Risk-advies en due diligence voor beleggers

Wij helpen bij het uitvoeren van due diligence en het beperken van operationele risico's binnen uw portefeuilles en strategieën. Wij beoordelen asset managers, custodians en andere dienstverleners als gids bij het nemen van beslissingen en het halen van governance{ut}doelen. We kunnen ook uw interne operatie reviewen om er zeker van te zijn dat die in lijn is met de best practices van Mercer.

Operationele due diligence is essentieel bij beleggen

Een beleggingsportefeuille opbouwen en onderhouden vergt veel inspanning in een groot aantal functies. Een van de belangrijkste werkgebieden is operationele due diligence. Een gedetailleerd inzicht krijgen in een dienstverlener waar u mee wil gaan samenwerken, is proces met veel verschillende lagen - en zeer essentieel. Bij het selecteren van asset managers geeft uw operationele due diligence-proces inzicht in hun beleggingsstrategieën, structuur, middelen, beleid, systemen en andere essentiële onderdelen.

Bij due diligence-beoordelingen willen we u allereerst helpen om goed gerunde asset managers en andere dienstverleners zoals custodians, te onderscheiden van hen die u meer en onnodige risico's en kosten bezorgen. Wij kunnen u helpen deze aanbieders te beoordelen en u ondersteunen met risicobeperking.{ut}

Afwegingen bij het beoordelen van dienstverleners

Bij iedere asset manager die u selecteert voor uw portefeuille, gaat u een nieuwe relatie aan met een nieuwe organisatie. Dit brengt uitdagingen, risico's en kansen met zich mee.

Wij geloven dat een stevig operationeel due diligence-proces essentieel is om uw organisatie beleggingsdoelen te laten bereiken en tegelijkertijd risico's te beheersen.{ut}

Onze uitgebreide assessment kan helpen om goed gerunde asset managers met goed gecontroleerde operationele omgeving te onderscheiden van diegenen die u mogelijk blootstellen aan onnodige risico's en kosten.

Met het aanstellen van een custodian begint een van uw belangrijkste zakelijke relaties. Uw custodian is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van uw assets, de nauwkeurige verwerking en het beheer van uw beleggingsdata. Met inbegrip van alle administratieve zaken die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken rond uw beleggingen.

Naar onze ervaring is het essentieel voor het succes van een organisatie dat een custodian op een lijn zit met wat u nu en in de toekomst nodig heeft. Een goede en degelijke beleggingsadministratie en interne controles vormen de hoekstenen van ongeveer ieder onderdeel van uw beleggingsactiviteiten.

Vier fasen van een robuust operationeel due diligence-proces

Een robuust operationeel due diligence-proces kan het verschil maken wanneer u in zee wilt gaan met dienstverleners{ut}die het beste gepositioneerd zijn om uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Deze vier belangrijke aandachtsgebieden kunnen u helpen de nodige informatie aan het licht te brengen:
 1. Begrijp het operationele bedrijfsmodel 
  Zorg voor een algemeen begrip van het operationele bedrijfsmodel van uw asset manager (of andere aanbieder). In deze eerste fase is dat een overzicht op hoog niveau van de kwaliteiten, cultuur en prioriteiten van de organisatie.
 2. Kies waar mogelijk voor vergaderingen op hun locatie 
  Het kan nuttig zijn om de werkomgeving van een dienstverlener zelf te verkennen en zo na te gaan of het bedrijf over de resources beschikt om uw mandaat en bredere doelstellingen te ondersteunen. Als dat kan, is een vergadering op hun locatie een goed hulpmiddel om uw eerste bevindingen te verifiëren en te valideren.{ut}
 3. Documenteer uw bevindingen 
  Na uw beoordeling ter plaatse is het essentieel om uw bevindingen te documenteren en eventuele aanvullende informatie vast te leggen ter ondersteuning van uw besluitvorming. Nauwkeurige vastlegging van operationele due diligence-resultaten helpt ook om toezichthouders en belanghebbenden te tonen dat uw processen kwalitatief goed zijn.
 4. Plan uw volgende stappen 
  Met een grondig en goed gedocumenteerd proces bent u vervolgens goed in staat om eventuele vervolgacties te ondernemen en zorgen te adresseren. Uw operationele due diligence-resultaten helpen u als het goed is om met vertrouwen beslissingen te nemen, passend bij uw specifieke risicobereidheid.

Hoe we uw operationele due diligence-behoeften kunnen ondersteunen{ut}

Door gebruik te maken van onze uitgebreide ervaring in de beleggingssector, kunnen wij u helpen om beter te begrijpen waar u aan moet voldoen. We hebben toegang tot vele inzichten, inclusief een bedrijfseigen database van industrie practices en analytische tools. Ons team van 50 professionals1 zijn gevestigd in de regio's Pacific, Noord-Amerika, Europa en Azië. 
 • Operationele risk-beoordeling

  Wij helpen u om een operationeel due diligence-proces te ontwikkelen dat voldoet aan uw governance vereisten en budget. Ons assessment proces en onze bedrijfseigen benchmarking ten opzichte van de best practices van Mercer helpen bij het selecteren en controleren van voor u geschikte dienstverleners. 
 • Advies over operationeel risico

  Door gebruik te maken van ons operationele due diligence-kader kunnen we assessments en aanbevelingen doen over verbeteringen in uw beleggingsproces. Wij kijken met u of uw huidige bedrijfsmodel passend en concurrerend is ten opzichte van peers.
 • Advies over custodians

  Wij hebben uitgebreide ervaring met het adviseren over custodian selectie. Ons evaluatieproces en eigen benchmarking ten opzichte van best practices kunnen u helpen bij uw missie om de meest geschikte dienstverleners te selecteren.
 • Securities lending

  Wij kunnen met u een programma opzetten dat kostenvoordelen van uw investeringen optimaliseert en er tegelijkertijd voor zorgen dat u de juiste kredietverstrekkers hebt om risico's te beperken en uw gestelde targets te behalen. 
 • Doorlopende monitoring

  Wij helpen bij het opzetten van monitoring voor continu management van alle operationele risico’s verbonden aan uw beleggingen.
 • Lokale expertise

  We hebben over de hele wereld professionals klaarstaan om u te ondersteunen. Wij kunnen de regionale nuances beoordelen in de verschillende rechtsgebieden waarin u en uw dienstverleners actief zijn. 

Hoe we een wereldwijde verzekeraar hielpen met due diligence

Een wereldwijde verzekeraar en asset manager was op zoek naar operationele due diligence-ondersteuning voor zijn portefeuille van meer dan 110 externe asset managers.

Een interne audit onthulde een behoefte aan stevige operationele due diligence en toezicht op externe vermogensbeheerrelaties. Onder meer een analyse van de governance, reputatie, compliance, operations en factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). De klant wilde ook een risico-scoresysteem om onderdelen met mogelijke zorgen uit te lichten.

De aanbieder van operationele due diligence had schaal en expertise nodig: voor het aanzienlijke aantal asset managers, maar ook vanwege de complexiteit bij de klant.{ut}

Door nauw samen te werken met stakeholders van de klant, konden we een hoog niveau van professionaliteit en technisch vermogen laten zien.

Door de combinatie van verschillende operationele due diligence-producten kon de klant voldoen aan timing- en budgettaire vereisten.

Onze eigen database met operationele due diligence-rapporten was zeer nuttig voor de klant en vormde de basis voor de besluitvorming over (her)benoemingen van externe beheerders.

Ons team onderscheidt zich ook door de robuuste aanpak van operationele due diligence voor alle soorten managers wereldwijd.

Hier vindt u alles: MercerInsight® Community

Vereenvoudig het zoeken. Ontvang strategisch onderzoek op maat van uw interesses van thought leaders in de beleggingssector, waaronder Mercer en honderden uitgevers van derden. Lidmaatschap kost niets en aanmelden kan binnen enkele seconden.
Sluit u aan bij de community

Benut kennis in de breedte en de diepte

$16,45T

USD $16,45 biljoen aan wereldwijde activa onder advies 1

$ 393 mld

USD 393 miljard aan wereldwijde activa onder beheer 2

12K+

Meer dan 12.400 beleggingsstrategieën beoordeeld als 3

7000+

Meer dan 7.000 vermogensbeheerders beoordeeld als 4

* 1 30 juni 2022,  2 31 december  2023,  3 30 juni 2022,  4 30 juni 2022

Gerelateerde inzichten  Neem contact op met onze due diligence-specialisten