God forvaltning kan styrke din portefølje 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
1. januar 2023

Vi mener, at en tydelig forvaltningstruktur er afgørende for langsigtet succes og modstandsdygtighed under modgang.

forvaltning er et område, der ofte bliver overset af travle investorer, da det kan virke mindre spændende end aktivallokering eller discipliner til ledelsesudvælgelse. Vi mener dog, at dette tema er afgørende for at kunne imødekomme nogle af de største udfordringer, som din organisation står overfor.

Udfordringer for institutionelle investorer

 • Lavere afkast og mere usikkerhed

 • Ineffektiv drift

 • Øget kompleksitet og regulering

 • Leder- og strategiopsyn

 • Likviditetsstyring

 • Omkostningsstyring og -gennemsigtighed

Hvad er god porteføljeforvaltning?

Optimering af din investeringsportefølje for at få adgang til muligheder og mindske risici er kun en del af at nå dine langsigtede mål. Det er afgørende for din organisations evne til at navigere i gode og dårlige tider, at du sikrer, at du anvender en robust driftsstruktur og robuste driftsprocesser.

At have en tydelig forvaltningstruktur kan hjælpe med at strømline din beslutningstagning og potentielt give dig en vigtig fordel, når du investerer. Det betyder, at vi uddelegerer opgaver til erfarne, specialiserede teams enten internt eller eksternt, samtidig med at vi opretholder klare rapporteringslinjer og skaber det grundlag, hvorfra du kan opbygge din strategi og portefølje.

God forvaltning hjælper dig med at:

 • formulere en optimal investeringsstrategi, der tager højde for de unikke faktorer, der påvirker din organisation.
 • holde styr på markedsbevægelser, der påvirker porteføljeallokeringer, og reagere i overensstemmelse hermed.
 • Overvåge rente- og inflationsrisici, der kan udhule langsigtede investeringsafkast.
 • Identificere driftsmæssige farer, såsom handelsfejl og likviditetsfælder, med det formål at reducere disse risici.

Det, som vi kalder en “forvaltningsfordel”, hjælper dig med at forblive sikker på, hvordan din investeringsportefølje vil reagere, selv under de sværeste markedsforhold.

En forvaltningsmæssig fordel understøtter, at vores kunder får adgang til rettidige oplysninger, reagerer hurtigere og træffer effektive beslutninger. Dermed kan de håndtere risici og udnytte nyopståede muligheder. God forvaltning understøtter alt, hvad vi foretager os.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Tag kontrol over din portefølje

I løbet af de sidste 15 år har vi oplevet, hvordan tydelig investeringsforvaltning kan forbedre resultaterne og fastholde dit fokus på dine mål, uanset markedsforholdene.

Globale begivenheder, såsom finanskrisen i 2007-09 eller COVID-19-pandemien, er gode eksempler på, hvordan en robust forvaltningsstruktur kan hjælpe dig med at navigere i de sværeste perioder. At vide, hvordan man skal reagere, før tingene sker, skaber tillid til den langsigtede modstandsdygtighed i din portefølje.

Bedre forvaltning handler om at tage kontrol over din investeringsportefølje og strategi. Vi har identificeret nogle nøglefaktorer, der kan påvirke styrken af din investeringsforvaltning.

Vigtige skridt til skabelse af en god investeringsforvaltningsproces 

Det første skridt er at være klar over, hvad du forsøger at opnå. At udtrykke dette klart vil hjælpe dig med at opbygge en forvaltningsstruktur, der styrer i denne retning.

Når du kender din ønskede slutdestination, kan du begynde at planlægge rejsen. Din investeringsstrategi bør afspejle dit/dine mål(e) med passende niveauer af diversificering og kompleksitet.

Du kan stille dig selv spørgsmål såsom: “Hvor meget vil du gøre internt, og hvor meget vil du outsource?”, “Vil du samarbejde direkte med formueforvaltere, eller vil du bruge tredjepartsspecialister?” Og “Hvordan vil du opretholde et effektivt opsyn med dine udbydere?”.

En forståelse af, hvordan forskellige strategier, aktivkategorier og markeder interagerer med hinanden, vil hjælpe dig med at opbygge en effektiv og diversificeret portefølje.

Aktivallokering er en af de vigtigste beslutninger, en investor træffer. En grundig vurdering af risici er afgørende for at opbygge en portefølje, der søger at opfylde dine mål, samtidig med at den positioneres til at udnytte muligheder og afbøde uforudsete risici rettidigt. 

Research og udvælgelse af formueforvaltere er et specialiseret færdighedssæt, der kræver betydelige ressourcer. Selv verdens største, suveræne formuefonde er helt eller delvist afhængige af specialiserede research-udbydere. Driftsmæssig due diligence er også et specialiseret færdighedssæt, som næsten alle institutionelle investorer ofte outsourcer til specialiserede udbydere.

Hvis du definerer klare politikker for at afbalancere din portefølje til en fastsat aktivallokeringsplan, vil det hjælpe med at styre ind- og udstrømninger og fastholde en disciplineret, langsigtet tilgang i vanskelige tider.

At have en klar plan, etablerede processer og pålidelige rapporteringslinjer vil hjælpe med at opfylde alle lovmæssige krav og sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

Et effektivt opsyn kræver klare rapporteringslinjer og regelmæssig, tydelig og direkte kommunikation med formueforvaltere og andre udbydere. Dette vil hjælpe dig med at identificere, forstå og håndtere risici, når de opstår.

Måske er de mest ressourcekrævende aktiviteter i investeringsprocessen overvågning af porteføljer og ledere samt rapportering til alle interessenter om alle aktiviteter. Det er afgørende at have de nødvendige ressourcer og den påkrævede infrastruktur for at kunne gøre dette effektivt, for ellers vil interessenterne ikke have tillid til investeringsprocessen.

En plan for modstandsdygtighed

At sikre en tydelig forvaltningsstruktur hjælper med at opbygge en solid base, der gør det muligt for dig at holde styr på, hvad der sker i dag, og være klar til at håndtere fremtiden.

Forvaltningsfordelen” i praksis

Pandemien mindede os alle om, at vi ikke har ret megen kontrol over de finansielle markeder. Hvis du allerede havde håndteret spørgsmålet om forvaltning i din organisation, havde du ét tema mindre at bekymre dig om. Vi kan ikke kontrollere, hvad de globale markeder gør, men vi kan kontrollere vores reaktioner og de beslutninger, vi træffer. Dette er essensen af “forvaltningsfordelen”. Investorer, der var godt forberedt på pandemien, havde:

 • Vedtaget diversificerede strategier
 • Etableret driftsstrukturer, der klart definerede og tildelte opgaver
 • Implementeret effektive risikostyringspolitikker og -processer
 • I nogle tilfælde anvendes dynamiske strategier for aktivallokering til at udnytte muligheder og mindske risici.

Ved at beskæftige sig med disse og med de andre områder, der er skitseret i denne artikel, kan du få adgang til rettidige oplysninger, træffe effektive beslutninger og reagere hurtigere end dem, der måske ikke har så robuste strukturer. 

I gode og dårlige tider 

Det er også nyttigt at have en “forvaltningsfordel” i mere konventionelle perioder. En robust struktur tildeler vigtige, driftsmæssige opgaver, såsom afbalancering, til fagfolk, der er bedst forberedt til at udføre dem.

En god struktur kan også afbøde ændringer på aktivkategori- eller ledelsesniveau og hjælpe med at styre omkostningerne mere effektivt på tværs af en portefølje. Dette giver dig mere tid til at identificere nye muligheder og innovere for at gøre fremskridt hen imod dine mål ved at implementere nye investeringsstrategier og ideer gennem førsteklasses formueforvaltere og undersøgelser gennemført af erfarne fagfolk.

Alt dette er afgørende for, at du kan forberede dig på det, som fremtiden bringer.

Styrkelse af dine processer 

Ved at opdele forvaltningsopgaverne i strategiske prioriteter og igangværende aktiviteter kan du tydeligt se og beslutte, hvor tiden bruges mest nyttigt, og hvordan du bedst forvalter din formue. Du ønsker måske at anvende eller forbedre interne teams eller outsource funktioner til eksterne udbydere, så du kan fokusere på andre områder.

Der er intet enkelt svar på, hvordan man skaber en robust forvaltningstruktur, og du må heller ikke føle dig presset ind i en standardløsning. Afhængigt af din organisations størrelse, omfang, modenhed og interne ekspertise har du brug for en specifik struktur, der afspejler dine behov.

Ingen kan forudsige den fremtidige vej for globale markeder eller økonomier, eller hvilke eksterne faktorer der kan påvirke dem. Det betyder, at det er vigtigt for dig at implementere de rette strukturer og processer, så du kan håndtere risici, træffe bedre beslutninger, forfølge dine mål og optimere dine resultater. 

Relaterede emner

Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter