Het beheren van de gezondheid en veiligheid van werknemers moet een topprioriteit zijn 

1204171313

Gezondheid en veiligheid van werknemers is het risico voor mensen dat de grootste bedreiging vormt voor bedrijven.

Volgens ons rapport People Risk 2022 kunnen de risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid het grootste potentieel vormen voor het verstoren van de bedrijfsvoering, waarbij 87% van de ondervraagde HR- en risicodeskundigen zegt dat de gezondheid en veiligheid van werknemers de grootste bedreiging voor de bedrijfsvoering is.

Mensen beschermen tegen de verspreiding van besmettelijke ziekten (overdraagbare gezondheidsaandoeningen), inclusief toekomstige pandemieën, is de grootste veiligheidszorg op de werkplek. Gevolgd door onbeheerde gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers, waaronder fysieke inactiviteit, slecht dieet, alcoholgebruik en een slechte nachtrust. 

De daaropvolgende belangrijkste prioriteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk zijn het aanpakken van toenemende mentale gezondheidsproblemen, zoals stress, burnout. Gevolgd door uitputting van het personeel, wat leidt tot vermoeidheid en burnout, en werkgerelateerd letsel, waaronder ongevallen, onveilige blootstellingen en veiligheidsincidenten.

Proactief omgaan met deze gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek moet nu een topprioriteit zijn. Dit vergroot niet alleen de veerkracht van werknemers en het bedrijf, maar leidt er ook toe dat werknemers productiever worden en meer betrokken blijven. Driekwart van de werknemers die zich tijdens de pandemie goed ondersteund voelden, zei dat ze zich ook gemotiveerd voelden op het werk. Vergeleken met 51% van degenen die slechts redelijke of slechte ondersteuning ontvingen, volgens onze enquête Health on Demand.

Essentieel voor succes is het samenbrengen van HR-, risico- en financiële deskundigen om het ontwerp, de levering en financiering van oplossingen te plannen, inclusief het uitbreiden van de toegang tot de personeelsvoorzieningen die nodig zijn om een cultuur van gezondheid en veiligheid te creëren die bedrijfsresultaten positief kan beïnvloeden.

Gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers

Veiligheid en gezondheid op het werk is nu het risico voor mensen met het grootste vermogen om zaken te verstoren, vanwege de volgende gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers.
 • Overdraagbare gezondheidsaandoeningen
  Verspreiding van infectieziekten, waaronder toekomstige pandemieën, die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit en escalatie van operationele kosten en algemene individuele en organisatorische prestaties.
 • Niet-overdraagbare gezondheidsaandoeningen
  Onbeheerde chronische ziekten, waaronder diabetes, longziekte en kanker die van invloed zijn op bedrijfscontinuïteit en escalatie van operationele kosten en algemene individuele en organisatorische prestaties. 
 • Uitputting van medewerkers
  Overmoeheid als gevolg van problemen met de balans tussen werk en privéleven, veranderingsmoeheid en te veel prioriteiten en afleidingen die leiden tot fouten, personeelsverloop, verminderde productiviteit en beschadigde reputatie. 
 • Verslechterende mentale gezondheid
  Mentale gezondheidsproblemen van de medewerkers (bijv. angst, stress, depressie en verslaving) die leiden tot een suboptimaal welzijn, verminderde productiviteit, hogere uitgaven voor personeelsvoorzieningen en schade toebrengt aan de werkgelegenheid en merk reputatie.
 • Werkgerelateerde ziekte of letsel
  Ongeval, onveilige blootstelling, beveiligingsincident of verergering van reeds bestaande omstandigheden in een werkomgeving (ter plaatse, werken op afstand).

De kosten van gezondheid en veiligheid van werknemers dekken

Hoewel het risico van verdere pandemieën en overdraagbare ziekten de grootste bedreiging voor het bedrijfsleven blijft, blijft het terugdringen van de kosten van niet-overdraagbare ziekten de grootste financiële prioriteit, nu de totale kosten van door de werkgever gefinancierde gezondheidszorg meer dan tweemaal zo snel stijgen als de algemene inflatie.

Metabole en cardiovasculaire risico's zijn de belangrijkste factoren die de medische kosten van de groep verhogen, niet in de laatste plaats omdat meer mensen tijdens de pandemie minder lichamelijk actief en meer zittend werden, waardoor hun risico op het ontwikkelen van een niet-overdraagbare ziekte, zoals een hartziekte of kanker, toenam.

COVID-19 is qua kosten de op twee na grootste reden voor claims, waarbij veel verzekeraars en werkgevers zich schrap zetten voor de impact van long COVID. Veel werkgevers kijken ook naar het verbeteren van de veiligheid op de werkplek met meer diverse en inclusieve secundaire arbeidsvoorwaardenprogramma's na de pandemie die ongelijkheden in de gezondheidszorg benadrukten. Met name essentiële werknemers ondervonden tijdens de pandemie de grootste arbeidsveiligheids- en - gezondheidsrisico’s maar hadden het minst toegang tot de nodige ondersteuning.

Gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers beperken

Moeite met het veranderen van persoonlijk gedrag is de belangrijkste belemmering voor het beperken van risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, voor meer dan twee vijfde (43%) van de werkgevers, waardoor gedragsverandering een belangrijke prioriteit is voor elke gezondheidsafdeling die gezondheids- en veiligheidsrisico's wil beperken.

Er zijn drie noodzakelijke omstandigheden die aanwezig moeten zijn: capaciteit, motivatie en kansen.

Bron : Why your people want to get healthy but can’t, Mercer, 2019
Een afbeelding die de symbiotische relatie toont tussen zowel fysiek als psychologisch vermogen, kansen, zowel fysiek als sociaal en motivatie, zowel automatisch als reflecterend en gedrag.

De wetenschap van gedragsverandering toepassen op de gezondheid en veiligheid van werknemers

Werkgevers kunnen de psychologie van gedragsverandering toepassen op veiligheid en gezondheid op het werk om gezondheidsrisico's drastisch te verminderen. Veel organisaties bieden bijvoorbeeld toegang tot een Employee Assistance Program (EAP) (hulpprogramma voor werknemers) dat gratis begeleiding en emotionele ondersteuning biedt, maar het gebruik van deze diensten blijft hardnekkig laag, ondanks de toenemende mentale gezondheidsproblemen.

Een gedragsveranderingsmodel voor welzijn kan ook voorlichting voor leidinggevenden omvatten over het creëren van een werkplekcultuur die mentale gezondheid ondersteunt, zodat het stigma van praten over mentale gezondheid wordt verwijderd en leidinggevenden worden aangemoedigd om werknemers te wijzen op de beschikbare ondersteuning.waar ze gebruik van kunnen maken. Hierdoor zouden werknemers gemotiveerd worden om de aanwezige ondersteuning te gebruiken, om het vermogen te ontwikkelen om hun mentale gezondheid te beheren, met praktisch advies over hoe zij dit kunnen realiseren, en om een mogelijkheid te creëren om het verbeteren van hun mentale gezondheidsvaardigheden in de praktijk te brengen, om hen te ondersteunen.

Dit alles vereist een verbreding van je aanpak, door niet alleen te kijken naar hoe je mensen kunt ondersteunen nadat ze ziek zijn geworden, maar ook hoe je ze gezond kunt houden.

Drie manieren om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren

Inzichten in veiligheid en gezondheid op het werk genereren

Hoe relevanter uw initiatieven zijn voor uw personeel, hoe groter de kans dat ze slagen. Neem de tijd om de gezondheidsbehoeften en het profiel van uw personeel te begrijpen door te luisteren naar werknemers en de beschikbare gezondheidsrisicogegevens te analyseren.

Bestaande gezondheids- en veiligheidsvoordelen voor werknemers beoordelen

Bekijk bestaande regelingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden door middel van een analyse van de behoeftenkloof en benchmark uw programma ten opzichte van huidige en opkomende risico's voor mensen. Kijk waar niet aan de behoeften van werknemers wordt voldaan om strategieën en initiatieven te informeren om dit aan te pakken.

Maak de businesscase voor gezondheid en veiligheid op de werkplek

Kijk niet alleen naar het potentieel van gezondheids- en veiligheidsvoordelen voor werknemers om ziekteverzuim te verminderen. Bereken ook hoe dit van invloed zal zijn op de vervangingskosten van het personeel, productiviteit, klanttevredenheid en zakelijke veerkracht om de business case te maken.

People Risk Report 2022

Ons onderzoek naar people risk onthult de belangrijkste people risks waar rekening mee moet worden gehouden bij een strategie voor het beheren van people risk. Ontdek hoe het beheren van personeelsrisico’s in vijf belangrijke pijlers de veerkracht van het bedrijf en het personeel kan vergroten.
Bijdrager
Amy Laverock

Global Advice & Solution Leader

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten
   Gerelateerde producten voor aankoop