Beleggingsoverwegingen voor endowments en stichtingen in 2023 

Portrait of a black business woman working at the office using a tablet and looking thoughtful
1 december 2022

Het is belangrijk om te begrijpen hoe verschillende scenario’s uw portefeuille en algehele missie beïnvloeden.

Een koers uitzetten door volatiele markten 

Dit jaar luidde een combinatie in van onderling verbonden uitdagingen voor investeerders, van geopolitieke conflicten tot hoge inflatie, problemen met de toeleveringsketen tot volatiliteit op de financiële markten.

In sommige ontwikkelde landen is de inflatie hoger dan 10%, een niveau dat in decennia niet meer is voorgekomen. Als reactie daarop hebben de centrale banken de rente gestaag – en snel – verhoogd tot het hoogste niveau in jaren.

Tegelijkertijd heeft de inval van Rusland in Oekraïne de aandelenmarkten aan het wankelen gebracht, waarbij de wereldwijde indexen in 2022 met maar liefst 25% daalden omdat beleggers het risico afsloegen. Economische sancties en problemen met de energie- en voedselvoorziening hebben de zorgen van investeerders vergroot, vooral in Europa.

Volgens Mercers enquête over endowments en stichtingen noemde de helft van de respondenten een hogere inflatie als één van hun twee belangrijkste beleggingsuitdagingen voor de komende drie jaar. Dit kwam na de zorgen over de verwachte lage beleggingsrendementen. Daarnaast zei 39% dat ze er niet zeker van waren of niet geloofden dat hun portefeuilles voorbereid waren op het inzakken van de markt.

Als uw portefeuille te maken heeft gehad met beleggingsverliezen, dan ligt het vor de hand om pessimistisch te zijn en u te focussen op de slechtste resultaten. Hoewel het verstandig is om voorbereid te zijn op het slechtste scenario en te zorgen dat deze tegenwind op korte termijn geen invloed heeft op de algehele missie en uitgavenplannen van uw organisatie, is het echter ook belangrijk dat u in staat bent om te profiteren van aantrekkelijke kansen.

Om dit te doen, heeft u informatie nodig – en veel informatie. Zonder een duidelijk traject in de komende maanden en jaren kunt u het beste verschillende scenario’s onderzoeken en bekijken hoe deze uw portefeuille, de liquiditeit ervan en het vermogen van uw beleggingen om de missie en doelstellingen van uw organisatie te ondersteunen, kunnen beïnvloeden.

We hebben vier belangrijke strategische problemen geïdentificeerd waarmee E&F (Enhancement & Financing [verbetering & financiering]) -afdelingen momenteel worden geconfronteerd. In dit rapport introduceren we benaderingen om door de strategische problemen heen te navigeren zodat succes op de lange termijn gerealiseerd kan worden, terwijl de kortetermijnverstoringen beheerst worden.

In plaats van overhaaste beslissingen te nemen op basis van marktbewegingen, moeten endowments en stichtingen de tijd nemen om hun strategie te beoordelen, verschillende scenario’s te modelleren en te zorgen dat ze zoveel mogelijk relevante informatie hebben, zodat ze op het juiste tijdstip kunnen handelen.

Vier aandachtsgebieden voor endowments en stichtingen

Hoge inflatie en rentetarieven vormen aanzienlijke uitdagingen voor endowments en stichtingen en hierdoor kan het moeilijk zijn om een reëel rendement te behalen waarmee de koopkracht op peil gehouden wordt. Deze omstandigheden brengen ook kansen met zich mee, het is dus belangrijk om volledig voorbereid te zijn om de risico’s te beperken en de kansen te grijpen.

Zorgen over inflatie aanpakken :

 • test uw portefeuille op stress
 • herzie uw obligatietoewijzing
 • verken de beschermingsopties tegen inflatie
 • beoordeel uw uitgavenplannen

Het recente verzet tegen beleggen in ESG, in combinatie met zorgen over ‘groenwassen’, kan ertoe leiden dat sommige endowments en stichtingen hun benadering van milieu- of maatschappelijke kwesties heroverwegen. Hoewel regelmatige beoordelingen belangrijk zijn, moet u ervoor zorgen dat u zich blijft richten op langetermijndoelen en -doelstellingen.

Overwegingen voor duurzaam beleggen :

 • neem contact op met uw vermogensbeheerders
 • verken de afstemming op uw bredere doelstellingen
 • grijp kansen op de lange termijn
 • modelleer klimaatscenario’s

endowments en stichtingen zijn perfect gepositioneerd om te profiteren van de unieke kwaliteiten van private market asset classes, aangezien ze echt voor de lange termijn kunnen beleggen. Andere beleggers kunnen te maken krijgen met tegenslagen op de korte termijn, ga dus op zoek naar mogelijkheden om toegang te krijgen tot beheerders op het moment dat anderen een stapje terug doen.

Overwegingen voor het beleggen in alternatieve markten :

 • beoordeel de toewijzingen op de particuliere markten
 • beoordeel de kansen samen met de beste vermogensbeheerders
 • verken welke investeringen aansluiten bij uw doelstellingen
 • geef prioriteit aan diversificatie

Als langetermijnbeleggers, willen endowments en stichtingen na de wisselvalligheid van dit jaar graag tegen meer aantrekkelijke prijzen inkopen in langlopende tendenzen in openbare markten. De groei, technologische vooruitgang en demografische verschuivingen van China zijn allemaal voorbeelden van thema’s die de overhand gaan krijgen door de onzekerheden op korte termijn.

Overwegingen voor tendenzen in de publieke markten :

 • beoordeel uw blootstelling aan opkomende markten
 • verken wereldwijde thema’s
 • beoordeel managers en flexibiliteit

Een koers uitzetten in volatiele markten

Kom meer te weten over de vier belangrijkste overwegingen met betrekking tot endowments en stichtingen in 2023.

Global Not for Profit Investment Survey bevindingen** 

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste bevindingen van Mercers eerste enquête over Wereldwijd investeren in liefdadigheidsinstellingen.
65%

Toewijzen aan alternatieven

65% ziet diversificatie buiten de traditionele categorieën activa als hun grootste kans in de komende drie jaar. 

55%

Deskundig advies inwinnen

55% van de deelnemers aan de enquête zegt dat ze externe expertise gebruiken voor hulp bij het navigeren door deze complexiteit. 

39%

Duurzame beleggingen

39% van de deelnemers aan de enquête denkt dat het behalen van hun ESG-beleggingsdoelen betekent dat het rendement in gevaar komt. 

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten