2022 Wereldwijde not-for-profit investment survey 

A group of people is sitting at a table during a business meeting in a bright, modern office. The team is talking business while pie charts can be seen hanging on the wall. Big bright windows are seen in the background.
1 juli 2022

Wat denken not-for-profit beleggers over de huidige marktomgeving waarin ze de komende jaren naar verwachting voor talrijke uitdagingen zullen komen te staan?

Dat is precies wat we met onze wereldwijde Not-for-Profit Investment Survey te weten wilden komen. In het rapport kunt u de bevindingen van de enquête nu analyseren. We hebben de meningen en intenties van not-for-profit beleggers van over de hele wereld over een reeks onderwerpen onder de loep genomen, waaronder hun vertrouwen in het behalen van hun beleggingsdoelstellingen, beleggen in particuliere markten, duurzaamheid en de noodzaak om een deel van hun verantwoordelijkheden uit te besteden aan externe deskundigen. Naast het rapporteren over de resultaten, hebben we een reeks mogelijke actiepunten vastgesteld voor non-profit organisaties die hun kansen op het bereiken van verschillende doelstellingen willen maximaliseren.

Wat not-for-profit beleggers ons vertellen

59%

van de enquêtedeelnemers zegt dat lage verwachte toekomstige rendementen hun grootste uitdaging zijn in de komende drie jaar

65%

van de respondenten ziet diversifiëren van traditionele beleggingscategorieën als hun grootste kans in de komende drie jaar.

55%

van de deelnemers aan de enquête zegt dat ze externe expertise gebruiken om deze complexiteit te helpen navigeren 

39%

van de enquêtedeelnemers denkt dat het behalen van hun ESG-beleggingsdoelen betekent dat het rendement in gevaar komt.

Acties die not-for-profit beleggers kunnen ondernemen

Laag verwacht toekomstig rendement (59%) en inflatie (50%) zijn de komende drie jaar de twee grootste beleggingsuitdagingen voor not-for-profit beleggers.

Actiepunten

 • Bekijk hoe de activa in uw portefeuille waarschijnlijk zullen presteren in een periode van aanhoudende hoge inflatie
 • Welke beleggingscategorieën bieden bescherming tegen inflatie
 • Houd rekening met activa die waarschijnlijk goed zullen presteren in een omgeving van stijgende rentepercentages die het gevolg zijn van pogingen van centrale banken om de inflatie onder controle te krijgen

65% van de respondenten ziet diversifiëren van traditionele beleggingscategorieën als hun grootste kans in de komende drie jaar.

Actiepunten

 • Beslis wat u probeert te bereiken en wat u wilt dat uw toewijzing aan particuliere markten doet voor uw portefeuille
 • Maak gebruik van experts om beleggingscategorieën te identificeren, een duidelijk toezeggingsplan te ontwikkelen en te zorgen voor de juiste schaal 

44% van de respondenten zegt dat hun portfolio’s vandaag de dag complexer zijn dan drie jaar geleden.

Actiepunten

 • Overweeg aanvullende bestuursmodellen (outsourcing, uitbreiding van personeel, enz.) om te zorgen voor effectieve  sourcing, beoordeling en uitvoering die interne vaardigheden aanvullen
 • Controleer regelmatig uw provider om ervoor te zorgen dat hij/zij het beste in staat is om aan uw veranderende behoeften te voldoen

72% van de respondenten geeft aan van plan te zijn hun blootstelling aan ESG-gerichte beleggingen in de komende 12 maanden te verhogen of aanzienlijk te verhogen. 39% denkt echter compromissen te moeten sluiten ten aanzien van hun beleggingsdoelstellingen, en van die groep denkt 57% compromissen te moeten sluiten ten aanzien van absoluut rendement. 

Actiepunten

 • Ontwikkel een duidelijk beleid voor alle belanghebbenden van uw organisatie met betrekking tot verantwoord beleggen. Neem hierbij kwesties op in afstemming met de missie: diversiteit, gelijkheid en inclusie, en klimaatrisico
 • Als u een positieve impact wilt hebben, ga dan verder dan uitsluitingen en kies voor thematische of impactstrategieën met meetbare resultaten op het gebied van rentmeesterschap en betrokkenheid.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten