Forvaltningsløsninger for institutionelle investorer

Bedre investeringsforvaltning understøtter alt, hvad vi foretager os, og vi ved, at det også er vigtigt for din organisation. I løbet af de sidste to årtier har vi opbygget robuste driftsmæssige kapaciteter og systemer for porteføljeforvaltning for at imødekomme dine behov. Ved at hjælpe dig med at udarbejde en strategi og opbygge en robust, driftsmæssig ramme for beslutningstagningsprocessen, styrer vi dig mod en mere tidseffektiv, omkostningseffektiv og robust tilgang til forvaltning.

Stærk investeringsforvaltning er grundlaget for en succesfuld portefølje

Markedsudsving er uundgåelige, men den rigtige forvaltning af porteføljen kan hjælpe dig med at modstå stormen. Forvaltning er et kritisk aspekt af din portefølje. Når der opstår udsving, giver det dig mulighed for at handle i stedet for at reagere, hvis der er klar implementering og robuste kontrolsystemer på plads.

Bedre investeringsforvaltning hjælper dig med at holde fokus på dine mål, mens du forfølger investeringsresultater. Vi har mere end 15 års erfaring med at hjælpe kunder med at integrere forvaltning i deres investeringsbeslutninger. I vores robuste forvaltningsstruktur tildeles opgaver til erfarne, dedikerede teams, der er i stand til at forfølge muligheder på en omkostningseffektiv måde. Dette kan hjælpe med at strømline beslutningstagning og kan føre til forbedrede investeringsresultater.

En stærk forvaltningsstruktur bør være udgangspunktet, hvorfra alle investorer former deres mål, investeringsstrategier og porteføljedesign. Investeringer kan nemt og hurtigt køre af sporet uden et solidt forvaltningsfundament. Det kræver tid og vitale ressourcer at få dem tilbage på sporet. Bedre forvaltning handler om at give dig selv kontrollen.

Håndtering af nøgleproblemer med robust forvaltning

Markedsbevægelser vil altid forekomme, men de bliver hyppigere og mere ekstreme på globalt plan. Dette lægger et stigende pres på porteføljer og institutionelle investorer. En strømlinet forvaltningsstruktur kan hjælpe med at træffe beslutninger på en effektiv måde og hjælpe dig med at bevare kontrollen.

Etablering af en klar forvaltningsstruktur kan hjælpe dig med at mindske en lang række investeringsrisici og skiftende regulering/lovgivning. Hvis disse risici ikke håndteres korrekt, kan de kompromittere investeringsresultaterne.

En stærk forvaltningsstruktur kan give dig information og øget gennemsigtighed, som du har brug for til at overvåge, forstå og styre det brede spektrum af omkostninger, der afholdes, når du kører en sofistikeret investeringsportefølje.

Tre trin til at definere din forvaltningsstrategi

Når det drejer sig om at definere din forvaltningsstruktur, foreslår vi, at du overvejer at indføre en tretrinsproces. Ved at analysere dine strategiske prioriteter og løbende aktiviteter på hvert trin kan du beslutte, hvor din tid bedst vil blive brugt, og hvordan dine investeringsforpligtelser bedst kan opfyldes.

Når du har defineret dine vigtigste prioriteter, kan du overveje, om du skal opbygge et større internt team til at påtage sig alle nødvendige opgaver. Det kan være fornuftigt at overveje at udpege ekstern support som en forlængelse af dit team for at hjælpe dig med at opfylde dine forpligtelser.

Vi kan hjælpe med at gennemgå dine aktuelle omstændigheder, etablere status for dine forvaltningsstrukturer og evaluere, hvor du ønsker dem. Denne fase dækker design af investeringsstrategi og implementering af aktivallokering.

Vi kan hjælpe med at sikre, at din portefølje reagerer på markedsændringer ved at fokusere på problemstillinger såsom aktivallokering, forvalter-research, valg af forvalter og porteføljeopsætning for at søge optimale resultater for dig og dine kunder.

Ved at måle, analysere og evaluere alle relevante ændringer kan du optimere din portefølje for at sikre, at den når dine investeringsmål. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at dine rapporterings- og lovmæssige krav altid opfyldes.

Tolv overvejelser for bedre investeringsforvaltning

Vi fremhæver 12 overvejelser, der kan hjælpe dig med at opbygge en stærk base og forbedre deres overordnede forvaltning.

Arbejd sammen med en investeringspartner for at hjælpe dig med at opbygge en effektiv forvaltningsstruktur

Vi samarbejder med institutionelle investorer over hele verden og på tværs af alle brancher og hjælper dem med at opfylde deres overordnede investeringsmål og -forpligtelser. Vi kan hjælpe dig med at etablere mere varierede strategier og driftsstrukturer, så du er forberedt og kan reagere, når markedsudsving forekommer. Du vil også være i stand til at udnytte potentielle muligheder, mens andre håndterer konsekvenserne.

Vi er i stand til at implementere systemer for at give dig tillid til, at du har de rigtige folk til at gøre de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Dette bør give dig mulighed for at forbedre tilsynet med og forvaltningen af din portefølje, samt give os mulighed for at hjælpe dig med at forberede dig på den næste udfordring. Vi kan også hjælpe dig med dine ansvarsområder i forbindelse med forvaltning.

At have klare beslutningstagningsprocesser og ansvarsområder (etableret gennem en udliciteret forvaltningspartner) betyder, at rutinemæssige driftsopgaver tildeles de mennesker, der bedst kan udføre dem.

En effektiv forvaltningsstruktur kan også udjævne ændringer på aktivklasse- eller forvalterniveau. Dette kan hjælpe dig med at styre omkostningerne mere effektivt på tværs af din portefølje. Det kan også gøre det muligt for din portefølje at benytte sig af nye investeringsstrategier, der identificeres af vores brancheførende research.

Sådan hjælper vi kunder med at håndtere forvaltning 

  • Vi vurderer porteføljer for effektivitet, diversificering, innovation og potentielle forbedringsområder.
  • Vi skaber systemer, der hjælper dig med at reagere hurtigt, når det er nødvendigt. 
  • Vi analyserer konstant dine aktiebeholdninger og risikoeksponeringer for at reducere din tilsynsbyrde. 
  • Vi hjælper dig med at føle dig sikker på, at din portefølje er klar til at forvandle kriser til muligheder.

Brug af en investeringsløsning til at opnå en forvaltningsmæssig fordel

En forvaltningsmæssig fordel gør det muligt for vores kunder at få adgang til rettidige oplysninger, reagere hurtigere og træffe effektive beslutninger. Dette hjælper dem med at håndtere risici og udnytte nye muligheder. God forvaltning understøtter alt, hvad vi foretager os som investeringspartner.
Michael Dempsey

President, Investments and Retirement

Relaterede løsninger
    Relaterede indsigter
      Relaterede podcasts