Bygge smidighet og tilpasningsevne

Mercers rådgivning om organisasjonsutforming hjelper deg med overgangen fra en tradisjonell organisasjon med flere lag til en enkel, smidig og distribuert struktur.

Forretningsmål må støttes av de riktige driftsmodellene

Organisasjoner må ta komplekse beslutninger etter hvert som de mobiliserer for å oppnå sine forretningsmål. I møte med konkurrerende prioriteringer, begrensede ressurser og uegnede driftsmodeller, er det mange som ikke klarer å nå målene sine.

Mulighetene, utfordringene og barrierene organisasjoner kan møte inkluderer:

 • Muliggjøre vekst, raskere beslutningstaking, innovasjon og større smidighet
 • Organisere arbeid i post-COVID-verdenen
 • Bli virkelig kundefokusert
 • Tilpasse arbeidsstyrketransformasjon til organisasjonsstrukturer
 • Få deres strategi til å fungere 

Ved økende internt og eksternt press kan det være en fristelse å implementere reaksjonstiltak som kan se bra ut på kort sikt, men som ikke gir varig effekt. For å overvinne utfordringer og realisere forretningsstrategien deres, må ledere revurdere hvordan organisasjonen deres fungerer og utforme driftsmodeller for bærekraftige resultater.

Organisasjoner kan oppnå forretningsmålene sine ved å få det grunnleggende riktig, begynne med helhetlig (ny)utforming av forretningsmodeller, strukturer, prosesser, kapabiliteter, styring, måter å jobbe på, beregninger, insentiver, finansiering og ressursutnyttelse.

Større tilpasningsevne gir klare forretningsfordeler. Responsive selskapers inntekter vokser 37 % raskere og genererer 30 % høyere fortjeneste enn ikke-responsive selskaper.

Pilarene i smidige organisasjoner

For å trives i overgangstider, må organisasjoner kontinuerlig vurdere og tilpasse sine forretnings- og organisasjonsmodeller, medarbeiderpraksis og kultur. Organisasjoner med høy ytelse sikrer konsekvent tilpasning av disse aspektene for å opprettholde suksess og levere etter forretningsstrategiene sine.

Organisasjoner med høy ytelse og smidighet:

 • Omfavner et ambisiøst formål og kommuniserer strategien tydelig
 • Overvåker miljøet og reagerer raskt
 • Vet hvordan de skaper, fanger opp og leverer verdi
 • Tester, lærer og gjentar
 • Har evnen til å endre og rekonfigurere ressursbasen sin raskt

Kontinuum av valg i organisasjonsutforming

For å hjelpe organisasjoner med å sette ramme rundt beslutningene sine, foreslår vi fem dimensjoner for organisatorisk utforming. Hver dimensjon representerer et spekter av valg ledere må ta, og hvert valg har bredere organisatoriske implikasjoner.
Grafikken viser fem dimensjoner for organisatorisk utforming. Under hver dimensjon er det et spekter av alternativer merket i hver ende med tilsvarende egenskaper. Den første dimensjonen i organisatorisk utforming, interessentengasjement, spenner fra fokusert til kompleks. Den andre dimensjonen, bredden av fokus og omfang, spenner fra smalt til bredt. Struktur- og styringsområder spenner fra lokalt integrert til sentralt administrert. Ressursstyring spenner fra stabil til flytende. Den femte dimensjonen, beregninger, insentiver og finansiering spenner fra rolle/prosjektbasert til integrert organisatorisk. 

Alternativer for organisasjonsutforming

Det finnes ingen tilnærming til å skape en smidig organisasjon som passer for alle. Det finnes flere måter å injisere smidighet på. Noen metoder vil være mer egnet enn andre for ulike områder av organisasjonen din, mens enkelhet av implementering reduseres og nivået på smidighet økes når du beveger deg langs kontinuumet. Noen av alternativene som Mercer anbefaler inkluderer:

Medarbeidere jobber primært i linjeorganisasjon, men bidrar også til tverrfunksjonelle initiativer eller prosjekter (for eksempel en 80/20-deling).

Selvorganiserte (ikke selvstyrte) team definerer sine arbeidsmåter og er felles ansvarlige for ansatt-til-ansatt prestasjoner.

Delings- og innkjøpskapasitet på tvers av plattformer eller definerte økosystemer (administrere tilgang i stedet for eierskap av ressurser).

Et utvalg av enkeltpersoner som er satt til ulike aktiviteter på heltid, basert på prioriteringen av behov – oppdrag kan variere fra timer til måneder.

Koordinering mellom produkteiere og kapittelledere for fastesettelse av prioritet og visjon; resultater oppnådd gjennom tverrfunksjonelle team (organisert, for eksempel i grupper og stammer).
HR-transformasjon

Arbeidsutforming

Reager proaktivt på rask digitalisering, og utform jobber på nytt for en optimalisert og bærekraftig kombinasjon av menneskelig og automatisert arbeid.
Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt
    Relaterte kasusstudier