Finansielle mellemmænds vigtigste overvejelser i 2023 

Gruppe af personer på et forretningsmøde
1. december 2022

En kraftig stigning i makroøkonomisk volatilitet blev enden på et årti med ekstremt gode resultater for 60/40-porteføljer.

Nu står investorerne overfor udfordringer med høj inflation, stigende afkast og markedsvolatilitet. For at sætte dette i perspektiv varierede inflationen på tværs af alle 38 medlemmer af OECD fra 2010 til 2020 (før pandemien) mellem 0 % og 3 %1. Nu er den på over 10 %. Dette, kombineret med synkroniserede rentestigninger (implementeret af store centralbanker som en reaktion på inflationen), risikerer at udløse en global recession. Om denne økonomiske krise bliver begrænset eller alvorlig, afhænger ironisk nok delvist af inflationens uforudsigelighed og yderligere reaktioner fra centralbankerne.

I denne rapport diskuterer vi den regionale, pengepolitiske spredning og ser på, hvordan rådgivere og deres kunder kan sikre, at porteføljerne opdeles både på tværs af og inden for aktivkategorierne samt i forhold til geografi, sektorer, faktorer, investeringsstile og ikke-traditionelle markedsbetaer. Denne diversificering er afgørende, da den gør det muligt at forberede sig på en periode med højere renter og længere løbetider, og usikre vækstprognoser.

Stigende geopolitiske risici og stramme økonomier betyder, at formueforvalterne står overfor et mere og mere udfordrende investeringsperspektiv. De nøgleområder, som vi har behandlet i denne rapport, vil hjælpe rådgiverne og deres kunder med at navigere i det kommende år.

Finansielle mellemmænds seks vigtigste overvejelser

 • 1. Sådan navigerer du i recessionsrisiko

  Den globale recessionsrisiko stiger, efterhånden som centralbankerne hæver renterne
 • 2. Reaktion på temaer på private markets

  Udformning af innovative strategier og bæredygtige muligheder
 • 3. Hedgefondenes renæssance

  Genopdagelse af hedgefonde i en verden med lavt afkast
 • 4. Vedtagelse af en pragmatisk tilgang til net-zero

  ESG-integration og engagement i stedet for direkte udelukkelse
 • 5. Udbredelse af alternative produkter

  Øgning af bevidstheden om produktudvikling i formueforvaltning
 • 6. Porteføljegennemsigtighed og data som “driftsmæssigt fokus”

  Bedre porteføljesynlighed og gennemsigtighed i ESG-spørgsmål

Nye begyndelser

Få mere at vide om formueforvalteres og finansielle mellemmænds seks vigtigste overvejelser i 2023.

Global Wealth Management Investment Survey findings

Nedenfor er nogle af de vigtigste resultater fra Mercers Global Wealth Management Investment Survey findings2. Denne undersøgelse vil blive gennemført hvert år, så vi vil meget gerne have dit input i 2023.
59 %

Allokering til alternativer

59 % af deltagerne mener, at den største investeringsmulighed i løbet af de næste tre år er at diversificere porteføljer væk fra traditionelle aktier og obligationer.

73 %

Investering i illikvide aktiver

73 % af deltagerne har enten allerede investeret eller overvejer at investere i illikvide aktiver i løbet af de næste 12 måneder.

82 %

Bæredygtige investeringer

82 % af deltagerne sagde, at klienternes efterspørgsel efter ESG-produkter er steget i løbet af de seneste 12 måneder. Den vigtigste drivkraft for denne efterspørgsel var samfundsmæssige hensyn.

Investeringsløsninger, der passer til dine behov

 • Implementering og OCIO

  Vi kan hjælpe dig med at definere, udvikle og implementere din investeringsstrategi ved at håndtere områder som forvaltning, risiko, bæredygtighed og diversificering. Vi tilpasser vores tjenester, så de passer til dine behov, og hjælper dig med at nå dine investeringsmål.
 • Bæredygtige investeringer 

  Vi hjælper dig med at opbygge en bæredygtig investeringsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser (ESG), mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsfaktorer (DEI) og søger en optimal blanding af positive ændringer og positive afkast.
 • Alternative investeringer

  Ved at udnytte vores kendskab til hundredvis af kapitalforvaltere over hele verden kan vi hjælpe dig med at identificere og udvælge nye investeringsstrategier, muligheder, idéer og innovationer på tværs af private markets og hedgefonde. 
 • Strategisk research 

  Bliv medlem af MercerInsight ® Community i dag for at få adgang til strategisk forskning fra hundredvis af eksperter over hele verden, herunder Mercer og tredjepartsforlag. Det er gratis og nemt at tilmelde sig.
 • Kapitalforvalter-research 

  Ved at abonnere på MercerInsight ® , en alliance med eVestment, kan du få adgang til data, analyser og vores forskning om kapitalforvaltere og tusindvis af investeringsstrategier på tværs af både offentlige børser og private markets. 
 • Styring af investeringsrisici

  Vores Mercer Sentinel-team kan hjælpe dig med at udføre due diligence og mindske driftsrisici på tværs af dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere, autoriserede agenter og andre tjenesteudbydere for at hjælpe dig med at opfylde dine ledelsesmål.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter