De manier waarop de cultuur van invloed is op de geestelijke gezondheid op de werkplek 

Businessman Working Late in The Office

Door u te richten op de bedrijfscultuur kunt u de onderliggende oorzaken van een slechte geestelijke gezondheid op het werk aanpakken.

Ons onderzoek Health on Demand [gezondheid op aanvraag] toont aan dat werknemers die zich goed ondersteund voelen, productiever, meer betrokken en minder snel geneigd zijn om van baan te veranderen.

Helaas hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke invloed gehad op de geestelijke gezondheid op het werk, terwijl geestelijke gezondheidsproblemen buiten het werk, zoals de hogere kosten van levensonderhoud, ook een negatieve invloed hebben.

17% van de mensen voelt zich nu zeer of extreem gestrest in hun dagelijks leven. Nog eens 32% voelt zich enigszins gestrest. Een kwart van de werknemers (24%) is er financieel slechter aan toe en één op de vijf (20%) voelt zich eenzamer of meer geïsoleerd dan voorheen, waardoor geestelijke gezondheidsproblemen de grootste oorzaak van verzuim en presenteïsme zijn.

Een bedrijfscultuur die deze druk op werknemers erkent, kan de risico’s met betrekking tot de geestelijke gezondheid verminderen. Eén op de twee werknemers die zich tijdens de pandemie gesteund voelden door hun werkgever, meldde bijvoorbeeld een overwegend positieve ervaring, vergeleken met slechts één op de vier werknemers die zich niet gesteund voelden.

Cruciaal voor het creëren van een bedrijfscultuur die de geestelijke gezondheid op de werkplek ondersteunt, is een gezamenlijke aanpak. Werkgevers moeten hun personeel niet alleen helpen bij het herstellen na ziekte, ze moeten ook helpen om het personeel gezond te houden. Dit vereist dat er gekeken wordt naar de onderliggende problemen die een slechte geestelijke gezondheid in uw organisatie veroorzaken, en dat er vervolgens preventieve oplossingen worden gevonden om een cultuur te creëren waarin werknemers kunnen gedijen.

Een gezamenlijke benadering met betrekking tot geestelijke gezondheid op de werkplek

Creëer een bedrijfscultuur waarin mensen kunnen gedijen, met tijdige toegang tot geestelijke gezondheidzorg en hulp om gezond te blijven. Inclusief preventieve ondersteuning voor geestelijke gezondheid op het werk.

Categorieën personeelsvoorzieningen voor geestelijke gezondheid :

 • Preventie

 • Ondersteuning op het werk

 • Toegang tot behandeling en dekking

 • Ondersteuning buiten het werk

Geestelijke gezondheid op de werkplek begint bovenaan 

Er bestaat een gezegde : Wanneer een bloem niet bloeit, moet je de omgeving veranderen, niet de bloem. Dit betekent dat u een omgeving moet creëren waarin mensen kunnen gedijen, dat u moet kijken naar het creëren van een echte cultuurverandering. De eerste stap is om te zorgen dat leidinggevenden weten hoe ze het werk moeten ontwerpen zodanig dat het de geestelijke gezondheid op de werkplek ondersteund.

Zes bestuursnormen om de geestelijke gezondheid op de werkplek te bevorderen

 • Eisen

  Werknemers krijgen passend en haalbaar werk op basis van hun capaciteiten.
 • Controle

  Individuen kunnen meepraten over de manier waarop ze hun werk uitvoeren en wat hun tijdslimieten zijn.
 • Relaties

  Werknemers hebben goede werkrelaties en ondersteunen elkaar.
 • Functie

  Het is duidelijk wat er van werknemers wordt verwacht en de doelen worden niet voortdurend aangepast.
 • Veranderingen

  Veranderingen en de noodzaak voor veranderingen worden effectief gecommuniceerd.
 • Ondersteuning

  Leidinggevenden begrijpen wat hun zorgplicht is en hoe ze mensen kunnen doorverwijzen voor ondersteuning.

Om te zien of de normen worden nageleefd, meet u de impact van geestelijke gezondheidsproblemen op welzijn, aanwezigheid en productiviteit.

Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om beleid te informeren op basis van de onderliggende factoren die van invloed zijn op uw personeel.

Personeelsvoorzieningen voor geestelijke gezondheid op het werk voor het creëren van een zorgzame cultuur

Naast het aanpakken van problemen die de geestelijke gezondheid op het werk ondermijnen, is het ook belangrijk om te kijken naar hetgeen mensen gezond houdt.

Volgens ons onderzoek Health on Demand [gezondheid op aanvraag] naar wat werknemers willen, zeggen drie op de vijf (60%) werknemers dat flexibel werken zeer waardevol is voor hun welzijn. Meer dan de helft (54%) waardeert beleidslijnen en praktijken die een gezonde werkomgeving en een sterk gemeenschapsgevoel creëren (53%). De helft (50%) wil ondersteuning bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, veerkracht en persoonlijke relaties.

Digitale oplossingen helpen ook om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te vergroten. Bijna de helft van de werknemers (47%) vindt de mogelijkheid om een videogesprek te voeren met een therapeut zeer waardevol. Hetzelfde percentage hecht veel waarde aan hulpmiddelen die helpen om vaardigheden op het gebied van oplettendheid en veerkracht op te bouwen zodat zij beter in staat zijn om met druk om te gaan. 

Meer dan een derde van de werknemers (38%) ziet veel waarde bij het inzien van advies over geestelijke gezondheid op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Bijna de helft van alle werknemers vindt virtuele steungroepen voor hen die zich eenzaam en geïsoleerd voelen, zeer waardevol. 45% van de werknemers waarderen de trainingshulpmiddelen die helpen bij het identificeren en ondersteunen van collega’s met psychische problemen. Bijvoorbeeld trainingen voor leidinggevenden op het gebied van geestelijke gezondheid.

Over het algemeen bleek de toegang tot geestelijke gezondheidzorg een positieve invloed te hebben op de manier waarop werknemers zich ondersteund voelden. Twee-derde (64%) van de werknemers met toegang tot geestelijke gezondheidszorg voelt zich zeer goed ondersteund, vergeleken met minder dan de helft (44%) van de werknemers die geen toegang hebben.

Van de werknemers die via hun werkgever toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg :

64%

van de werknemers met toegang tot geestelijke gezondheidzorg geeft aan zich zeer goed ondersteund te voelen tegenover 44% van degenen die geen toegang hebben.

42%

van de werknemers met toegang tot geestelijke gezondheidszorg zegt dat ze minder snel het bedrijf zullen verlaten, tegenover 27% van degenen die geen toegang hebben.

Een psychologisch veilige werkplek creëren

Essentieel voor het stimuleren van de geestelijke gezondheid op de werkplek is het creëren van een psychologisch veilige cultuur waar mensen zich veilig voelen om zichzelf te zijn zonder angst om beoordeeld te worden.

Helaas zorgt het stigma rond veel problemen, waaronder geestelijke gezondheid, ervoor dat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet helemaal zichzelf kunnen zijn.

Veel ouders voelen zich niet in staat om hun kinderopvangverantwoordelijkheden te bespreken en jongere werknemers hebben moeite om toe te geven hoe eenzaam ze zijn. Terwijl 79% van het LGBTQ+-personeel een psychische aandoening heeft gehad waarbij werk de oorzaak of een factor was, zeggen vier op de vijf (81%) werknemers dat ze zich niet op hun gemak voelen om hun geestelijke gezondheidsproblemen met anderen te bespreken.

Door te zorgen dat mensen op het werk zichzelf kunnen zijn, wordt niet alleen de geestelijke gezondheid op het werk bevorderd, maar ook de productiviteit. Uit een belangrijk onderzoek door Google over hetgeen sommige teams effectiever maakt dan andere, blijkt dat teams met een grote psychologische veiligheid hun doelen gemiddeld met 17% overtroffen. Terwijl degenen met veel minder psychologische veiligheid hun doelen gemiddeld met 19% niet realiseerden.

Inclusieve personeelsvoorzieningen die zijn ontworpen om taboe-onderwerpen te normaliseren, kunnen hierbij helpen en bewerkstelligen dat alle werknemers zich gewaardeerd voelen. U helpen om een meer divers personeelsbestand te creëren, zodat u beter kunt reageren op de behoeften van de vele klanten die met deze problemen worden geconfronteerd.

Gevalsanalyse : Professionele dienstverlener pakt geestelijke gezondheidscrisis aan

Toen een bedrijf in de professionele dienstverlening een toename waarnam in het aantal werknemers dat naar psychiaters werd doorverwezen, alsmede een toename van bijna 2% van het aantal particuliere medische claims voor psychische aandoeningen, wilde het meer doen om de belangrijkste gezondheidsrisico’s te begrijpen en aan te pakken.

Na te hebben samengewerkt met Mercer om het beheer van de geestelijke gezondheid te herzien, kon het bedrijf een oplossing voor psychologische trajecten introduceren. Dit traject verwijst niet alleen naar adviseurs en cognitieve gedragstherapeuten ter plaatse als dat nodig mocht zijn, maar biedt ook waardevolle inzichten in de werkomgeving en inherente uitdagingen die een slechte geestelijke gezondheid veroorzaken. Belanghebbenden bespreken vervolgens regelmatig de nieuw vastgestelde uitkomsten om manieren te vinden voor het creëren van een gezondheidscultuur. 

Twee jaar na de implementatie is het aantal claims voor geestelijke gezondheidzorg met bijna 10% gedaald, de totale kosten van werknemerclaims met 13% en de gemiddelde kosten van claims met 16%. Werknemers die ondersteuning nodig hebben, worden sneller geïdentificeerd en door een betere integratie van diensten heeft het bedrijf de waarde van de investering in het traject kunnen benutten. 

Drie manieren om de geestelijke gezondheid op de werkplek te verbeteren

Ontdek hoe geestelijke gezondheid de veerkracht van het bedrijf beïnvloedt

Stel processen in om te ontdekken hoe psychische aandoeningen de veerkracht van de productiviteit, betrokkenheid en veiligheid van het bedrijf beïnvloeden. Gebruik vervolgens de gegevens om te bepalen wat de prioriteiten zijn en wat de juiste bedrijfsstrategie is om dit aan te pakken.

Een bestuurscultuur creëren die de geestelijke gezondheid ondersteunt

Pak de onderliggende problemen aan die leiden tot een slechte geestelijke gezondheid op het werk. Niet in de laatste plaats door stigma’s op het gebied van geestelijke gezondheid in de cultuur aan te pakken, door middel van leiderschap, communicatie en leidinggevendentraining.

Bied diverse programma’s voor geestelijke gezondheidszorg aan

Diversifieer uw programma’s voor geestelijke gezondheidszorg en de verzekeringsdekking om werknemers met de meeste behoeften te ondersteunen. In plaats van alleen ondersteuning te bieden aan hoger betaalde werknemers, richt u zich zowel op preventie als genezing.

Gezondheid op aanvraag 2023. Voordelen voor iedereen: Het geheim van succesvolle werknemers en succesvolle bedrijven

Onze studie kijkt naar de mening van meer dan 17.000 werknemers over de hele wereld en helpt u inzicht te krijgen in het leven en de prioriteiten van uw personeel; hoe u hen op de meest relevante manieren kunt motiveren en ondersteunen, zodat uw organisatie kan groeien.
Bijdrager
Amy Laverock

Global Advice & Solution Leader

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten