Oppdater din medarbeiderstrategi

Skap en integrert, investeringbar og virkningsfull talentstrategi for å oppnå konkurransefortrinn.

Din medarbeiderstrategi vil bli din sterkeste konkurransemessige differensiator

Ditt viktigste konkurransefortrinn er din evne til å tiltrekke og beholde de beste talentene. Organisasjoner står overfor en mangel på talenter aldri før sett og jobber i et miljø i rask utvikling som skaper nye utfordringer. Som et resultat tar bedriftsledere en ny titt på rammeverket og prioriteringene deres for talentstrategier – med sikte på å gå fremover og levere virkningsfulle transformasjoner.

For å utvikle et sterkere arbeidsgivermerke og bygge en bedre ansattopplevelse, utformer organisasjoner integrerte, inkluderende strategier som forbereder arbeidsstyrken på fremtiden. Strategiske elementer inkluderer omskolering, arbeidsutforming, helse og velvære, talentprogrammer og kompensasjon og pensjons-/inntektskontinuitetsordninger.

Denne prosessen innebærer også å knytte sammen strategiske medarbeidermål til programverdier, og demonstrere avkastningen på investeringene (ROI) som kan oppnås. For den mest betydelige innvirkningen, bør programmer forankres i engasjement og formål, og støtte mål for mangfold, likeverd og inkludering (DEI).

En effektiv medarbeiderstrategi skaper reelle forretningsresultater 

41 %

Reduksjon i fravær

21 %

Større lønnsomhet

24 %

Mindre gjennomtrekk i organisasjoner med høy gjennomtrekk

Kilde: Gallup arbeidsplasstudie

Hvordan skaper ledende selskaper en robust medarbeiderstrategi?

Mercer vil ta en besluttsom, fremtidsfokusert, pragmatisk tilnærming til din medarbeiderstrategi. Vår tilnærming er forankret i data og analyse, dyp ekspertise og bevist tankelederskap. Vi vil samarbeide med deg for å bygge en helhetlig strategi, implementere den og dele kunnskap for bærekraftig fremtidig vekst.
 • Talentsegmentering
  Forstå hvordan arbeid oversettes til verdi og hvordan ulike segmenter av arbeidsstyrken din bidrar til organisasjonens samlede suksess. Skreddersy belønnings- og anerkjennelsesprogrammer for beste resultater og optimaliser avkastningen på medarbeiderstrategien. 
 • Talentengasjement
  Forstå hvordan du best kan engasjere og motivere en mangfoldig arbeidsstyrke med en målrettet tilnærming som skaper følelser av tilhørighet, inkludering og formål. Bedre forstå valgene som driver differensiert atferd.
 • Kombinerer mennesker med automatisering
  KI og robotprosessautomatisering kan integreres i medarbeiderstrategien for å oppnå optimal kombinasjon av talent og teknologi, samtidig som du opprettholder en fengslende ansattopplevelse.
HR-transformasjon

Arbeidsutforming

Reager proaktivt på rask digitalisering, og utform jobber på nytt for en optimalisert og bærekraftig kombinasjon av menneskelig og automatisert arbeid.
Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger