People risk 2022 

Ontdek hoe het beheer van people risk op basis van vijf belangrijke pijlers de veerkracht van bedrijf en personeel kan vergroten.

Bij ons onderzoek naar people risks hebben we gekeken naar de individuele risico’s voor werknemers die het grootste potentieel hebben om de bedrijfsvoering te verstoren. Hiermee hebben we de 25 belangrijkste people risks bepaald en ingedeeld in vijf pijlers voor beheer van people risks.

Essentieel voor het beperken van deze risico’s is het inzicht dat mensen de belangrijkste kracht van een organisatie zijn, maar tegelijkertijd ook een aanzienlijk risico kunnen vormen.

In plaats van te reageren op het verloop van gebeurtenissen, moeten HR- en risicospecialisten nu samenwerken om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid, ESG en de toekomst van werk voor werknemers te beperken. Dit vraagt om een goede basis voor risicobeheer, inclusief proactieve maatregelen om werknemers te beschermen.

Bekijk hieronder de belangrijkste resultaten van ons onderzoek naar people risks en download het volledige rapportvoor gedetailleerde inzichten over het beheren van people risks.

De vijf pijlers voor aan personeel gerelateerde risico’s in een organisatie

Op basis van onze wereldwijde enquête onder meer dan 2300 professionals op het gebied van personeelszaken en risicobeheer hebben we vijf pijlers voor people risks bepaald. Er wordt gewezen op de mate waarin het beheer van bedrijfsrisico's zich ontwikkelt en mensen, doelstellingen en winst omvat.
 • Gezondheid en veiligheid

  De overgrote meerderheid (87%) van de organisaties zegt dat gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers de grootste bedreiging vormen voor hun bedrijf. Reden hiervoor is het voortdurende risico op overdraagbare ziekten, inclusief pandemieën, en de noodzaak om de groei van het aantal gevallen van hartziekten, kanker en geestelijke gezondheidsproblemen te beperken. Naast de uitputting van personeel vanwege de toegenomen werkdruk, constante verandering en slechte balans tussen werk en privéleven, waardoor het risico op een burn-out is toegenomen.

  Implicatie: Investeer in secundaire arbeidsvoorwaarden die zich richten op gezondheidsrisico’s om zo de veerkracht van mensen en bedrijven te vergroten.

 • Bestuur en financieel

  Het beheer van comensatie, secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen wordt gezien als de op één na grootste bedreiging voor het bedrijfsleven. Tot de menselijke risicofactoren behoren een eerlijk en zorgvuldig beheer van de plannen en de toenemende kosten van gezondheids-, risicobeschermings- en welzijnsbenefits. Evenals het risico dat uitkerings- en andere HR-programma's niet in overeenstemming worden gebracht met wettelijke vereisten, belasting-, arbeids- en mensenrechtenwetgeving.

  Implicatie: Houd toezicht op alle soorten beloningen, om kostbare fouten en reputatieschade te voorkomen. 

 • Versnelde digitalisering

  De versnelde digitalisering veroorzaakt enkele van de aan mensen gerelateerde risico’s waar organisaties zich het meest zorgen over maken. Deze variëren van cyberbeveiliging en privacybescherming van gegevens tot de impact van automatisering en AI op werknemers. Naar verwachting zullen 85 miljoen banen in 2025 verouderd zijn. Dit leidt tot verouderde vaardigheden en een slechte afstemming van de HR- en bedrijfsstrategie als de personeelsplanning en bijscholing geen gelijke tred houden.

  Implicatie: Denk na over de impact van digitalisering op werknemers om toekomstige problemen te voorkomen.

 • Talentontplooiing

  Risicobeheer van personeelszaken gekoppeld aan talentpraktijken omvat het versterken van de waardepropositie voor het behouden van werknemers en aantrekken van nieuwe werknemers. Evenals de risico's en ongelijkheden in verband met de veranderende aard van het werk. Variërend van mensen die vaker virtueel en in verschillende tijdzones werken tot nulurencontracten. Planning van opvolging, gedrag, cultuur en talentmobiliteit zijn ook risicofactoren voor deze pijler.

  Zoek uit wat werknemers het meest waarderen om de mogelijkheid om toekomstig talent veilig te stellen te vergroten.

 • Milieu en sociaal

  Organisaties voelen druk van klanten, investeerders, werknemers en regelgevers om ervoor te zorgen dat winst niet ten koste gaat van de samenleving of de planeet. Risicofactoren die verband houden met mensen zijn onder meer het bereiken van milieudoelstellingen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en integratie. Het ondersteunen van werknemers met catastrofale gebeurtenissen in het privéleven wordt nu ook gezien als een belangrijke factor voor het beheersen van people risks.

  Pas een ESG-lens toe op beleggingen, arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Download People Risk om meer te weten te komen over het opnieuw stellen van prioriteiten bij het beheren van risico’s voor het personeel en de veerkracht van het bedrijf. Voor inzicht in de grootste people risks waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd en hoe deze kunnen worden beperkt om een duurzamer bedrijf te creëren.

Barrières voor het beheer van people risks

In ons onderzoek naar people risks hebben we ook gekeken naar de barrières voor het aanpakken van aan mensen gerelateerde risico’s in een organisatie, voor elk van de vijf pijlers. De belangrijkste obstakels waren:

Meer dan twee vijfde (43%) van de bedrijven zei dat het veranderen van persoonlijk gedrag de belangrijkste barrière is voor het aanpakken van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Een vergelijkbaar aantal (39%) ziet het veranderen van persoonlijk gedrag als de grootste belemmering om talentrisico’s te beperken, zoals het aanpassen aan de toekomst van werk. Een op de drie (36%) zei dat persoonlijk gedrag ook een belemmering vormt voor de aanpak van sociale en milieurisico’s.

Organisatorische complexiteit is een van de grootste barrières voor elke pijler als het gaat om aan mensen gerelateerde risico’s in een organisatie. Het is ook de belangrijkste belemmering voor de voortgang van de aanpak van bestuurlijke en financiële risico’s. Naarmate bedrijven blijven groeien, zijn er steeds meer risico's op traditioneel gesiloiseerde werkterreinen, wat kan leiden tot inconsequent en star gedrag. Velen hebben moeite om te definiëren wie verantwoordelijk is voor risicobeheer en wie voor risicobeperking, wat leidt tot inconsistenties in de aanpak van risico’s.

Een op de drie bedrijven ziet een gebrek aan bekwame werknemers om risico’s aan te pakken als een belangrijke barrière voor versnelde digitalisering en milieu- en sociale risico’s. Hieruit blijkt hoezeer er in alle sectoren vraag is naar personen met cyberbeveiligings- en ESG-kwalificaties en dat veel bedrijven nog maar net begonnen zijn deze opkomende risico's aan te pakken.

Beheer van people risks met betrekking tot employee benefits

Het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenen en vergoedingen is het op een na grootste individuele risico voor mensen, na cyberveiligheid en gegevensbescherming. Dat is ook gekoppeld aan secundaire arbeidsvoorwaarden vanwege de enorme hoeveelheid persoonsgegevens die betrokken zijn bij het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zonder zorgvuldig bestuur en een bewuste strategie is het onwaarschijnlijk dat secundaire arbeidsvoorwaardenplannen succesvol zijn in het ondersteunen van de veerkracht van het bedrijf. Toch heeft drie vijfde van de bedrijven (59%) geen effectief beleid voor verzekeringen en uitkeringen. Terwijl slechts twee op de vijf (42%) een strategie voor kostenbeheersing heeft. Minder dan één op de drie (31%) werkgevers in het Verenigd Koninkrijk.

In plaats daarvan is het ontwerpen van secundaire arbeidsvoorwaarden essentieel, omdat de gezondheidsvoordelen van werknemers met tweeënhalf keer zo hoog zijn als de inflatie. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar het optimaliseren van uitgaven door gezondheidsrisico’s te verminderen, maar ook naar het veiligstellen van de beste deals van verzekeraars.

Een duidelijke governance-aanpak voor het ontwerp, de levering en financiële beslissingen van secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringsprogramma's zal ook de kosten en risico's verlagen. Denk na over het opzetten van een formeel bestuursproces, inclusief het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden voor het nemen van beslissingen over het ontwerp, de administratie, communicatie, HR-technologie en verzekeringen met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ideeën over het beheer van people risk die u op weg helpen

Risico’s identificeren om de veerkracht van het bedrijf te vergroten
Beoordeel de risico’s op de werkplek, de risico’s verbonden aan bepaalde functies en risicofactoren in de sector om te begrijpen waar de grootste people risks zich bevinden. Kijk naar de analyse van personeelsgegevens om risico’s of blinde vlekken te identificeren en te bepalen of er groepen worden uitgesloten of aan risico’s worden blootgesteld.
Meerjarige beheerstrategieën voor people risks creëren
In plaats van alleen te reageren op onmiddellijke bedreigingen, is het beter om op toekomstige risico’s te anticiperen. Of het nu gaat om AI, toekomstige werk- of milieurisico's. Creëer duidelijke meerjarige strategieën en neem mensen aan vanwege hun vaardigheden, en niet alleen om functies te vervullen, om de vaardigheden zeker te stellen die nodig zijn om toekomstige risico’s aan te pakken.
Kies een preventieve benadering voor beheer van people risks
In plaats van te betalen om problemen op te lossen wanneer ze zich voordoen, moet u risico's en kosten beperken met preventieve strategieën. Kijk naar de onderliggende oorzaken van people risks, zoals cyberrisico’s of het verlies of de afwezigheid van talent, en neem stappen om deze te beperken.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten
   Gerelateerde gebeurtenissen