Frigjør fremtidig vekst gjennom transformasjon

Vår menneskesentrerte, bevisbaserte tilnærming til transformasjon frigjør fremtidig vekst ved å hjelpe selskaper med å tenke nytt om hvordan de jobber og hvordan deres medarbeidere opplever arbeid.

Å omforme arbeids- og medarbeideropplevelser

Transformasjon er ikke en engangshendelse. Å oppnå dristig, systemisk endring krever at du investerer i dine medarbeidere for å drive langsiktig, bærekraftig vekst som realiserer avkastning i flere dimensjoner – økonomisk, operasjonell og menneskelig. 

Organisasjoner kan støte på en rekke utfordringer på reisen:

 • Utforme arbeid på nytt for å oppnå en optimal kombinasjon av medarbeidere og automatisering
 • Implementere av beste praksis for strategisk arbeidsstyrkeplanlegging som leverer verdi for virksomheten
 • Overvinne mangler i arbeidsstyrkens kapasitet og fremtidige ferdigheter
 • Anvende nye måter å jobbe på – støtte fleksibilitet for virksomheten og enkeltpersonen

Vi gjør selskaper i stand til å frigjøre fremtidig vekst ved å hjelpe dem med å tenke nytt om hvordan de jobber og hvordan deres medarbeidere opplever arbeid. Vår tilnærming til strategisk arbeidsstyrkeplanlegging er menneskesentrert og bevisbasert. Basert på tankelederskap i verdensklasse og praktisk erfaring, vil vi hjelpe deg med å bygge løsninger som øker verdi, eliminerer friksjon og engasjerer arbeidsstyrken din.

Vi vil underbygge den pågående transformasjonen med vår dokumenterte støtte for endringsstyring. Dette vil gjøre det mulig for deg å forstå, anerkjenne og håndtere de ulike behovene til dine ledere og ansatte. Dette vil igjen drive større engasjement og innføring.


Våre løsninger for transformasjon av arbeidsstyrke og organisasjon

Våre robuste løsninger for transformasjon av arbeidsstyrke og organisasjon dekker følgende problemer (og er utformet for å gi følgende fordeler):
 • Kultur

  Tilpass transformasjonsinnsats med strategisk formål for å bygge et mer inkluderende, mangfoldig og rettferdig miljø, og drive engasjement, produktivitet og bevaring.
 • Mangfold, likhet og inkludering

  Utform og implementer en omfattende strategi som sikrer like muligheter, erfaring og belønning.
 • Fleksibelt arbeid

  Driv effektivt samarbeid gjennom forretnings- og arbeidsmodeller som legger til rette for fleksible arbeidsstrategier – som dekker behovene til alle ansatte, uansett hvilket stadium av livet de befinner seg på.
 • Talentmarkedsplass

  Utvikle en fremtidsklar arbeidsstyrke og smidig organisasjon ved å implementere talent på en måte som best matcher tilbudet av og behovet for ferdigheter. 
 • Organisasjonsdesign

  Overgang fra en tradisjonell struktur med flere lag til en innovativ, smidig og distribuert organisasjon.
 • Likelønn

  Vurdere og fjerne lønnsforskjeller og deres årsaker, og dermed redusere risikoen. Etablere likelønn som en pillar som støtter bredere mangfold, inkludering og sosiale rettferdighetsinitiativer.
 • Medarbeiderstrategi

  Skap en integrert, virkningsfull og investerbar medarbeiderstrategi ved å forankre den til dine forretningsmål. Skill ut dine strategiske prioriteringer med referanse til kritiske talentsegmenter.
 • Arbeidsutforming

  Dra nytte av digitalisering og demokratisering av arbeid ved å optimalisere kombinasjonen av medarbeidere og automatisering. Dra nytte av muligheten til å knytte talent til arbeid gjennom en rekke digitale og andre metoder.
 • Strategi og analyse for arbeidsstyrke

  Identifiser arbeidsstyrkeattributter og -praksis som best tjener dine forretningsmål. Sett opp strategi for å møte fremtidige arbeidsstyrkekrav. Optimaliser innvirkning og akselerer endring.

Omfavn endring: Den er her for å bli

I en tid med ekstraordinære endring må organisasjoner holde tritt med nye utfordringer og måter å jobbe på. Oppdag hvordan effektiv endringsstyring bidrar til å forvandle uroligheten til noe som føles mer rutinemessig og naturlig.

Relatert innsikt


  Snakk med en spesialist

  Er du klar til å transformere arbeidsplassen din? Ta kontakt med oss