van US$ 1,5mld+

Waardoor is Mercer anders?

Onze ervaring is diep en breed:
70+

jaar ervaring met overeenkomsten

1400+

jaarlijkse transacties

140+

landen

60%

grensoverschrijdende transacties

20+

talen

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten