Wat zijn 'goed werk'-doelen en waarom moeten organisaties zich zorgen maken? 

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

20 februari 2023

Oorspronkelijk gepubliceerd op de agendablog van het World Economic Forum op 2 januari 2023

Tekort aan talenten, spanningen op de arbeidsmarkt, stijgende inflatie en de heropleving van de vakbonden in veel sectoren hebben een ingrijpende verschuiving in het sociale contract tussen werkgevers en werknemers aan het licht gebracht. Mercer’s Global Talent Trends 2023 rapport gaf aan dat 50% van de c-suite executives aantoonde dat het mogelijk maken van nieuwe manieren van werken een cruciaal aandachtsgebied zou zijn voor 2023. Dit om de balans tussen management en arbeid te herstellen.

Organisaties moeten hun propositie en bedrijfsmodel opnieuw uitvinden, gericht op het creëren van een personeelsgerichte onderneming en wat economisch haalbaar is, om de toekomst van werk te realiseren en aantrekkelijk te blijven voor werkgevers.

Het Good Work Framework van het World Economic Forum, gepubliceerd in mei 2022, gaat dieper in op het menselijke kapitaalcomponent van de S in ESG (milieu, sociaal en bestuur) en biedt een basis. Het kader biedt organisaties een platform voor een evenwichtig basisaanbod in combinatie met ambitieuzere en toekomstgerichte doelen.

5 belangrijke doelstellingen van het Good Work Framework

Het Good Work Framework heeft vijf overkoepelende doelstellingen, elk met één primaire en drie secundaire doelstellingen. Het bevat ook gedefinieerde statistieken voor elk doel, die organisaties kunnen gebruiken om zichzelf op een consistente, standaard en sectoronafhankelijke manier te meten.

Naast de statistieken die nu beschikbaar zijn op de website van het Forum, zijn er richtlijnen voor het stellen van doelen. Deze helpen organisaties in het vaststellen van hun verplichtingen met betrekking tot de goede werkdoelen die ze willen bevorderen. Er zijn ook richtlijnen over waar, wanneer en hoe u inspanningen moet rapporteren.

Goed en fatsoenlijk werk van de toekomst, dat wordt opgemerkt als onderdeel van Doel 8 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, vereist dat organisaties voldoen aan de mensenrechten. Denk aan het elimineren van dwang- of kinderarbeid, en het aanpakken van kwesties zoals:

  • Flexibiliteit op de werkplek voor iedereen.
  • Verantwoorde en ethische inzet van algoritmen en nieuwe technologie.
  • Een diepgewortelde cultuur van diversiteit en inclusie.
  • Welzijn.
  • Eerlijk en voldoende loon voor een fatsoenlijke levensstandaard.
Hoewel sommige van deze kenmerken van goed werk ambitieus lijken, is er al veel vooruitgang geboekt.

De weg vrijmaken

Unilever is een toonaangevend voorbeeld van een organisatie die de toekomst van werk heeft omarmd als een kans, niet als een risico. Het heeft zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat werknemers in zijn directe toeleveringsketen een leefbaar loon verdienen. Er zijn progressieve inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie en het U-werkprogramma, dat contractmedewerkers de voordelen biedt die meestal verband houden met permanent werk, vormt een uitdaging voor traditionele arbeidsmodellen.

Unilever is niet de enige. De rigoureuze inspanningen van Standard Chartered bij het identificeren van - respectievelijk rollen in achteruitgang én rollen die moeten worden uitgebreid - en vervolgens werknemers bij- of omscholen om hen te helpen en nieuwe kansen voor hen te creëren.

De betrokkenheid van Agility op het gebied van eerlijke beloning, de uitgebreide inclusie-initiatieven van HSBC en de inspanningen van Schneider Electric om de geestelijke gezondheid en het algehele welzijn van zijn werknemers te verbeteren en nog veel meer initiatieven zijn allemaal duidelijke tekenen dat organisaties zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om werk opnieuw uit te vinden enrechtvaardiger, ethischer en menselijker te zijn.

Verdere voorbeelden illustreren de snel veranderende werkplek. Succesvolle pilots voor een vierdaagse werkweek, toegenomen vraag naar werken op afstand en wetgeving om een kader en rechten eromheen te bieden en het toenemende aantal tijdelijke werknemers zijn enkele van de trends die wijzen op wat er verandert.

Innovatie in werkmodellen moet echter worden gekoppeld aan inspanningen op het gebied van welzijn en inclusie. Vandaag de dag zegt slechts 56% van de werknemers dat ze flexibel werken voor iedereen aanbieden en 54% is niet van plan om werkzekerheid aan klusarbeiders te bieden, volgens het GTT-pulsonderzoek 2023.

Het Good Work Framework van het World Economic Forum, gepubliceerd in mei 2022, gaat in op het menselijke kapitaalcomponent van de S in ESG (enviromental, social, and corporate governance) en biedt een basis. Het kader biedt organisaties een platform voor een evenwichtig basisaanbod in combinatie met meer ambitieuze en toekomstbestendige doelen.

Wat werknemers willen

Dus wat willen werknemers? In Mercer's 2022 Global Talent Trends-onderzoek beoordeelden werknemers, na werkzekerheid, het merk of de reputatie van de organisatie als de tweede belangrijkste reden waarom ze bij hun huidige werkgever in dienst kwamen (een sprong van de negende plaats vóór de pandemie).

Hoewel de bedrijfsreputatie van een organisatie het resultaat is van vele factoren weegt iemands reputatie als goede werkgever zwaar door bij het overwegen van een baan, vooral met betrekking tot hun staat van dienst op het gebied van welzijn, flexibel werken, ontwikkeling en inclusiviteit.

Dit inzicht biedt werkgevers een enorme kans om zich te onderscheiden als partner in plaats van alleen als werkgever. Hiermee kunnen zij hun aantrekkelijkheid voor toekomstige werknemers vergroten en tegelijkertijd het leven van huidige werknemers verbeteren. Wat goed werk en een gezonde werkomgeving is, is een veranderend landschap – Mercersonderzoek The Truth About What Employees Want toont aan dat leefbaar loon een onderwerp is waarvan de meeste werknemers willen dat hun bedrijf toezeggingen doet en dat reproductierechten nu een overweging zijn.

Standaard statistieken

Het Good Work Framework levert standaardstatistieken om de voortgang te meten ten opzichte van de Good Work-doelen. Normalisatie rond het stellen van doelen en rapportage voor deze doelen stelt toekomstige en huidige werknemers in staat om organisaties te evalueren om met vertrouwen een beter geïnformeerde beslissing te nemen. Omdat de hogere kosten van levensonderhoud voor werkgevers en werknemers de hoogste prioriteit hebben, is het verleidelijk om de focus te verleggen van de hierboven vermelde, ogenschijnlijk complexe initiatieven op de langere termijn om uitdagingen op de kortere termijn, zoals betaalbaarheid en salarisverhogingen, in evenwicht te brengen.

Formule 1-coureur Ayrton Senna zei ooit dat je bij zonnig weer niet 15 auto's kunt inhalen... maar wél als het regent. Het citaat gaat over hoe u kunt bloeien in ongunstige omstandigheden en is een overtuigende reden voor die organisaties die het peloton willen leiden om solide toezeggingen te doen en goed werk voor iedereen werkelijkheid te maken.

Auteurs
Kate Bravery

Een Senior Partner en Mercer’s Global Advisory Solutions & Insight Leader. Zij heeft gewerkt in Azië, Australië, de VS en Europa - om organisaties te helpen een talentvoordeel te behalen via hun mensen.

In haar huidige rol ondersteunt ze de agenda van Mercer op het gebied van thought leadership, kennisbeheer en het in staat stellen van collega's om te verkopen. Ze geeft ook leiding aan oplossingsinnovaties voor HR inkopers en collega's die leren in de Talent, Reward Transformation praktijken. Zij heeft bij Mercer functies bekleed als kantoor-, praktijk- en marktleider en vóór haar huidige functie was zij de Career Global Practices Leader en daarvoor de Growth Markets Regional Practice Leader voor Talent Strategy and Organizational Performance.

Kate is de auteur van het jaarlijkse onderzoek Global Talent Trends van Mercer en spreekt regelmatig over de toekomst van werk. Ze werkt momenteel samen met het World Economic Forum in het kader van hun Good Work Alliance-project om de Good Works normen en statistieken te definiëren. Ze is non-executive director van Digital Frontiers.

Dirk Joubert

Career Consultant

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten