People Risk 2024 Rapport  

restricted-people-risk-mmb-banner-1535x1535

Dit zijn de 25 belangrijkste risico's voor werknemers volgens meer dan 4.575 HR- en risicoprofessionals.

HR- en risicoprofessionals in 26 markten deelden de belangrijkste risico's voor werknemers die hun gezondheid en welzijn beïnvloeden.

Het People Risk rapport is een gids om personeelsrisico's proactief, voorspellend en gedisciplineerd aan te pakken. Het benoemt de belangrijkste bedreigingen voor het personeelsbestand, hun impact op uw organisatie en een praktische aanpak van risico's. Het onderzoek heeft de 25 risico's gegroepeerd onder 5 pijlers.

Gebruik dit rapport om de belangrijkste risico's voor werknemers in uw organisatie te identificeren, prioriteren en beheren:

 • Ontdek de belangrijkste risico's voor werknemers waarmee bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd
 • Zet een strategie op voor het pro-actief managen van personeelsrisico’s
 • Herken obstakels en pak ze aan om personeelsrisico’s te verminderen.
 • Maak een gezamenlijk innovatief actieplan voor het effectief en proactief beheren van risico’s

Wilt u meer weten over de belangrijkste risico's voor werknemers  en ontdekken welke strategieën helpen om deze risico’s te beperken?

People Risk 2024 Rapport

Gebruik dit rapport als gids voor het beheren van de belangrijkste werknemers- en bedrijfsgerelateerde risico's. Data en inzichten van meer dan 4.575 HR- en risicoprofessionals.

Door een innovatieve en pro-actieve samenwerking van HR- en risicoprofessionals kunnen uw werknemers en uw organisatie gedijen. Investeer in uw mensen en bescherm uw bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over elk van de vijf risicopijlers en Nederlandse resultaten van ons onderzoek

 • 46% van de Nederlandse respondenten maakt zich zorgen over een verhoogd risico op cyberaanvallen als gevolg van een gebrek aan deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging
 • Slechts 31% van de Nederlandse respondenten heeft momenteel effectieve bijscholing van werknemers over het juiste gebruik van AI en automatisering (wereldwijd: 27%); 41% heeft dit wel, maar er is verbetering nodig.

Wacht niet met het aanpakken van AI: Werk samen om de voordelen en risico's van kunstmatige intelligentie te benutten, onverzekerde scenario's te evalueren, veilig gebruik aan te moedigen en een digitale strategie voor werknemers op te bouwen. 

Ontwikkel een personeelsbestand dat slechte actoren bestrijdt: gebruik de gezamenlijke kracht van het personeelsbestand om te beschermen tegen cyberdreigingen, datalekken, misinformatie en diefstal van intellectueel eigendom.

 • 56% van de Nederlandse respondenten gelooft dat een tekort aan arbeidskrachten een grote impact kan hebben op hun organisatie (wereldwijd: 55%)
 • Slechts 23% heeft momenteel een effectieve, duidelijk omschreven employee value proposition (wereldwijd: 30%); 50% heeft dit wel, maar het moet worden verbeterd (wereldwijd: 44%); en 23% is van plan dit binnen de komende 1-2 jaar te implementeren (wereldwijd: 20%)

Vergroot de productiviteit van uw medewerkers: Bestrijd vermoeidheid en verbeter prestaties door te investeren in de basisbehoeften, werkontwerp, vaardigheden en tools van werknemers.

Creeër een veerkrachtige organisatie: bouw een cultuur die staat voor risicobeheer, vertrouwen, uitzonderlijke resultaten en goede gezondheid om voorbereid te zijn op toekomstige crises en de arbeidskrachten te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.

 • 50% van de Nederlandse respondenten maakt zich zorgen of het gezondheidssysteem een crisis aan kan (bijv. een pandemie, natuurramp, oorlog) (wereldwijd: 42%) en 42% maakt zich zorgen over een langere duur van ziekteverzuim, kortdurend en langdurig arbeidsongeschiktheidsverlof en arbeidsongevallenclaims (wereldwijd: 46%)
 • Slechts 31% heeft momenteel effectief beleid, procedures en analyses om de gezondheid van het personeel te bevorderen (wereldwijd: 30%); 52% heeft dit wel, maar het moet worden verbeterd (wereldwijd: 47%)

Word een katalysator voor gezondheidstransformatie: grijp de kans om de gezondheid van werknemers te bevorderen door de overbelaste gezondheidszorg aan te vullen.

Introduceer innovaties die nieuwe zorgmodellen creëren, inclusiviteit van arbeidsvoorwaarden bevorderen en voldoen aan de veranderende verwachtingen van werknemers.

Verbreed de definitie van welzijn op het werk binnen uw organisatie, waarbij het beperken van psychologische risico's naast fysieke veiligheid prioriteit krijgt.

 • 60% van de Nederlandse respondenten gelooft dat onjuiste besluitvorming op het gebied van arbeidsvoorwaarden, beleid en beloningen een grote impact kan hebben op hun organisatie (wereldwijd: 54%)
 • 44% maakt zich zorgen over beperkte mogelijkheden voor kostenbesparing zonder verslechtering van de arbeidsvoorwaarden (wereldwijd: 36%) - en 40% maakt zich zorgen over het nemen van arbeidsvoorwaardenbeslissingen zonder rekening te houden met de langetermijnkosten (wereldwijd: 40%)

Bereid u voor op stijgende kosten van arbeidsvoorwaarden; pas nu uw arbeidsvoorwaardenprogramma’s aan. Anticipeer op opkomende governance hiaten:

implementeer striktere controles en besluitvorming in het licht van toenemende aandacht van belanghebbenden en wetgeving op het gebied van benefits en beloning.

 • 52% van de Nederlandse respondenten gelooft dat onvoldoende dekking voor catastrofale gebeurtenissen in het persoonlijke leven een grote impact kan hebben op hun organisatie (wereldwijd: 54%) - en 54% gelooft dat dit risico waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk zal optreden in de komende 1-2 jaar (wereldwijd: 53%)
 • 41% maakt zich zorgen over onvoldoende door de werkgever gesponsorde en/of door de overheid gefinancierde gezondheidszorgvoorzieningen om klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen te dekken (wereldwijd: 38%) Behandel klimaatrisico's als gezondheidsrisico’s:

erken milieukwesties als risico's voor werknemers, omdat klimaatgebeurtenissen een catastrofale impact hebben op de gezondheid van werknemers, gezinnen en de samenleving.

Minimaliseer verschillen in benefits: verklein gezondheids-, welvaarts- en loopbaanverschillen om een betere welvaart en bescherming voor iedereen te bereiken.

People Risk 2024 Rapport

Gebruik dit rapport als gids voor het beheren van de belangrijkste werknemers- en bedrijfsgerelateerde risico's. Data en inzichten van meer dan 4.575 HR- en risicoprofessionals.

Belangrijke statistieken bekijken

Een hapklaar overzicht van de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek.

Veelgestelde vragen rapporteren

Het People Risk rapport is een cruciale bron voor risicoprofessionals, inclusief iedereen die werkt in een HR-rol in een organisatie en verantwoordelijk is voor het beheren van bedrijfs- en personeelsgerelateerde risico's.  Het is een essentiële bron voor degenen die betrokken zijn bij de groei en het succes van hun bedrijf en helpt bij het nemen van beslissingen bij het prioriteren en beperken van personeelsgerelateerde risico's. 

Het People Risk rapport is een hulpmiddel voor HR- en risicoprofessionals met verantwoordelijkheid voor het beheren van zakelijke en werknemersgerelateerde risico's. Het is een essentiële bron voor degenen die betrokken zijn bij de groei en het succes van hun bedrijf en helpt bij het nemen van beslissingen bij het prioriteren en beperken van personeelsgerelateerde risico's. 

Dit rapport voorziet HR- en risicoprofessionals van bruikbare inzichten die nodig zijn om de huidige en toekomstige onzekerheden in verschillende sectoren, regio's en markten te kunnen aanpakken. Lees casestudy's van klanten en ontdek hoe we andere organisaties helpen, de lessen die ze leren en de toegevoegde waarde die we leveren.

Het People Risk rapport biedt HR- en risicoprofessionals en andere belanghebbenden, innovatieve strategieën om prioriteit te geven aan en effectief om te gaan met risico's die verband houden met de personeelsbezetting binnen uw organisatie. Naarmate de verwachtingen van belanghebbenden toenemen, kunt u beter samenwerken om uw bedrijf en de mensen die er werken te laten floreren. 

U kunt het hier downloaden.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten